VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het aandeel Walt Disney ging donderdagavond op de Amerikaanse beurs met 7 procent onderuit na tegenvallende kwartaalcijfers. En dat een dag voor het tweejarig jubileum van streamingdienst Disney+. Daar zit hem dan ook de crux, voor veel beleggers in The house of the mouse.

De pijn van de vierde kwartaalcijfers zat bij de streamingdienst. Walt Disney rapporteerde een vertraging van de groei van het aantal abonnees en mede daardoor een tegenvallende winst en omzet.

De Disney+ streamingservice kon het afgelopen kwartaal zo’n twee miljoen abonnees bijschrijven, waarmee het totaal op 118,1 miljoen kwam. Er was door analisten op ruim 125 miljoen abonnees gerekend. De winst in het afgelopen kwartaal lag op 159 miljoen dollar, ofwel 0,09 dollar per aandeel. Vorig jaar werd vanwege corona nog een verlies gerapporteerd.

Disney sloot eind september ook het gebroken boekjaar af, en daarin kwam de winst per aandeel uit op 2,29 dollar. Het concern hanteert hiervoor een alternatief winstbegrip, waarin bepaalde posten buiten beschouwing worden gelaten. Zo wordt de amortisatie van enkele immateriële activa weer bij het resultaat terug opgeteld, evenals herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen. Met zo’n alternatief winstbegrip moet de belegger voorzichtig omspringen. De gerapporteerde winst per aandeel die hiertegenover staat is 1,11 dollar.

Er is door Disney in het voorbije boekjaar voor een miljard dollar aan corona-gerelateerde kosten gemaakt. De meest significante impact was te zien bij de parkendivisie, waar veel activiteiten stilgezet moesten worden. Over de laatste twee boekjaren werd ook het dividend geannuleerd. Analisten gaan ervan uit dat de uitkering in het komende jaar weer wordt hervat.

Disney heeft in de afgelopen 12 maanden niet op haar volledige capaciteit kunnen draaien, geeft het concern ook zelf aan. De resultaten zijn wel verbeterd in de tweede helft van het boekjaar en voor komend jaar ziet het er beter uit. Analisten zien de winst per aandeel de komende jaren oplopen naar ruim 7 dollar. Als dat gehaald wordt kost het aandeel nog altijd 23 keer de winst die over het boekjaar per september 2024 wordt behaald, dus een koopje is Walt Disney bepaald nog niet.

Vijf jaar kerncijfers Walt Disney ISIN US2546871060
Einde boekjaar september sep 2020 sep 2021 sep 2022* sep 2023* sep 2024*
omzet ($ mrd) 65,4 67,4 84,3 93,7 100,4
EBITDA ($ mrd) 11,5 11,1 15,1 19,1 21,8
EBITDA-marge 17,6% 16,5% 17,9% 20,4% 21,7%
nettowinst ($ mrd) 4,1 4,7 8,0 10,6 12,4
nettowinst-marge 6,3% 7,0% 9,4% 11,3% 12,4%
Vrije kasstroom (FCF, $ mrd) 3,6 2,0 4,9 8,6 11,2
FCF-marge 5,5% 3,0% 5,8% 9,2% 11,2%
winst per aandeel  $ 2,02  $ 2,29  $ 4,50  $ 5,94  $ 7,07
dividend per aandeel  $   -    $   -    $ 1,65  $ 1,70  $ 2,00
ROE -3,3% 2,3% 8,7% 11,2% 12,0%

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, FCF = Free Cash Flow,
ROE = Return on Equity, Rendement op Eigen Vermogen
* = taxatie, bronnen: jaarverslagen, Bloomberg

Het mediaconcern zal de komende jaren flink moeten investeren om bij te blijven in de strijd met Netflix en andere streamingdiensten. Maar uiteindelijk moeten hier de vruchten van geplukt worden. De oplopende kosten voor de productie, marketing en technologie van de ‘content’ van Disney+ werden nu al deels gecompenseerd door een hoger aantal duurdere abonnementen (Premier Access). Verder steeg de omzet uit abonnees doordat er meer bijkwamen en doordat de prijs per abonnement met name in het Westen klom.

De gemiddelde maandelijkse omzet per abonnee daalde echter met 9 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 4,12 dollar. Dat kwam doordat de groei in Azië het grootst was en daar gelden lagere prijzen dan in Noord-Amerika en Europa. Maar in Azië liggen wel grote markten nog grotendeels braak. Als de marktpenetratie in landen als China en India doorzet is de lagere omzet per abonnee niet zo erg. Het gaat tenslotte om de totale opbrengst, de variabele kosten per abonnee zijn verwaarloosbaar bij deze digitale dienstverlening. Bovendien kan Disney ongetwijfeld net als in het Westen ook in Azië na het eerste jaar met prijsverhogingen aan de gang. 

Beleggers zullen Disney het komende jaar vermoedelijk vooral afrekenen op de groei van het abonneebestand bij Disney+. Zieltjes winnen, daar gaat het om.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen