VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Creatief boekhouden om een bonus mogelijk te maken na een rampjaar. Dat schoot beleggers in het verkeerde keelgat op de jaarvergadering van Philips: 80 procent van het aandelenkapitaal stemde tegen het beloningsverslag. Commissarissen voelden zich niet aangesproken en topman Van Houten weigert zijn bonus terug te storten.

‘Wij dachten dat deze beloning in het belang van alle stakeholders was, maar betreuren deze uitslag zeer en nemen de feedback serieus’, aldus president-commissaris Feike Sijbesma dinsdag op de jaarvergadering van Philips.

Enkele minuten eerder, in de staart van de jaarvergadering, werd duidelijk dat bijna 80 procent van de aandeelhouders tegen het beloningsverslag van Philips had gestemd. Een tegenstem van dergelijke omvang kwam niet eerder voor bij Nederlandse beursfondsen.

Omdat sprake is van een adviserende stem, staat de bonus van 1,8 miljoen euro van Van Houten niet direct op het spel.

Reden voor de VEB om een moreel appel op Frans van Houten te doen om zijn bonus vrijwillig terug te storten, gezien de onzekerheid waarin apneu-patiënten zich nu begeven en het feit dat 20 miljard euro aan beurswaarde verdampte.

Van Houten gaf aan de bonus ‘vanzelfsprekend te hebben besproken met de raad van commissarissen’.

‘Ik geef om Philips en heb veel aandelen waardoor ik net als iedereen pijn voel’, zo overpeinsde Van Houten die het verder ‘daarbij wilde laten’.

Creatief boekhouden
Door een staaltje creatief boekhouden van commissarissen kwam de variabele beloning voor topman Van Houten vorig jaar uit op 1,8 miljoen euro, in plaats van de vier ton die hij volgens de letter van de beloningsregels had moeten krijgen.

‘De ongekende verstoringen in de toeleveringsketen’ zouden volgens beloningscommissaris Paul Stoffels ‘buiten de invloedsfeer van het management liggen’ en daarom is besloten de als gevolg hiervan misgelopen omzet wel mee te nemen in de berekeningen voor de bonus.

‘Waar we vroeger hooguit enkele maanden op de levering van sommige chips moesten wachten is dit opgelopen tot wel een jaar’, zo verduidelijkte Stoffels.

Een weinig overtuigend verhaal. De hele wereld kampt met tekorten, en toch zie je dat er bij andere bedrijven niet aan de spelregels wordt gesleuteld om een bonus bij elkaar goochelen. Voor een bedrijf als Philips zou adequaat voorraadbeheer bovendien tot de kerntaken van het bestuur moeten horen.

Ook hintte Stoffels erop dat geen bonus voor Van Houten (lees: strikte naleving van de regels) op gespannen voet zou staan met het doel om 80 duizend medewerkers gemotiveerd te houden. Doordat Philips met een ‘uniform beleid’ werkt, zouden beslissingen in de top tot lagere beloningen voor al het personeel kunnen leiden. ‘We willen concurrerend zijn in een sector waarin iedereen aan personeel trekt, en we hebben talent nodig om alle problemen het hoofd te bieden’, aldus Stoffels. 

Nieuw beleid
President-commissaris Sijbesma gaf aan de extreme tegenstem zeer serieus te nemen. Maar kon niet laten toe te voegen dat niet moet worden vergeten dat ‘er ook heel veel goed gaat bij Philips’.

Ook benadrukte Sijbesma dat de mogelijkheid om bonussen discretionair aan te passen onderdeel is van een beleid dat door aandeelhouders is goedgekeurd in de jaarvergadering van 2020. De VEB stemde destijds al tegen dit beloningsbeleid omdat bonussen voor middelmatige prestaties mogelijk waren. Ook was het beleid wel erg agressief.

Na de rode kaart van aandeelhouders in de vergadering ontkomt beloningscommissaris Paul Stoffels er niet aan terug naar de tekentafel te gaan om een nieuw beloningsplan te ontwerpen. Voor de mogelijkheid om discretionair aan bonussen te sleutelen lijkt in ieder geval geen plek meer.

Forse tegenstem
Verder opvallend was de flinke tegenstem van net geen 23 procent bij de voordracht van Herna Verhagen tot commissaris. Een tegenstem van deze proportie bij commissarisbenoemingen is in Nederland ongezien.

De VEB stemde ook tegen omdat Verhagen al de nodige uitdagingen heeft als hoogste baas bij PostNL - dat maandag moest waarschuwen voor lagere winsten - en een zwaar commissariaat heeft bij ING, dat worstelt met witwascontroles. Buiten het beloningsverslag werden alle agendavoorstellen aangenomen, waaronder decharge voor bestuur en commissarissen, het dividend en de goedkeuring voor de jaarrekening.

Verder uit de AVA

-Van Houten liet weten dat hij voor het eerst werd geconfronteerd met het apneudossier in het eerste kwartaal 2021. Vervolgens zou hij ‘onmiddellijk en adequaat’ hebben gehandeld door eind april vorig jaar een terugroepactie wereldkundig te maken. Dat de voorziening hiervoor daarna in drie etappes verhoogd moest worden van 250 miljoen euro tot bijna 900 miljoen euro zou te maken hebben met de complexiteit van de zaak. ‘Het is moeilijk in te schatten hoeveel apparaten in aanmerking kwamen voor de terugroepactie en ook de kosten vielen hoger uit onder meer vanwege uitgebreide testen van de apparaten’, aldus Van Houten.

-De twijfel dat Philips mogelijk financiële markten niet adequaat heeft geïnformeerd werd gevoed. Desgevraagd bevestigde Van Houten dat de verwijten van de toezichthouder FDA – waaronder het feit dat het management al in 2020 of zelfs veel eerder op de hoogte was van de problemen – puur gericht waren aan het adres van de Amerikaanse -dochter Respironics. De indruk bestaat dat cruciale informatie over mankementen aan de apparaten is blijven hangen op het niveau van de dochter, en de top niet heeft bereikt.

-De grootste concurrent van Philips, Resmed, gaf onlangs aan dat het vrijwel onmogelijk is dat Philips zijn oude marktaandeel van 50 procent weer zal terugwinnen in de apneumarkt. Van Houten liet weten hier wel vertrouwen in te hebben, maar vraagt wel om geduld. Het zou onder meer helpen dat het aantal mensen dat last heeft van apneu ieder jaar stijgt. Ook kaatste Van Houten terug naar Resmed dat het gat dat is ontstaan doordat Philips is gestopt met de productie van apneumachines vooralsnog moeilijk kan worden gedicht door Resmed. Philips aartsrivaal kampt ook met tekorten aan componenten.

-De VEB sprak ook zijn ergernis uit over het feit dat de AVA niet fysiek maar virtueel werd gehouden. President-commissaris Sijbesma ontkende dat Philips zich met de digitale bijeenkomst probeerde te verschuilen voor boze beleggers. De risico’s van corona zouden nog te groot zijn toen de AVA werd uitgeschreven. Toch liet de voormalig topman van DSM later in de vergadering weten dat achteraf misschien ‘een beoordelingsfout’ is gemaakt.
Gerelateerde artikelen