VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De werkloosheid in de Verenigde Staten neemt zienderogen af, en de salarissen gaan omhoog. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn rooskleurig. De Amerikaanse centrale bank houdt vast aan de status quo, terwijl de inflatie toeneemt. De druk op de Fed om het beleid langzaam maar zeker aan te passen groeit, ziet Edin Mujagić.

In de maand juli hebben Amerikaanse bedrijven 943.000 nieuwe banen gecreëerd, meldde het Amerikaanse bureau voor de statistiek afgelopen vrijdag. In juni waren er bij nader inzien 938.000 nieuwe banen, 88.000 meer dan in eerste instantie werd gemeld. Ook in mei blijken er meer nieuwe banen gecreëerd te zijn.

De werkloosheid is in juli gedaald van 5,9 procent naar 5,4 procent. De gemiddelde verwachtingen onder analisten werden daarmee ruimschoots overtroffen. Verder is het gemiddelde uurloon afgelopen maand gestegen met 4 procent; in juni bedroeg de stijging nog 3,7 procent. 

Het aantal nieuwe banen in juli is het hoogste aantal sinds zomer vorig jaar, toen de eerste coronavirusgolf weggeëbd was. Circa driekwart van de schade op de arbeidsmarkt die het gevolg was van de coronapandemie is daarmee nu goedgemaakt. Vergeleken met de laatste maand voor de coronacrisis zijn er nu nog 5,7 miljoen meer werklozen in de VS.

Het is goed mogelijk dat dat aantal de komende maanden verder zakt. De vraag naar arbeid is er, het aantal openstaande vacatures overtreft het aantal werklozen met ongeveer een miljoen. Daarnaast is er nog een factor die ervoor kan zorgen dat het aanbod van arbeid de komende tijd toeneemt: de afbouw van de coronasteun van de Amerikaanse overheid. 

Een van de maatregelen die de Amerikaanse regering nam om de pijn van de coronarecessie te verzachten, is het aanvullen van de ww-uitkering voor de werklozen in de VS. De federale overheid vulde die uitkering in eerste instantie met 600 dollar per week aan. Later werd dat gehalveerd. Toch betekende die aanvulling dat veel Amerikanen een hoger inkomen hadden als werkloze dan toen ze aan het werk waren, bijvoorbeeld omdat een groot deel van hen voor het ontslag laagbetaalde banen had. 

De federale aanvulling op de ww-uitkering is in een groot aantal staten reeds vervallen en zal eind september in alle Amerikaanse staten verdwijnen. Het is te verwachten dat daardoor meer mensen bereid zullen zijn weer aan het werk te gaan. 

Dit ook omdat de laagbetaalde banen voor een belangrijk deel in de horeca te vinden waren en zijn. Een groot deel van de nieuwe banen in juli en in de afgelopen maanden is gecreëerd in die sector, nu restaurants en cafés weer open zijn. Toch is het aantal banen in de horeca nog steeds 1,7 miljoen lager dan aan de vooravond van de coronacrisis.

Ook wanneer we er rekening mee houden dat veel horecagelegenheden hun deuren definitief gesloten hebben als gevolg van de pandemie, blijft het geval dat er nog veel banen te vergeven zijn in de sector.

Twee maanden van net iets minder dan een miljoen nieuwe banen erbij en het vooruitzicht op zeer sterke cijfers in de maanden die voor ons liggen, zullen de druk op de Federal Reserve opvoeren om het monetaire beleid te veranderen. Dat beleid is namelijk nog steeds geijkt alsof de coronacrisis volop gaande is. 

Hoewel het tegenwoordig als gevolg van de coronacrisis lastiger is de rode draad in de banencijfers te vinden, wordt het voor de Fed in toenemende mate lastiger de status quo te handhaven. De centrale bank kan de aankondiging van tapering (het opkopen van minder obligaties per maand) niet nog veel langer voor zich uitschuiven. Inflatie lijkt een blijvertje te zijn, zeker gezien de loongroei van 4 procent op jaarbasis. Enkele leden van het rentecomité van de bank plaatsen de laatste tijd al vraagtekens bij de aanname dat de inflatiegolf weg zal ebben in de nabije toekomst. 

Het zou mij niet verbazen als Jerome Powell, voorzitter van de Fed, tijdens de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole eind deze maand minder stellig klinkt over die aanname. Zeker als woensdag de inflatie in juli verder blijkt te zijn gestegen, kan op de markt de verwachting postvatten dat de Fed eerder dan gedacht in actie zal komen.

Toch denk ik niet dat de Fed voor november/december van dit jaar in actie komt. Ik kan mij goed voorstellen dat de bank nog een paar maanden besluit te wachten op cijfers over het aantal nieuwe banen en inflatie, om beter te kunnen beoordelen of de arbeidsmarkt de gehele coronaschade zo snel zal inhalen en of de inflatiestijging sinds begin dit jaar tijdelijk is of niet. 

Dit is een bijdrage van Edin Mujagić, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Mujagić deelt zijn macro-economische overpeinzingen ook regelmatig in Effect. De visie in dit artikel is niet noodzakelijkerwijs ook de visie van de VEB.

Effect, het magazine van de VEB, staat bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word voor slechts 75 euro per jaar 
lid van de VEB, dan ontvangt u Effect 11 keer per jaar.