VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

VEB-ACTIE AHOLD/DELOITTE
Kunt u meer vertellen over de slotbetaling in de Ahold/Deloitte schikking?

Na de eerste betaling in het derde kwartaal van 2021 van 400 euro per VEB-lid dat een geldige claim heeft ingediend, werkt de claims administrator nog aan de tweede en tevens laatste uitbetaling.

Deze tweede uitbetaling is een aanvullende vergoeding voor claimanten die een bepaalde minimale koersschade hebben geleden op hun aandelen Ahold en lid blijven tot minimaal het moment van uitbetaling. Niet voor alle claimanten volgt dus een tweede uitbetaling. De claims administrator zal claimanten hierover individueel berichten (in eerste instantie per e-mail, en per brief in geval er geen e-mailadres bekend is). De slotuitbetaling heeft helaas vertraging opgelopen, maar zeer waarschijnlijk vindt deze in het tweede kwartaal van dit jaar plaats.

Indien u specifieke vragen heeft over uw ingediende claim, kunt u contact opnemen met de claims administrator. Deze is per e-mail te bereiken via: info@aholddeloitteschikking.nl, en telefonisch (op basis van een terugbelafspraak), via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

DIVIDEND- EN AVA-KALENDER
Waar vind ik gegevens over aankomende dividenden en aandeelhoudersvergaderingen?

Op pagina 50 vindt u een overzicht met gegevens voor een groot aantal in Nederland genoteerde ondernemingen.

Shell en Unilever staan niet in het dividendoverzicht vermeld. Deze fondsen betalen nu elk kwartaal dividend en het eerste dividend dat voor 2022 gepland stond, is inmiddels door beide bedrijven, in de maand maart, aan de aandeelhouders betaald.

Voor de volledigheid hierbij het dividendschema voor het jaar 2022. De hoogte van het dividend is nu nog niet bekend, maar zal telkens door de fondsen, via hun website, worden aangekondigd. Ook die aankondigingsdatum staat in de tabel vermeld. Wij raden u aan de website van Shell en Unilever te raadplegen voor nadere informatie over dit onderwerp. Ook de VEB streeft ernaar de gegevens in de online dividendkalender actueel te houden en deze gegevens te vermelden.


Vragen zijn welkom

Contact met de VEB
De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.

De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie? De redactie is te bereiken via effect@veb.net

Selectie
Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Mail uw vraag naar: effect@veb.net

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap