VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De verwachtingen voor het tweede kwartaal waren al pessimistisch voor banken. Vandaag komt ING - ruim een week voor de cijferpresentatie - naar buiten en meldt het een afboeking van 300 miljoen euro.

Donderdag 6 augustus zou de dag zijn dat ING inzicht geeft in de financiële doorwerking van de coronacrisis. Door de bank genomen zijn beursgenoteerde ondernemingen, zeker zo vlak op de cijferpresentatie, terughoudend met  het verstrekken van informatie.

Toch zag ING vandaag blijkbaar de noodzaak om naar buiten te treden en beleggers te informeren over een afboeking van 300 miljoen euro op de post goodwill. Waarom ING ineens zo’n haast heeft om dit nieuws naar buiten te brengen, wordt niet duidelijk. Het persbericht lijkt dan ook vooral bedoeld om beleggers enigszins te laten  voorsorteren op meer slecht nieuws.

Afboeking op goodwill
In het persbericht meldt ING zich genoodzaakt – om als gevolg van de door haar uitgevoerde impairment test – te moeten afboeken op goodwill. Als redenen hiervoor noemt ING de verslechterde macro-economische vooruitzichten en de toegenomen neerwaartse risico’s in het licht van de coronacrisis.

Goodwill is het bedrag dat ING bij overnames betaalde bovenop de zogenaamde reële waarde van de netto-activa van haar prooien. Als gevolg van de coronacrisis zullen overnames minder goed renderen waardoor de afboekingen noodzakelijk zijn.

Op welke bedrijfsonderdelen ING nu precies afschrijft wordt niet vermeld. Wel is de afboeking van 300 miljoen euro tamelijk groot te noemen, zeker in verhouding tot de totale omvang van de post goodwill, die eind 2019 circa 900 miljoen bedroeg.

Ook afgezet tegen de kwartaalwinst – vorig jaar bedroeg deze 1,4 miljard euro – is de afboeking stevig te noemen.

Verreweg de meeste goodwill is ontstaan binnen de onderdelen: “groeimarkten” (209 miljoen euro) en wholesale banking (268 miljoen euro). De kans lijkt daarmee groot dat de pijn zich vooral binnen deze onderdelen concentreert. Zolang ING hier echter zelf niets over zegt, blijft het giswerk.

Hogere risicokosten
ING benadrukt dat de afboeking non-cash is – er vloeit geen geld de kas uit – en de kapitaalbuffers niet raakt. De goodwill wordt immers al in mindering gebracht op het eigen vermogen bij de berekening van bufferkapitaal door toezichthouders.

Het laat onverlet dat de winstwaarschuwing kan worden gezien als signaal dat ING’s winsten de komende kwartalen lager zullen uitvallen door corona.

In dit licht is de slotzin over de gevolgen van de coronacrisis op het kredietboek en de doorwerking van de strenge IFRS-9 boekhoudregels in het persbericht saillant. ING spreekt over risicokosten, die “significant boven het gemiddelde van de cyclus liggen”.

Hoe hoog de risicokosten precies uitvallen zal ING pas melden op 6 augustus. Het gegeven dat ING deze opmerking in deze bewoording maakt, doet vermoeden dat de risicokosten wel eens een stuk hoger kunnen zijn dan in het eerste kwartaal, toen ING voor 661 miljoen aan voorzieningen moest treffen.

Geen dividend
De belegger die ondanks de negatieve signalen nog dividend verwacht, kwam van een koude kermis thuis. Vandaag kwam de ECB met de verlenging van het dividend-moratorium, in ieder geval tot en met het eind van dit jaar.

Als redenen voor het verlengen noemt de ECB de voortdurende economische onzekerheden. Opvallend is dat in een open brief de ECB aan banken ook vraagt om hun slagvaardigheid te verbeteren, zeker als het aankomt op het herkennen en afwikkelen van probleemleningen. In de brief stelt de ECB dat banken hun leningenbeheer voldoende op orde moeten hebben, voordat het moratorium straks weer komt te vervallen. In die zin lijkt de verlenging dus ook bedoeld om banken simpelweg meer tijd te geven om het leningenbeheer te verbeteren.

Met het persbericht van zowel ING als de ECB zijn de vooruitzichten voor banken weer pessimistischer geworden. Hopelijk doet ING op 6 augustus de boeken voldoende open, zodat beleggers dan wel een beeld krijgen hoe de vlag er nu werkelijk bij hangt.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen