VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Door de oplopende rente is de aandacht van beleggers in technologiebedrijven in korte tijd verschoven van groei naar winstgevendheid. Een analyse van CM.com laat zien dat de ambitie om een winstmarge te realiseren van 20 procent nog ver weg ligt.

In de aandeelhoudersvergadering gaf ceo Jeroen van Glabbeek wat meer inkleuring over de ebitda-ambitie van het bedrijf (wat is EBITDA?) dat onder meer tandartsen helpt met sms’jes om klanten te herinneren aan een afspraak. Die winstgevendheid moet op termijn op 20 procent (van de omzet) uitkomen.

Maar dat doel lijkt nog ver weg, aangezien CM.com vorig jaar een negatief ebitda-resultaat behaalde. Het concern moest de kosten flink opvoeren om te investeren in toekomstige groei.

Zo investeert het bedrijf in nieuwe buitenlandse locaties die nu nog maar weinig omzet opleveren. Ook neemt het verkopers aan die eerst worden ingewerkt en nieuwe markten moeten ontginnen. Hierdoor liggen de uitgaven aan personeel als percentage van de omzet een derde hoger dan in 2019. Ook zijn bijvoorbeeld marketingkosten fors gestegen, zoals te zien is in de onderstaande grafiek.

Kosten CM.com stijgen sterker dan de omzet

Bron: gegevens CM.com

De hogere kosten bleken niet voor niets. De omzetgroei versnelde in 2020 naar 47 procent, het dubbele van het voorgaande jaar en in het afgelopen jaar werd er een groei van meer dan 60 procent geboekt.

Topman Van Glabbeek vertelde tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava) dat in 2021 bijna de helft van de operationele kosten gerelateerd was aan groei. De Brabantse oprichter en grootaandeelhouder voegde daaraan toe dat als het bedrijf ervoor had gekozen om niet te groeien, de ebitda-marge vorig jaar rond de 10 procent had gelegen in plaats van minus 2 procent (in 2018 behaalde CM.com een winstgevendheid van 5 procent).

Met de verschafte informatie kun je uitrekenen dat ongeveer 28 miljoen euro van de 66 miljoen euro aan totale kosten opging aan investeringen (ongeveer 42 procent). En die investeringen moeten ertoe leiden dat de omzet dit jaar met 83 miljoen euro zal stijgen, tot 320 miljoen euro (het midden van de bandbreedte van de outlook).

Om kort te gaan: elke euro die nu geïnvesteerd wordt, zou komend jaar bijna 3 euro aan omzet op moeten leveren (83 euro omzet gedeeld door 28 euro aan groei-investeringen).

Het technologiebedrijf wil de komende jaren een omzetgroei halen van minimaal 30 procent per jaar (in 2022 ongeveer 35 procent). Enig rekenwerk laat zien dat als de verhouding tussen extra investeringen en extra omzet gelijk blijft, het ebitda-doel van 20 procent nog ver weg is.

Ook het voor investeringen geschoonde bedrijfsresultaat komt met 12 procent in 2025 niet in de buurt van dit percentage van 20.

Als groei gepaard blijft gaan met hogere kosten blijft het margedoel ver weg

  2021 2022 (s) 2023 (s) 2024 (s) 2025 (s)
Omzet 237 320 416 541 703
Groei 67% 35% 30% 30% 30%
Brutowinst 63 86 114 151 200
Bedrijfskosten 66 84 109 142 185
EBITDA -4 2 5 9 15
Groeikosten 28 32 42 54 71
Onderliggende EBITDA 24 34 47 63 86
Onderliggende marge 10% 11% 11% 12% 12%


Bedragen in miljoenen euro. Bron: illustratieve berekeningen VEB op basis van exponentiële groei van 30 procent na 2022, vergelijkbare onderliggende kostenstructuur en een brutowinstmarge die jaarlijks met een half procentpunt stijgt.


Schijn tegen
CM.com heeft aangegeven dat de ebitda-marge dit jaar nog negatief blijft. Voor 2023 heeft het concern nog geen doel met beleggers gecommuniceerd, maar Van Glabbeek heeft al wel gemeld dat niet raar moet worden opgekeken als CM.com ook dan nog verlieslatend is.

Onze analyse laat zien dat zelfs als gecorrigeerd wordt voor investeringen in groei, de winstgevendheid voorlopig niet in de buurt komt van de beoogde 20 procent. Dit doel is alleen haalbaar als de investeringen snel gaan renderen en tot een versnelling van de omzetgroei leiden, zoals eigenlijk vorig jaar het geval was (omzetgroei vorig jaar 67 procent).

Gezien de pandoering van het aandeel – het aandeel staat op een koers van 16 euro maar liefst 66 procent onder het hoogste punt ooit – hebben beleggers hier weinig fiducie in. Ook analisten zijn sceptisch.

Zij denken dat CM.com het maar net gaat redden om in 2023 een groei te behalen van 30 procent en voor 2024 rekenen ze op minder dan 20 procent. Aangezien analisten meestal te optimistisch zijn, is dit wel een reden tot zorg. Analisten schroeven hun EBITDA-voorspellingen al sinds begin dit jaar terug.

Wat doet CM.com?
CM.com is een dienstverlener die actief is in drie takken van sport. Allereerst de (voor dat bedrijf) traditionele CPaaS. Dat regelt voor bedrijven berichten aan hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp berichten of sms’jes als herinnering of afspraakbevestiging bij de tandarts. Daarnaast heeft het bedrijf nog de veel kleinere segmenten Betalingen en Platform. Deze regelen respectievelijk online betalingen en software voor bijvoorbeeld betalingen van tickets en data-analyse van klanten. De omzet van CPaaS groeide vorig jaar met 68 procent, maar Betalingen en Platform groeiden nog wat harder met respectievelijk 81 en 93 procent.

CM.com kwam in 2020 naar de beurs met het plan om met het opgehaalde kapitaal snel te groeien. Dat lijkt te lukken. De winst is echter wel omgeslagen naar een verlies. De twee oprichters, Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, hebben ieder nog 26 procent van de aandelen en zijn respectievelijk ceo en operationeel directeur.

Verder uit de aandeelhoudersvergadering


- Topman
Van Glabbeek kon geen precies omzetniveau geven waarbij hij denkt dat CM.com de ebitda-doelstelling van 20 procent zal halen. De winstgevendheid van de drie divisies van CM.com
verschilt sterk en voor het behalen van de winstdoelstelling is ‘een bepaalde omzetmix nodig’, zo zei hij tijdens de onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering. Daarmee bedoelt hij dat de klassieke bedrijfsactiviteit van CM.com (CPaaS, de sms’jes) een lage marge kent en software juist een hogere brutomarge. Het is duidelijk dat dit moment van hoge winstgevendheid nog ver in de toekomst ligt, want pas eind 2023 denkt het bedrijf een positieve ebitda te behalen 

- Het bedrijf vroeg aandeelhouders toestemming om 20 procent van het aandelenkapitaal te mogen uitgeven, zonder dat zittende aandeelhouders een voorkeursrecht krijgen om mee te mogen doen bij zo’n eventuele emissie. De reden voor het bestuur om een mandaat voor 20 procent te vragen was het bedrag van ongeveer 100 miljoen euro aan beurswaarde dat die 20 procent vertegenwoordigt. Daarnaast lichtte Van Glabbeek toe dat verkopende partijen ook kijken naar de snelheid waarmee een koper een transactie kan financieren. Desalniettemin stemde de VEB tegen het voorstel omdat het niet in het belang van zittende beleggers is om op voorhand uitgesloten te worden van deelname aan een aandelenuitgifte 


- Voor het tweede jaar op rij vroegen commissarissen ook goedkeuring om hun eigen vergoeding te mogen verhogen. Voor de president-commissaris stijgt die van 37,5 duizend euro naar 50 duizend euro. De voornaamste motivering was identiek aan die van vorig jaar: bij andere ondernemingen waarmee CM.com zichzelf vergelijkt, krijgen commissarissen ook een hogere vergoeding en dat is niet eerlijk. Het werd niet duidelijk waarom bedrijfsspecifieke omstandigheden bij CM.com een verhoging nu noodzakelijk zouden maken. Wel zei het bestuur nog dat de omzet met 60 procent was gestegen en dat het was gelukt om twee nieuwe commissarissen aan te trekken.