VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ArcelorMittal kondigde vorige week aan voor honderden miljoenen dollars eigen aandelen in te kopen. Door de opgelopen koers kan hiermee de verwatering van een eerdere emissie niet gecompenseerd worden. Het lijkt erop dat ArcelorMittal op de verkeerde momenten aandelen uitgeeft en inkoopt.

Na jarenlang worstelen lijkt ArcelorMittal de weg omhoog weer te hebben gevonden. Het concern profiteert van hoge staalprijzen, en wil aandeelhouders mee laten profiteren.

Sinds de tweede helft van 2020 zijn maar liefst drie aandeleninkoopprogramma’s van respectievelijk 500 miljoen dollar, 650 miljoen dollar en 570 miljoen dollar uitgevoerd. Op 18 juni werd daarbovenop een vierde inkoopronde van 750 miljoen dollar aangekondigd. ArcelorMittal wil zo de verkoopopbrengst van een verkocht Amerikaans onderdeel laten terugvloeien naar beleggers.

Afgaand op de gestegen beurskoers zijn beleggers verheugd over het nieuws. Kijken we naar de langere termijn ontstaat een zorgwekkender beeld: ArcelorMittal vernietigt waarde door aandelen uit te geven als koersen laag staan, en in te kopen als koersen hoog staan.

Emissiekampioen
De afgelopen twaalf jaar heeft ArcelorMittal viermaal bij aandeelhouders aangeklopt voor nieuw kapitaal. In totaal haalde de grootste staalproducent ter wereld hiermee 12,5 miljard dollar op. Dit deed de het concern op ongelukkige momenten wanneer de koers laag was. Vaak in tijden van turbulentie op de staalmarkt.

De laatste uitgifte vond plaats in maart 2020, op het dieptepunt van de coronacrisis. De onderneming haalde toen bij elkaar 2 miljard dollar op via de plaatsing van aandelen en converteerbare obligaties.

Een balansversterking was hard nodig want door de malaise op de staalmarkten stond de winst onder druk, waardoor de hoge schulden begonnen te knellen. Door aandelen uit te geven op bodemprijzen kwamen er veel nieuwe stukken bij.

Onvoldoende compensatie
De schade die is aangericht door de verwatering van toekomstige winsten door de uitgiftes lijkt ArcelorMittal nu te willen herstellen met inkoopprogramma’s.

Nadeel van nu inkopen is echter dat de koers sterk is opgelopen.

Voor de drie meest recente programma’s, werd voor 1,7 miljard dollar aandelen ingekocht. Met het bedrag kon ArcelorMittal tegen een gemiddelde inkoopprijs van circa 23 dollar per aandeel in totaal ruim 80,5 miljoen aandelen in handen krijgen (ruwe schatting VEB).

Met de drie inkoopprogramma’s weet ArcelorMittal de uitgifte van mei vorig jaar te neutraliseren. Toen zijn ruim 80 miljoen aandelen uitgegeven, maar – door de lagere uitgiftekoers – is slechts 750 miljoen dollar opgehaald.

Het verschil in uitgifte- en inkoopprijs bedraagt dus bijna een miljard dollar.

3 betalen, 1 halen
En dan zijn we er nog niet. Er werd ook nog voor 1,25 miljard dollar aan converteerbare obligaties uitgegeven. Hiervan is inmiddels ongeveer 20 procent is uitgeoefend.

Om de verwatering die ontstaat door de convertible het hoofd te bieden, zou - uitgaande van de maximale conversieprijs van 10,89 dollar per aandeel - nog eens 115 miljoen aandelen moeten worden ingekocht.

Het vierde – meest recente – inkoopprogramma van 750 miljoen dollar is te gering om dit voor elkaar te krijgen. Hiermee kunnen tegen de huidige koers van 28,88 dollar slechts 26 miljoen aandelen worden ingekocht.

ArcelorMittal zou nu in totaal 3,3 miljard dollar moeten neerleggen om de verwatering die is ontstaan door de uitgifte van de converteerbare obligatie van 1,25 miljard dollar te compenseren. Het zou daarmee nu bijna 3 maal de uitgifteprijs moeten betalen.

Grafiek: Goedkoop uitgeven en duur inkopen
Tijdens het dieptepunt van de pandemie vorig jaar haalde ArcelorMittal voor 2 miljard dollar aan vers kapitaal op. Hierdoor kwamen er 195 miljoen aandelen bij.

Nu de aandelenkoers fors is opgelopen koopt ArcelorMittal aandelen in. Het staalbedrijf heeft nu al bijna het opgehaalde bedrag uitgegeven aan de inkopen, maar meer dan de helft van de uitgegeven aandelen staat nog uit.

Door duur in te kopen en goedkoop uit te geven, vernietigt ArcelorMittal waarde voor de langetermijnaandeelhouders.Prijs per aandeel ArcelorMittal in dollars, ten tijde van de uitgifte van aandelen en convertibles (blauw) in mei vorig jaar, vergeleken met de gemiddelde prijs die is betaald per aandeel tijdens de inkoopprogramma’s (rood). De prijs van het recent aangekondigde vierde programma is een schatting, gebaseerd op de koers van het staalbedrijf op het moment van schrijven.
Gerelateerde artikelen