VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Marc Overmars scoorde vorige week een ongekende eigen-doel-hattrick voor Ajax met zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij dupeerde er behalve zijn slachtoffers ook beleggers mee.

European Investors-VEB (‘de VEB’) heeft met zorg kennisgenomen van het persbericht van Ajax van 6 februari jongstleden, waarin melding werd gemaakt van het grensoverschrijdend gedrag van het directielid.

De VEB heeft zorgen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van Overmars en over de ontwikkelingen sindsdien. Tot op heden heeft Ajax onvoldoende duidelijkheid geboden over feiten, omstandigheden en organisatorische en personele consequenties, stelt de belangenvereniging in een briefdirect naar brief

De VEB vindt het belangrijk dat uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende toezichthouders passende regie nemen. Uit diverse berichten in de media op zondagmiddag 13 februari blijkt op basis van een gesprek met de algemeen directeur van Ajax het volgende: de raad van commissarissen (‘rvc’) en de directie van Ajax kregen een eerste signaal (of signalen) van grensoverschrijdend gedrag al vóór de herbenoeming van Overmars. Desondanks werd Overmars op 28 januari 2022 door de rvc herbenoemd als directeur voetbalzaken. Bovendien ontving hij een tekenvergoeding van 1,25 miljoen euro.

Volgens de algemeen directeur was de signalering geen aanleiding de herbenoeming uit te stellen of af te blazen. Hij stelt dat de eerste signalen over Overmars vlak voor de herbenoeming tot hem kwamen. 'Op geluiden kun je niet handelen. We waren met een onafhankelijk extern bureau bezig met een grondig onderzoek naar deze geluiden. Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan', voegde hij hieraan toe.

Bovenstaande uitlatingen betreffen voor aandeelhouders relevante informatie. Deze informatie is niet per persbericht verschenen. De VEB wil graag precies van Ajax weten in welke volgorde de relevante gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en wat de besluiten (en de overwegingen daarbij) van het bestuur en de rvc waren.

De VEB vindt dat Ajax-aandeelhouders in het bijzonder en het (beleggend) publiek in het algemeen zijn misleid door tijdens de herbenoeming van Overmars in de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (bava) van 28 januari met geen woord te reppen over de toen al ontvangen signalen.

Adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB liet in de media al weten dat het wat hem betreft ondenkbaar is dat Overmars zijn recent toegekende bonus van 1,25 miljoen euro mag houden.
Gerelateerde artikelen