VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell en zijn aandeelhouders hebben eenzelfde einddoel als het om CO2 uitstoot gaat: netto nul in 2050. Maar over de wijze waarop Shell op kortere termijn de overgang naar minder fossiel moet maken, lopen de meningen flink uiteen. De koers van de Shell-top gaat lijnrecht in tegen die van de activistische aandeelhouders van Follow This.

Na twee digitale edities vanwege Corona was de jaarlijkse ontmoeting tussen Shell en zijn aandeelhouders dit jaar weer fysiek mogelijk.

Het was de eerste vergadering in Londen, maar de protestacties van diverse actiegroepen was er niet minder om. Sterker: het protest was zo hardnekkig dat chairman Andrew Mackenzie de politie erbij moest halen om actievoerders te verwijderen. Een en ander werd bemoeilijkt door het feit dat meerdere demonstranten zich aan de eigen stoel hadden vastgelijmd.

Ruim twee uur later dan gepland, kon de vergadering inhoudelijk starten. Met als centraal thema: de vermindering van uitstoot en de energietransitie. Twee resoluties stonden over dit onderwerp op de agenda, een van Shell zelf en een van het activistische aandeelhouderscollectief Follow This.

Shell vroeg de zegen voor de eigen klimaatstrategie, terwijl Follow This steun zocht om Shell tot uitstootvermindering te bewegen op de middellange termijn (tot 2030). Dat moet dan volgens Follow This in absolute cijfers; minder uitstoot van CO2 door Shell en de producten die het verkoopt.

Shell heeft nu voor de middellange termijn (2030) geen absoluut reductiedoel geformuleerd, maar mikt op vermindering van intensiteit, de CO2-uitstoot per geproduceerde, gebruikte of verkochte energie-eenheid. Volgens critici geeft dat Shell de mogelijkheid om meer CO2 uit te stoten, zolang er maar daling in intensiteit is.

“Wij hanteren geen absolute emissiedoelen omdat we denken dat ‘intensiteit’ beter werkt als doel”, aldus ceo Ben van Beurden. Aandacht voor absolute CO2-reductie zou teveel nadruk leggen op krimp van de legacy business – een verwijzing naar de fossiele activiteiten van Shell.

Van Beurden wilde wel kwijt dat Shell sinds 2016 de CO2-uitstoot met 18 procent heeft teruggebracht, maar hierin is niet de uitstoot meegenomen van de producten die Shell verkoopt. Deze zogenoemde scope 3-uitstoot is goed voor circa 85 procent van alle CO2-uitstoot van Shell.

Shell wil duidelijk niet aan absolute uitspraken over deze scope 3-reductie. Van Beurden illustreerde in de beantwoording van vragen van aandeelhouders nog maar eens de achtergrond daarvan. De topman belooft aandeelhouders dat de uitstoot van de eigen activiteiten – de zogenoemde scope 1 en scope 2 – in 2030 gehalveerd is. “Whatever it takes”, zo refereerde Van Beurden aan een beladen uitspraak op financiële markten Hij voegde eraan toe een dergelijke reductie economisch rendabel te kunnen doorvoeren.

Voor de uitstoot van Shells producten (benzine, kerosine en dergelijke) ziet de onderneming dat duidelijk anders. Van Beurden: “Emissiereductie van de activiteiten van onze klanten (lees: de scope 3 uitstoot van Shell-producten door klanten, red.) moet winst genereren, anders heeft een onderneming als de onze geen toekomst.” Shell moet geld verdienen met de verkoop van fossielarme en fossielvrije energie, anders is er geen geld voor de energietransitie, zo poneerde de topman.

Stemming aandeelhouders
De uiteindelijk stemuitslag over de klimaatresoluties laat een gemengd beeld zien. Shells eigen klimaatbeleid kreeg steun van 79,91 procent van de uitgebrachte stemmen; ongeveer eenzelfde percentage stemde tegen de aandeelhoudersresolutie die oproept tot absolute reductiedoelen.

De steun voor de aandeelhoudersresolutie daalde daarmee in een jaar van 30 procent naar iets meer dan 20 procent. Maar ook Shell kreeg minder aandeelhouders aan zijn zijde. Vorig jaar kreeg het bijna 89 procent van de stemmen achter zich, nu 10 procent punt minder.

 

Stemuitslag 2021


Stemuitslag 2022

De teruglopende steun voor de Follow This-resolutie is volgens oprichter Mark van Baal terug te voeren op de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. Grote investeerders zouden terughoudend zijn met het oog op de energiecrisis door dat conflict.

Daarbij komt dat zwaargewicht Blackrock heeft aangegeven dat het dit jaar minder klimaatresoluties steunt dan in 2021.

Tegelijkertijd stemden meer Nederlandse institutionele beleggers voor meer absolute reductiedoelen. Zo is er steun van ABP, PGGM en ook Robeco dat vorig jaar nog tegenstemde.


Stemverklaring Robeco

Ook de VEB stemde voor de aandeelhoudersresolutie.

Lees hier de uitleg van VEB-directeur Gerben Everts.

Hoewel de opkomst van aandeelhouders aanmerkelijk hoger was dan vorig jaar (circa 48 procent in 2021 tegen bijna zestig procent nu) blijkt meer dan een derde van de aandeelhouders in het geheel niet te zijn komen opdagen. De lage deelname aan stemming is opvallend aangezien klimaatverandering en energietransitie door beleggers algemeen wordt beschouwd als de grootste uitdaging in de komende jaren.

Omdat de resolutie van Follow This net iets meer dan 20 procent van de uitgebrachte stemmen achter zich wist te krijgen, is Shell volgens Engelse regels gedwongen om opnieuw in gesprek te gaan met aandeelhouders over hun visie om de transitieplannen.

Belangrijk gespreksonderwerp daarbij zal zijn of Shell nu wel of niet handelt met de afspraken in het klimaatverdrag van Parijs. Shell zegt van wel, Follow This bestrijdt dat.

De VEB zal met Shell in overleg blijven.
Gerelateerde artikelen