VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders van AkzoNobel hebben tijdens de jaarvergadering de raad van commissarissen een tik op de vingers gegeven. Volgens beleggers was de uitleg van commissarissen over de toegekende beloning aan bestuurders onder de maat.

Voor Akzo kwam die stemuitslag waarschijnlijk al niet meer als een verrassing. In zijn inleidende woorden tijdens de aandeelhoudersvergadering zei Dick Sluimers, de commissaris speciaal belast met beloningszaken, dat hij in de voorbereidende gesprekken met aandeelhouders ‘een aantal van hen onvoldoende heeft kunnen overtuigen’.

Toen een uur later de stemuitslag zichtbaar werd, bleek ‘een aantal’ uiteindelijk om een meerderheid van de stemmen te gaan. Met 50,3 procent stemmen tegen krijgt Akzo een duidelijke boodschap dat het volgend jaar meer werk moet maken van het beloningsverslag.

Onvoldoende duidelijk
In dit verslag wordt van commissarissen verwacht dat zij uitleggen waarom bestuurders bijvoorbeeld een bepaalde bonus krijgen, welke doelstellingen zijn gehaald en welke niet. Die openheid moet aandeelhouders in staat stellen om te beoordelen in hoeverre een variabele beloning ook recht doet aan de geleverde prestaties.   

Akzo deed dat onvoldoende. Zo was in het jaarverslag niet toegelicht waarom bestuurders op hun persoonlijke doelstellingen ‘boven target’ hadden gepresteerd.

Pas in een supplement dat het verfconcern twee weken geleden plots op de website plaatste, kregen beleggers wat meer inzicht in die beoordeling. Het ging onder andere om zachtere doelen als ‘transformatieprogramma’s’, werknemersbetrokkenheid en het formuleren van een nieuwe bedrijfsmissie. 

Boodschap  
Met de stemming over het beloningsverslag hebben aandeelhouders sinds vorig jaar een manier gekregen om hun ongenoegen over beloningen te uiten zonder dat dit meteen zware repercussies heeft, zoals het onthouden van decharge, het wegstemmen van een volledig nieuw beloningsbeleid of een commissarisbenoeming. Het gaat om een adviserende stem zonder directe gevolgen. De bonussen voor het bestuur staan niet op het spel.

Het mag daarom voor buitenstaanders misschien als veilige weg overkomen, de boodschap die van een tegenstem uitgaat is niet te onderschatten. Het bedrijf krijgt toch een reprimande en wordt gedwongen om - vaak in de herkansing - serieus met aandeelhouders in gesprek te gaan over hun kritiekpunten.

Vorige week keurden aandeelhouders van vastgoedfonds Vastned het beloningsverslag ook al af.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen