VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De impasse rond de verhandelbaarheid van Triodos-certificaten kan niet langer voortbestaan. Dat beseft de top van de duurzame bank inmiddels terdege. Voor eind december moet er een duurzame oplossing komen, maar het lijkt een onmogelijke taak om alle certificaathouders tevreden te stellen.

Voor het hoogste rendement kan een belegger beter elders zijn. In een onbewaakt moment tijdens zijn eerste vergadering met beleggers als topman, vatte Jeroen Rijpkema van Triodos het dilemma van de bank kernachtig samen.

Het was geen gemakkelijke boodschap die de voormalige ABN Amro-bankier had voor de ruim 40 duizend certificaathouders van de bank. Zij moeten waarschijnlijk nog eens anderhalf jaar wachten voor zij hun belegging in Triodos te gelde kunnen maken.

Rijpkema gaat de komende maanden het land in om drie mogelijke oplossingen voor te leggen en certificaathouders om feedback te vragen.

Drie opties
In de bijeenkomst op dinsdag presenteerde Rijpkema drie oplossingen: afwachten, een interne markt creëren of een beursgang.

Optie één, de ‘status quo’, schoot Rijpkema meteen af. Doordat voorlopig veel certificaathouders willen verkopen, is het risico te groot dat de handel nog lange tijd stilgelegd moet worden. Bovendien blijft daarbij de situatie in stand dat alleen de bank als tegenpartij kan fungeren. Dat mag van de toezichthouder maar zeer beperkt om het eigen vermogen van de bank niet teveel aan te tasten als veel beleggers van hun stukken af willen.

Bij de andere twee opties zullen de certificaten onderling verhandeld worden tussen beleggers, hetzij via een intern platform (optie twee), hetzij via een gereglementeerde beurs (optie drie). De prijs van de certificaten zal in deze opzet bepaald worden door vraag en aanbod, en volatieler zijn dan onder het oude systeem waar beleggers konden in- en uitstappen tegen de intrinsieke waarde.

Het voordeel van de interne variant is dat de handel, in ieder geval in eerste instantie, beperkt wordt tot de huidige certificaathouders, die Triodos’ missie waarschijnlijk ondersteunen. Maar Triodos waarschuwt dat een nadeel van een begrensde investeringsbasis is dat de handelsvolumes mogelijk beperkt zullen zijn. Dit heeft ook implicaties voor de koersvorming die hierdoor (nog) volatiel(er) kan zijn. Ook is een nadeel dat de toegang tot nieuw kapitaal beperkt is.

Bij optie drie, een notering aan de beurs, kan – in principe – de hele wereld een stukje Triodos kopen of verkopen. De kans is hierdoor groot dat de verhandelbaarheid, prijsvorming en toegang tot kapitaal beter zal zijn dan onder optie twee. De keerzijde van een beursnotering is dat er ook beleggers kunnen instappen die minder op hebben met de missie van Triodos.

Verdeeldheid
De optie beursgang zorgde tijdens de recente bijeenkomst met Triodos-beleggers in ieder geval voor verdeeldheid.

Sommige beleggers willen zo snel mogelijk hun Triodos-belegging omzetten in cash en wel tegen een zo hoog mogelijke prijsMijn inleg is geen gift,” aldus één van de certificaathouders.

Andere investeerders willen juist dat Triodos – tegen elke prijs – blijft vasthouden aan haar duurzame missie. Ook als dit betekent dat zij hun belegging langdurig niet te gelde kunnen maken.

Bescherming
Gezien de drie opties die voorliggen lijkt het onvermijdelijk dat Triodos in de toekomst minder invloed zal krijgen op de handel in de eigen stukken.

Maar dat men baas in eigen huis wil blijven is duidelijk. Triodos claimt al sinds de oprichting ‘onafhankelijk en van zichzelf’ te zijn en dus niet van andere stakeholders, waaronder beleggers die het eigen vermogen hebben ingebracht.

Triodos kijkt dan ook uitdrukkelijk naar beschermingsconstructies die mogelijke invloed van beleggers bij vrijere handel kan indammen.

Beschermingsconstructies waarbij de aandeelhouder op afstand wordt gezet zijn op de beurs in de laatste jaren vrijwel allemaal afgeschaft. Als Triodos naar de beurs wil, dan hoort daarbij dat aandeelhouders voor vol worden aangezien en volwaardig stemrecht krijgen.

Handreiking
Over de waardering van de certificaten bij een beursgang wil het bestuur van de bank nog niet speculeren.

Door het relatief lage rendement op het eigen vermogen (ROE) lijkt het onvermijdelijk dat de waarde van een certificaat in de nieuwe opzet zal dalen tot onder de intrinsieke waarde van 87 euro.   

Begin september becijferde de VEB dat de ROE-doelstelling van 3-5 procent te laag is om (een deel van de) beleggers tevreden te stellen, waardoor Triodos waarschijnlijk een lage (markt)waardering zal krijgen.

In de bijeenkomst deed Rijpkema een handreiking naar beleggers. De ROE-doelstelling werd met een procentpunt verhoognaar tussen de 4 en 6 procent per jaar. Ook wil Triodos de efficiency verbeteren de kosten-batenratio moet dalen tot onder de 75 procent (nu 80 procent).

Onduidelijk bleef op welke wijze en termijn deze targets behaald moeten worden.

Lakmoesproef
Hoe ver het idealisme van investeerders reikt zal blijken bij een beursgang. Ongetwijfeld is een groot deel bereid de prijs van Triodos’ missie te betalen in de vorm van een (stevig) verlies op de certificaten. Maar dit zal niet voor elke investeerder gelden, denk aan de circa 200 certificaathouders die door het stilleggen van de handel zelf in financiële problemen zijn gekomen.

In de komende maanden zal Rijpkema in zaaltjes feedback van beide kampen certificaathouders aanhoren, en alles wat hier tussen zit. Zijn belangrijkste taak is om met een oplossing te komen waar genoeg investeerders mee kunnen leven.