VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het moet in een paar dagen kunnen. Maar aandeelhouders van in Nederland beursgenoteerde bedrijven krijgen het dividend vaak pas weken na de ex-dividenddatum bijgeschreven op hun rekening. In de ons omringende landen gaat dat een stuk sneller.

De verschillen in de betalingstermijn van dividend zijn groot bij Nederlandse beursfondsen.

Aan het Damrak is de snelste betaler Fagron, dat haar meest recente dividendbetaling in 2 werkdagen na de ex-dividenddatum wist af te wikkelen. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat Luxemburgse handelshuis B&S, dat hier maar liefst 43 kalenderdagen voor uittrok.

Dat de verschillen zo groot zijn, is opmerkelijk. In het huidige tijdperk zou het moeten lukken om de contanten in drie dagen na de ex-dividenddatum op de rekening van de belegger te hebben staan.

Slechts 22 procent van de AEX-bedrijven die dividend uitkeren slaagt hierin.

Keuzes
De verschillen zijn voor een deel te verklaren. Zo is extra tijd nodig als aandeelhouders een keuze wordt voorgelegd, bijvoorbeeld of de uitkering in cash of in aandelen (‘stockdividend’) moet plaatsvinden. Daarnaast bieden sommige ondernemingen een Dividend-Reinvestment Plan aan, waarbij door de bank van het dividend in de markt nieuwe bestaande aandelen worden gekocht. Bij sommige beursfondsen moeten aandeelhouders ook een keuze maken of het dividend in euro’s, dollars of Britse ponden moet worden overgemaakt.

De periode waarin beleggers hun keuze moeten doorgeven bedraagt doorgaans twee weken na de ex-dividenddatum. Zo ook bij Shell (keuze voor valuta) en DSM (cash of stockdividend). Maar bij DSM wordt de betaling na deze keuze in een week uitgevoerd, terwijl Shell hierna nog meer dan 3 weken nodig heeft.

De totale periode tussen het ex-dividend gaan en de uitbetaling is daardoor bijna twee keer zo lang: 22 dagen voor DSM versus 39 dagen voor Shell.

Verschil in wachttijd bij AEX-fondsen

Snelle betalers Dagen Trage betalers  Dagen
BESI  3 Prosus 27
IMCD 4 Aegon 30
ASR 5 Philips  30
ArcelorMittal 5 RELX 35
KPN 5 Shell 39

Bron: Bloomberg en websites ondernemingen. Dagen zijn kalenderdagen

Traag
In de ons omringende landen zijn bedrijven veel sneller met het betalen van dividend. Waar de AEX-fondsen gemiddeld circa 16 dagen nodig hebben om de betaling af te wikkelen is dit bij de hoofdfondsen in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en België in ongeveer vijf dagen voltooid.

Het verschil valt deels te verklaren door de eerder genoemde keuzeperiode. In geen van de onderzochte buitenlandse hoofdindices – DAX, CAC40, Bel20 en Ibex35 – maken zoveel bedrijven het dividend deels in aandelen over, of bieden zij een andere keuze, als in Nederland.

Toch lukt het de buitenlandse ondernemingen vrijwel zonder uitzondering om ook het keuzedividend binnen vier weken uit te keren. In Nederland wordt die deadline voor beursfondsen die een keuze voorleggen door slechts vier van de negen AEX-bedrijven gehaald.

Maar ook Nederlandse bedrijven die louter dividend in cash uitkeren nemen meer de tijd dan de buitenlandse evenknieën. Het lukt maar vijf van de 13 AEX-bedrijven om dit binnen een week af te handelen.

Aandeelhouders van bijvoorbeeld Ahold Delhaize (13 dagen), Signify (12 dagen) en Randstad (10 dagen) wordt veel geduld gevraagd.

Desgevraagd licht een woordvoerder van Randstad toe dat de relatief trage betaling samenhangt met het feit dat de dividenduitbetaling wordt afgestemd op de kasstromen die het Amsterdamse bedrijf in- en uitgaan.

Gelijkgetrokken
Een woordvoerder van ABN Amro dat de afwikkeling van het dividend voor veel beursgenoteerde bedrijven verzorgt, geeft desgevraagd aan dat het doorlopen van administratieve processen tijd vergt.

Zo is er een extra complicatie voor beursfondsen die aandelen hebben ingekocht en nog op de plank hebben liggen. ABN Amro moet deze aandelen ‘uitzetten in het systeem’ omdat het niet de bedoeling is dat dividend wordt ontvangen op deze stukken.

Een woordvoerder verduidelijkt dat ABN Amro pas na de zogenaamde record date (zie kader) een overzicht ontvangt waaruit duidelijk wordt hoeveel aandelen dividendgerechtigd zijn en op basis hiervan wordt het totale netto dividend bij het bedrijf opgevraagd. ‘Veel beursfondsen hebben de voorkeur daarna nog enkele dagen de tijd te nemen om het dividend naar ons over te maken’, aldus de woordvoerder van ABN Amro.

Ook speelt mee dat relatief veel beursfondsen in de AEX hun aandelen ook via ADR’s (American Depositary Receipts) laten verhandelen op Amerikaanse beurzen. In de VS zijn de dividendbetalingstermijnen nog ruimer, zo laat een woordvoerder van ABN weten. ‘Het komt voor dat hier nog uitkeringen worden gedaan met cheques.´ Doordat niet ongebruikelijk is dat ondernemingen de dividendafhandeling voor Amsterdamse aandelen en de ADR gelijktrekken wordt ook meer geduld aan de Nederlandse beleggers gevraagd.

Toch blijft het verschil tussen Nederlandse en de grote beursfondsen in de ons omringende landen – die ook ADR’s hebben en niet vies zijn van het inkopen van aandelen – opvallend.

Vrijwel alle fondsen in de Duitse, Franse, Belgische en Spaanse hoofdindices slagen er wel in om binnen een week het cashdividend te voldoen. De enige uitzonderingen zijn TotalEnergies (CAC40), Merlin Properties (IBEX35), Linde PLC (DAX) en Aperam (BEL20). Deze fondsen hadden respectievelijk 10, 13, 15 en 27 dagen nodig voor de meest recente uitkering.

Cijfers van Europese indices

  1 week Gemiddelde Mediaan
AEX 22,7% 15,9 11
DAX 92,3% 5,2 4
CAC40 83,3% 5,2 2
BEL20 92,9% 4,6 3
IBEX35 81,5% 5,4 2

Bron: Bloomberg. Per hoofdindex is het aantal betalers dat binnen één week het dividend overmaakt weergegeven als percentage van het totale aantal bedrijven in de index. Gemiddelde geeft het gemiddeld aantal kalenderdagen waarop beleggers moeten wachten op de uitkering aan. Omdat het gemiddelde vertekend kan zijn door uitschieters is ook de mediaan (het middelste getal bij een rangschikking van laag naar hoog) opgenomen. Dit getal wordt hierdoor minder beïnvloed.

Lichte verbetering
In 2014 onderzocht de VEB ook al de doorlooptijd van de dividenduitkering

Ook toen viel op dat de Nederlandse beursfondsen het slecht doen in vergelijking met het buitenland. Slechts 10 procent slaagde erin het dividend binnen een week uit te keren. Nu is dat iets meer dan 20 procent. Inmiddels is de situatie dus iets verbeterd, maar er is veel ruimte voor verbetering.

De woordvoerder van ABN Amro laat weten dat de snelheid waarmee het dividend wordt overgemaakt niet het belangrijkste is voor de meeste beleggers. De bank adviseert beursfondsen vooral een consistent beleid te voeren, waarbij de uitkering op vaste tijden in het jaar plaatsvindt.

Hoe werkt het overmaken van dividend?

-Een dividendbetaling moet door de aandeelhoudersvergadering worden goedgekeurd. Vervolgens geldt in Nederland dat het aandeel binnen enkele dagen ex-dividend gaat (voor het slotdividend).

-Op de dag dat het dividend een losstaand recht wordt, de zogenoemde ex-dividenddatum, daalt de koers theoretisch met het bedrag van het dividend. Een belegger die op die dag voorbeurs het aandeel had, heeft vanaf dat moment een vordering op het bedrijf.

-Het moet voor het bedrijf wel duidelijk zijn aan wie deze vordering moet worden voldaan. Dit wordt duidelijk op de zogenoemde registratiedag (‘record day’), die altijd één werkdag na de ex-dividenddatum ligt.

-Na deze record day volgt de zogenoemde ‘pay date’, oftewel de betaalbaarstelling van het dividend. Dit is de dag die soms lang op zich laat wachten.

-In het buitenland wordt een stuk sneller betaald. In Duitsland is het bijvoorbeeld goed gebruik om de betaling van het cashdividend drie werkdagen na de aandeelhoudersvergadering te effectueren.

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen