VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggen in materialen en goederen, zoals olie, goud en koper, doe je niet voor de inkomsten, maar puur voor de waardevermeerdering. Dit kan soms tijdelijk heel goed uitpakken. Voor de meeste beleggers is dit soort beleggingen minder geschikt, mede door de grilligheid van de prijzen. In een beleggingsportefeuille kan deze beleggingscategorie dan hooguit dienst doen om bepaalde risico’s te verminderen.

Bij materialen en goederen is er geen sprake is van inkomensstromen, er zijn dus geen uitkeringen die de bezitter ontvangt. Wel zijn er kosten verbonden aan het aanhouden van fysieke goederen.

Beleggers die hun geld steken in materialen en goederen zetten dus in op een stijging van de prijs. Een goede waardering op basis van verwachte kasstromen of (rente)uitkeringen is voor materialen en goederen niet mogelijk.

Er zijn echter ook andere redenen te bedenken om beleggingen in materialen en grondstoffen in de portefeuille op te nemen: als diversificatie en als een bescherming tegen bijvoorbeeld inflatie.

Let hiermee wel goed op. Het is voor een belegger lastig om de vraag- en aanboddynamiek te overzien. Daarnaast is het, zeker voor de langere termijn, lastig (en kostbaar) om daarop in te spelen.

In dit artikel leest u meer over het beleggen in materialen en goederen.