VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Investeringsmaatschappij Value8 deelde maandag mee dat zij een meerderheidsbelang heeft genomen in sloopbedrijf AA Circular. De mogelijke inbreng van het belang in AA Circular in het door Value8 gecontroleerde beursfonds Cumulex verdient een kritische blik, omdat Value8 bij die transactie een dubbelrol zou vervullen.

Dat vuilnis een interessante belegging kan zijn, concludeerden wij hier eerder dit jaar ook al op deze website 

Value8 heeft een belang genomen van 65 procent in AA Circular B.V., dat actief is in sloop en recycling in de bouwsector. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de ebitda-marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent, stelt de investeerder. 

AA Circular verwacht dat de markt de komende jaren verder zal groeien, onder meer door vervangende nieuwbouw vanuit woningbouwcorporaties. Het bedrijf, dat ook actief is op het gebied van asbest- en bodemsanering, boor- en zaagwerk en containerservice, verwacht te profiteren van de duurzaamheidstrend in de bouw. Het is volgens topman Jacco Vijfhuizen de ambitie van AA Circular om gerichte acquisities te doen van middelgrote partijen om daarmee commercieel en op kostenniveau synergie te realiseren.

Van AA Circular is nauwelijks tot geen financiële informatie te vinden. De plannen die het bedrijf heeft geformuleerd klinken erg optimistisch, aangezien het hier lijkt te gaan om een kleine partij die slechts regionaal bekend en actief is.  

Value8 zou al oriënterend gesproken hebben met het aan de beurs van Brussel genoteerde Cumulex (voorheen Sucraf), over de mogelijke inbreng van het belang in AA Circular in dat fonds. Na de nationalisatie van plantagebelangen in de Democratische Republiek Congo in 2011 worden binnen Sucraf/Cumulex geen operationele activiteiten meer ontplooid. Dat gaat dus mogelijk veranderen, wat de beurskoers van deze lege huls maandag in beweging bracht.  

Dubbele petten 
Value8 heeft zelf een meerderheidsbelang in Cumulex, per 30 juni 2021 had het investeringsfonds 76 procent van de aandelen. Het bestuur van Cumulex bestaat uit Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga, die samen ook de raad van bestuur uitmaken van Value8. Zij vervullen bij Cumulex bovendien de rol van auditcomité. Er is dus duidelijk sprake van dubbele petten op meerdere vlakken.

Het inbrengen van een nieuw bedrijf in een lege beurshuls, staat wel bekend als een ‘reverse listing’. De VEB is geen voorstander van deze route naar de beurs en riep al vaak op tot een prospectusplicht bij ‘reverse listings’. Hier is nog eens sprake van een grootaandeelhouder van Cumulex die in de lege huls een eigen aandelenbelang wil onderbrengen. Daarbij zullen de bestuurders van Value8 dus met zichzelf moeten onderhandelen over een overnameprijs voor de aandelen AA Circular.

Voor zittende minderheidsaandeelhouders van Cumulex is het essentieel om te weten hoe de onderneming die mogelijk wordt ingebracht financieel heeft gepresteerd, maar dat is een black box. Op zijn minst zouden de kerncijfers over de afgelopen drie boekjaren nodig zijn, de balans, de (verkorte) resultatenrekening en het liefst ook een kasstroomoverzicht. Die cijfers zijn zeker ook belangrijk om een beeld te krijgen over hoe de afgelopen periode in financieel opzicht is verlopen, mede vanwege de impact van COVID-19. Daarnaar blijft het nu gissen. Value8 heeft bovendien niet bekend gemaakt wat het heeft betaald voor het belang in AA Circular.

Inzicht nodig 
Van Cumulex zijn wel cijfers bekend, maar een blik op de financiële publicaties schetst een somber beeld. De activa zijn nihil en het bedrijf had per 31 december 2020 een schuld van 2,1 miljoen euro aan Value8. Het eigen vermogen is dus sterk negatief.

Wanneer een reverse listing plaatsvindt, zal deze volgens Cumulex mogelijk (ten dele) gefinancierd worden met de uitgifte van nieuwe effecten. Het belang van bestaande houders van Cumulex-aandelen zal hierdoor verwateren. De financiering kan ook met vreemd vermogen plaatsvinden, waardoor de schuld zou oplopen.

Verwatering kan ook plaatsvinden als de schuld aan Value8 geconverteerd wordt naar aandelen, een scenario waar in het jaarverslag over 2020 nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden.  

Alles wijst er dus op dat, ook wanneer er een private onderneming met activiteiten in Cumulex wordt geschoven, de minderheidsaandeelhouders met vorderingen uit het verleden zitten die hun positie er niet beter op maken. Zij zouden bovendien eerst inzicht moeten hebben in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzichten van AA Circular, om te kunnen beoordelen wat de positie in dat bedrijf waard is. Uiteindelijk zal het echter Value8 zijn dat bepaalt wat er betaald wordt en hoe deze transactie wordt gefinancierd.

Afvalsector 
Topman Peter Paul de Vries van Value8 benadrukt in het persbericht inzake het verworven belang in AA Circular dat hij de afvalsector interessant vindt: 

Duurzaamheid is voor Value8 een belangrijk thema. Value8 heeft een belang in recyclingconcern Renewi. Hulpmiddelenbedrijf Kersten zet volop in op hergebruik en conformeert zich aan de ‘green deal’. De investering in AA Circular biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van de zakelijke bouwmarkt en past daarom in onze strategie.”  

Vuilnis kan inderdaad een prima belegging zijn, dat bewijzen Amerikaanse vuilverwerkers al jaren. Beleggers kunnen zich wel beter houden bij een beursfonds dat resultaten kan overleggen, zoals Renewi. Dat bedrijf is momenteel nog aanzienlijk minder winstgevend dan bijvoorbeeld het Amerikaanse Waste Management, maar daar gaat verandering in komen als we op de taxaties afgaan. Hieronder een overzicht met de taxaties van vandaag 

Kerncijfers Renewi

Koers: € 8.44    ISIN: GB00BNR4T868  
Einde boekjaar maart mrt 2021 mrt 2022* mrt 2023* mrt 2024*
omzet (€ mln) 1694.0 1803.0 1866.0 1917.0
EBITDA (€ mln) 195.7 233.7 239.7 252.7
EBITDA-marge 11.6% 13.0% 12.8% 13.2%
nettowinst (€ mln) 28.2 60.0 61.0 73.0
nettowinst-marge 1.7% 3.3% 3.3% 3.8%
Vrije kasstroom (FCF, € mln) 166.4 -22.9 -5.6 23.6
FCF-marge 9.8% -1.3% -0.3% 1.2%
winst per aandeel  € 0.43   € 0.75   € 0.78   € 0.89 
Koers-winstverhouding 19.6 11.3 10.8 9.5
dividend per aandeel  € -     € 0.03   € 0.10   € 0.15 
dividendrendement 0.0% 0.4% 1.2% 1.8%
ROE 4.7% 21.6% 20.0% 20.0%
EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, FCF = Free Cash Flow,        
ROE = Return on Equity, Rendement op Eigen Vermogen        
* = taxatie, bron: Bloomberg        

Op 
circa 10 keer de verwachte winsten voor de komende jaren bij een beurskoers van 8,44 euro lijkt Renewi inderdaad niet duur. 
 

Over de vooruitzichten voor AA Circular weten beleggers echter niets, dat bedrijf is immers (nog) niet beursgenoteerd en heeft geen openbare rapportageverplichtingen. Beleggers die deze week ongeïnformeerd op Cumulex doken nemen dus ook in dat opzicht een groot risico.  Gerelateerde artikelen