VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ASML is al enige jaren volop bezig zichzelf op te kopen. De aandeleninkoop gaat de komende jaren door, maar dan in een nog hogere versnelling. De chipmachinemaker uit Veldhoven wist tot nu toe te profiteren van de aandeleninkoop. Het bedrijf lijkt inmiddels zelf één van de beste beleggers in ASML.

Door nog meer geld apart te zetten voor aandeleninkoop blijft ASML uitstralen dat het zichzelf ook bij een al flink opgelopen beurskoers nog altijd als een goede investering beschouwt.  

ASML kwam woensdag met sterke kwartaalcijfers en goede vooruitzichten. Het aandeel steeg daarop tot recordhoogte. Het zijn niet alleen de indrukwekkende bedrijfscijfers die daaraan bijdragen. Ook het tot nu toe succesvol inkopen van eigen aandelen heeft de beurskoers goed gedaan 

s Werelds grootste halfgeleiderbedrijven, waaronder Intel en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), zijn van plan de komende jaren tientallen miljarden dollars uit te geven aan nieuwe productiefaciliteiten om aan de grote vraag naar chips te voldoen. 

Dat moet leiden tot fors hogere omzetten en winsten bij ASML. Alleen dit jaar al moet de omzet met 35 procent toenemen tot circa 19 miljard euro. Met een structurele nettowinstmarge van 25 tot 30 procent is er voldoende ruimte voor jaarlijks stijgende dividenden en het fors meer inkopen van aandelen. 

Aandeelhouders mogen dan ook flink mee profiteren. ASML meldde deze week de komende twee jaar (tot december 2023) voor nog eens negen miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. 

Waardecreatie eigen aandelen 
ASML keerde de afgelopen vijftien jaar al voor bijna zes miljard euro uit aan dividend. Maar het bedrijf uit Veldhoven kocht over deze periode voor meer dan het dubbele bedrag aan eigen aandelen in. Meer dan 12,5 miljard euro besteedde ASML, vooral in het huidige tijdperk van ceo Peter Wennink, aan de inkoop van eigen aandelen. Aan die uitkeringen komt voorlopig nog geen einde.  

Kapitaalteruggave ASML via dividend en inkoop aandelen 

Bron: ASML, cumulatief dividend plus aandeleninkoop 

Met de kennis van vandaag kan geconcludeerd worden dat ASML in het verleden aandelen heeft ingekocht tegen relatief lage koersen.  

Uit een analyse van de VEB blijkt dat ASML gemiddeld 61 euro betaalde voor ieder ingekocht aandeel. Dat is circa eentiende van de de koers die nu op de borden staat. Door de lage prijs kon ASML de laatste 15 jaar relatief veel aandelen opslokken en intrekken. En dat is gunstig voor ASML-beleggers die bleven zitten  lees: niet verkochten  omdat zij aanspraak maken op een substantieel groter deel van alle toekomstige winsten (ofwel de waarde van ASML).  

De belegging van ASML in zichzelf is tien keer over de kop gegaan en alle loyale aandeelhouders profiteren daar van.  

Lees hier de VEB Barometer analyse van ASML. 

Maar nu loopt de prijs per aandeel die ASML moet betalen door de stijgende beurskoers (zie oranje lijn) flink op. Zo werd in 2020 gemiddeld 309 euro per aandeel betaald, en tijdens het voorbije half jaar al 515 euro per aandeel. Hierdoor zijn steeds grotere bedragen nodig om dezelfde hoeveelheden aandelen in te kopen.  

De tijd zal leren of ASML ook in de toekomst met aandeleninkoop waarde creëert. De opgelopen waardering (38 keer de verwachte EBITDA) maakt het aandeel ASML kwetsbaar voor tegenvallers. Volgens analisten is het aandeel ASML duur, maar valt dit meer dan te rechtvaardigen door de unieke marktpositie en goede vooruitzichten. 

Inkoop eigen aandelen tegen steeds hogere koersen 

Bron: ASML 

Raamwerk 
Volgens ASML is er geen vastomlijnd raamwerk waaruit volgt wat een geschikt moment is om eigen stukken op de beurs in te slaan. De beurskoers lijkt daarom een niet al te grote rol te spelen bij deze keuze van het management.   

De chipmachinemaker heeft meer geld in kas dan schulden. Het bedrijf staat niet bekend om zijn ruimhartige dividend, maar wil vooral flexibel zijn bij kapitaalsuitkeringen. Daarvoor vindt Wennink de inkoop van aandelen een geschiktere manier dan een aanzienlijke dividendverhoging, omdat dat laatste in zijn ogen alleen maar verwachtingen wekt. 

Profiteren van tekorten


- ’
s Werelds grootste halfgeleiderbedrijven zijn van plan de komende jaren tientallen miljarden dollars uit te geven aan nieuwe productiefaciliteiten om aan de grote vraag naar chips te voldoen. Het tekort heeft ook regeringen in zowel Europa als de Verenigde Staten aangezet te zoeken naar manieren om hun binnenlandse capaciteit uit te breiden.
 

- Om dat te realiseren komen chipmakers als Intel en TSMC al snel uit bij ASML. Het bedrijf uit Veldhoven heeft een monopolie op de nieuwste generatie zogeheten EUV-technologie (extreme ultraviolet). De veelgevraagde EUV-machines kunnen chips fijnmazig opbouwen, waardoor de rekenkracht en snelheid toeneemt. ASML maakt daarnaast ook de minder geavanceerde DUV-machines, waar tevens grote vraag naar is.  

- De peperdure chipmachines van ASML  aan de EUV-machine hangt een prijskaartje van 160 miljoen euro  gaan als warme broodjes over de toonbank. ASML kan dit jaar 40 van deze EUV-machines produceren, en verwacht dat dit aantal toeneemt tot boven de 60 in 2023. ASML liet woensdag weten dat de omzet dit jaar met 35 procent zal oplopen naar circa 19 miljard euro. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen