VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na een desastreus verloop vorig jaar was de aandeelhoudersvergadering bij Vastned op 15 april weer een martelgang. Voor een tweede maal werd het ene na het andere agendapunt weggestemd. Het concern lijkt stuurloos en een oplossing ver weg.

Bijna een jaar nadat Vastned voor het eerst openlijk botste met zijn grootste aandeelhouder blijkt de onenigheid tussen aandeelhouder Aat van Herk en Vastned allerminst uit de wereld.

Het vastgoedfonds met panden in Nederland, België, Frankrijk en Spanje nam het laatste jaar een pakket aan maatregelen in een poging de vrede te tekenen met de boze Rotterdamse vastgoedbelegger die 25 procent van Vastned bezit.

Die poging lijkt faliekant mislukt. Een overzicht van de drie meest markante punten uit de aandeelhoudersvergadering van Vastned.

1. Ingetrokken commissarisbenoeming
Het begon al met een valse start. Uit een persbericht van Vastned donderdagochtend bleek dat grootaandeelhouder Van Herk weigerde in te stemmen met de benoeming van een nieuwe commissaris. Dit soort benoemingen is zelden controversieel, ondernemingen bekijken vooraf zorgvuldig of de kandidaat de goedkeuring van aandeelhouders zal krijgen.

Twee uur voor aanvang van de virtuele bijeenkomst, voerde het vastgoedfonds de benoeming van de agenda af. Het persbericht meldde dat ‘nog niet de vereiste support aanwezig is van een grote aandeelhouder met betrekking tot de beoogde governance’.

De VEB vroeg een verklaring in de met technisch mankementen omgeven virtuele aandeelhoudersvergadering. President-commissaris Marc van Gelder zag geen aanleiding voor tekst en uitleg. De benoeming stond immers niet meer op de agenda. 

Gevolg van de impasse is in ieder geval dat Vastned een tijdje door moet met slechts twee commissarissen en daarmee de eigen regels overtreedt. Volgens de statuten van Vastned moet het toezichthoudend orgaan uit ten minste drie leden bestaan.

In het najaar hoopt het bedrijf in een volgende aandeelhoudersvergadering het aantreden van een nieuwe commissaris alsnog voor te leggen.

2. Donderslag
De gesneuvelde commissarisbenoeming was niet het enige punt van controverse tijdens de jaarvergadering van VastNed.

De aandeelhouders verleenden geen decharge aan de commissarissen (56 procent tegen), en keurden ook alle punten rondom beloningen af. De benoeming van voormalig cfo Reinier Walta, opvolger van de opgestapte ceo Taco de Groot, tot nieuwe directeur werd gedoogd met slechts net iets meer dan de helft van de stemmen.

Tegenstemmen van dergelijke proporties zijn zeldzaam in Nederland. Maar Vastned overkomt het nu voor een tweede keer op rij. Tijdens de aandeelhoudersvergadering in de zomer van vorig jaar kreeg het bestuur geen decharge en stemde Van Herk ook het nieuwe beloningsbeleid weg.

Lees hier verslag van de aandeelhoudersvergadering vorig jaar.

De extreme stemuitslagen zijn mogelijk nog raadselachtiger dan die van vorig jaar. Alles leek er op te wijzen dat de relatie met grootaandeelhouder Van Herk juist verbeterde.

Vastned greep het laatste jaar in met verschillende maatregelen om de grootaandeelhouder tegemoet te komen.

Zo offerde het concern ceo Taco de Groot op die in december vertrok, weliswaar met een vertrekpremie van een jaarsalaris en een - nog op de valreep overgemaakte - jubileumgratificatie. Ook kwam Vastned in februari met een herijking van de strategie, waarbij het onder meer bovenetages van winkels wil ombouwen tot kantoren of appartementen. Daarnaast wordt in kosten gesnoeid, bijvoorbeeld door verhuizing van het Amsterdamse hoofdkantoor naar Hoofddorp.

Een antwoord op de vraag waar nu nog een meningsverschil over is kwam er tijdens de AvA niet.

Wij moeten ons beraden op deze stemuitslagen, aldus president-commissaris Van Gelder die ook aangaf nog ‘in dialoog te zijn met de grootaandeelhouder’.

Het feit dat de twee achter de schermen al lange tijd in gesprek zijn maar niet tot een oplossing weten te komen, valt zowel Vastned als Van Herk aan te rekenen. Van Herk gaf geen reden voor zijn stemgedrag tijdens de AvA.

Door de patstelling is in ieder geval sprake van een netelige situatie voor Vastned omdat belangrijke besluiten geen goedkeuring dragen van de meeste aandeelhouders; denk aan het gevoerde toezicht van de RvC maar ook de salarissen en bonussen voor bestuurders.

3. Geen evolutie maar revolutie
Er waren verschillende beleggers die wel openlijk kritiek uitten tijdens de jaarvergadering.

De aandeelhouder ICAMAP, die waarschijnlijk een belang heeft van net onder de 3 procent en daarmee onder de meldingsgrens blijft, noemde Vastned een ‘droevig verhaal’.

De professionele vastgoedbelegger wees op de structurele kloof tussen de aandelenkoers en de waarde van het vastgoed volgens Vastneds eigen boeken. Ook werd opgemerkt dat het aandeel Vastned in de laatste twee decennia nauwelijks vooruit is gekomen op de beurs.

In plaats van de ‘evolutie’ van de strategie die Vastned voor ogen heeft, is de roep van ICAMAP duidelijk om een revolutie. Een liquidatiescenario, waarbij Vastned de komende jaren een deel van de vastgoedportefeuille geleidelijk van de hand doet, zou de meest logische route zijn om definitief met de onderwaardering af te rekenen.

Op elke kritische vraag van beleggers antwoordde directeur Walta dat het Vastneds kernprioriteit is om ‘het gat tussen de aandelenkoers en de intrinsieke waarde te dichten’. Maar onder de huidige marktomstandigheden zou snel verkopen volgens hem onverstandig zijn en onvermijdelijk tot afwaarderingen leiden.
Gerelateerde artikelen