VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het bericht klinkt goed: Rabobank wil toch een uitkering doen aan certificaathouders. Een betaling in contanten is het echter niet. Er worden gewoon certificaten bijgedrukt.

Beleggers reageren verheugd op het voornemen van Rabobank om alsnog een uitkering op de certificaten te doen. De koers vloog donderdag ruim zeven procent omhoog tot 31,50 euro.

Topman Wiebe Draijer en financiële rechterhand Bas Brouwers zullen blij zijn dat hun geste goed is ontvangen.

En wellicht ook een beetje verbaasd.

De voorgenomen uitkering van 1,625 euro per certificaat zal namelijk weinig meer zijn dan een papieren exercitie. Rabobank zal geen stuiver overmaken naar de rekeningen van duizenden beleggers die in de certificaten beleggen. Het is in feite een stockdividend maar dan niet op aandelen maar op certificaten. Beleggers kunnen de certificaten die zij erbij krijgen (of de ‘scrips’ die eerst worden toegekend) natuurlijk wel verkopen.

In het persbericht is te lezen dat de ‘voorgenomen vergoeding op zichzelf geen invloed zal hebben op de solide kapitaalpositie van Rabobank.’

De uitkering bedraagt 6,5 procent van de nominale waarde en zal volledig plaatsvinden in nieuw bij te drukken certificaten (1,625 uitkering/25 euro nominale waarde). Doordat Rabobank de drukpersen laat draaien, zullen direct na de uitkering in plaats van de huidige circa 300 miljoen aandelen ongeveer 319,5 miljoen stukken uitstaan. 

Rijk rekenen
Helemaal zeker is de uitkering overigens nog niet. Het persbericht meldt dat de betaling nog “ter discretie” van het bestuur is.

Zolang onduidelijk is wanneer Rabobank de uitkering in contanten zal hervatten – en nog relevanter – hoe hoog de vergoeding zal zijn, is onmogelijk om de geste van de bank op waarde te schatten.

Alleen als het uitkeringspercentage in harde contanten 6,5 procent blijft zullen certificaathouders er niet bij inschieten.

Het persbericht meldt hierover niets concreets. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat Rabobank door wet- en regelgeving beperkt is in het doen van toezeggingen over toekomstige coupons in cash.

Maar beleggers die er vanuit gaan dat de oude uitkering wordt hervat rekenen zich mogelijk rijk. Rabobank heeft meermaals na het schrappen van de uitkering in maart laten weten dat er geen enkele garantie voor de betaling is.

En ook nu meldt het persbericht: “Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen.”

Lager rendement
Rabobank leeft eigenlijk al jaren boven haar stand. De bank boekte vorig jaar een rendement op het kernkapitaal van slechts 5,5 procent.

Hiermee is Rabo niet alleen minder rendabel dan ABN Amro (10 procent) en ING Bank (9,4 procent), het is ook minder dan de betaling die tot maart aan certificaathouders werd overgemaakt.

Dit is vol te houden omdat certificaathouders maar een deel van het totale kapitaal financieren (minder dan een kwart van de totale kernbuffers van 33,6 miljard euro, de rest bestaat uit ingehouden winsten). De ongemakkelijke waarheid is echter dat zonder verbetering van rendementen de uitkering op termijn zal gaan knellen.

Details onbekend
Gezien de gevoeligheid rondom de uitkering is het vreemd dat Rabobank een voorbehoud maakt.

“De voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van het bestuur van Rabobank, aldus het persbericht . Het doet afvragen waarom Rabo niet heeft gewacht met een persbericht tot het definitieve besluit is genomen.

De streep door de uitkering eind maart was, zelfs gezien alle turbulentie op financiële markten, opvallend omdat Rabobank altijd benadrukte “consistent” uit te willen keren aan certificaathouders.

Ook wees alles erop dat de Utrechtse bank tegen een stootje zou kunnen. Het bufferkapitaal lag “ruim boven het vereiste van de toezichthouder”. De bank had een A+ oordeel van kredietbeoordelaar S&P en de laatste stresstesten van de ECB werden glansrijk doorstaan.

Bijna terug bij af
Door de gestegen koers van de certificaten is inmiddels een niveau bereikt dat nog maar zo’n  zeven procent onder de koers van maart ligt. En dat was de hoogste koers sinds de introductie op de beurs in 2014.

 

 
Gerelateerde artikelen