VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips volgt gedisciplineerd de jaren eerder ingezette strategie en heeft zich inmiddels omgevormd tot een gestaag groeiend bedrijf dat zich richt op de gezondheidsmarkt. De onderneming heeft dankzij de focus allang afgerekend met de conglomeraatdiscount

Hoewel bestuursvoorzitter Frans van Houten de omzetgroei grotendeels organisch wil realiseren, blijkt Philips niet vies van overnames om de portefeuille mee te versterken. Daarnaast verbetert de onderneming stap voor stap de marges. De combi omzetgroei en margeverbetering is goud voor beleggers.

Tegelijkertijd wordt de terugkerende omzet (“recurring revenue”) steeds bepalender. Nu al bestaat veertig procent van de omzet uit oplossingen en terugkomende inkomstenstromen en dit zal in 2025 groeien naar minstens de helft, aldus Van Houten in de recente aandeelhoudersvergadering. Ook hiervan smullen beleggers, aangezien het risicoprofiel van ondernemingen met abonnementen, jaarlijkse licenties e.d. lager is.

Het afscheid als conglomeraat en de focus op de gezondheidsmarkt maakt Philips niet minder internationaal, integendeel. Dat lijkt niet alleen een zegen, gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen die efficiënte handel en productie in de weg kunnen staan. Van Houten hield er rekening mee dat de spanningen (protectionisme) zullen aanhouden. Philips gaat daarom steeds meer regionaal produceren. Een goede geografische spreiding en wereldwijde leveranciers zullen ervoor zorgen dat Philips geen negatieve effecten verwacht voor de marges, zowel gerelateerd aan de omzet (EBIT) als kapitaal (ROIC).

Digitalisering meer kans dan risico
Digitalisering is een belangrijke component in de strategie. De VEB vroeg zich in de aandeelhoudersvergadering af in hoeverre de klanten van Philips daardoor extra risico lopen het doelwit te worden van cybercriminelen en of Philips daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. Van Houten erkende de kwetsbaarheid van ziekenhuizen, maar zag vooral een kans voor Philips om klanten te helpen zich te wapenen.
Gerelateerde artikelen