VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Demonstranten voor de deur, verontwaardiging en fluitconcerten in de zaal. Certificaathouders van Triodos zijn laaiend nu ze al bijna twee jaar niet bij hun geld kunnen. De VEB was aanwezig bij de speciale door Triodos ingelaste certificaathouders-vergadering van dinsdag 11 oktober. Verslag van een tumultueuze bijeenkomst.

Het belangrijkste punt op de agenda was de goedkeuring om de certificaten verhandelbaar te maken op een handelsplatform (mtf, multilateral trading facility). De stichting SAAT, die stemt namens alle certificaathouders en onder leiding staat van oud-politica Jolande Sap, gaf aan “dit voorstel te begrijpen” en riep certificaathouders op “de bank te steunen”. Die boodschap werd met een fluitconcert ontvangen door boze certificaathouders.

‘Diefstal’
Dergelijke reacties vanuit de zaal komen niet vaak voor, maar zijn volstrekt begrijpelijk. Aan het begin van de coronacrisis sloot Triodos abrupt het interne handelssysteem, waarschijnlijk omdat er sprake was van een te groot aanbod van certificaten. De ruim veertigduizend certificaathouders van Triodos kunnen dus sinds die tijd niet van hun stukken af. Bovendien valt te verwachten dat de Triodos-certificaten aanzienlijk in waarde zullen dalen.

De kritiek van deze certificaathouders op de gang van zaken was dus niet mals. Ze voelden zich niet gehoord en serieus genomen. Een enkeling sprak zelfs van diefstal. Triodos moest andermaal bevestigen dat op de eerste handelsdag sprake zal zijn van een waardedaling van de certificaten, maar gaf aan dat “uitzichtloze opschorting ook onwenselijk is”. Boze beleggers vroegen het management van Triodos of de belangen van participanten, en dan vooral het behoud van de waarde van certificaten, voldoende zijn meegewogen bij het besluit om het handelssysteem te veranderen. “U moet me vertrouwen dat we echt alle andere opties hebben onderzocht”, zo bezwoer bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema.

Rechter
Deze week werd bekend dat de belangengroep Stichting Certificaathouders Triodos naar de rechter is gestapt om een onderzoek af te dwingen naar de gang van zaken rondom de certificaten bij Triodos. Rijpkema meldde dat het mtf-traject wordt bemoeilijkt door de aangespannen rechtszaak, onder meer omdat dit veel managementaandacht opslokt. Maar hij had “goede redenen om aan te nemen dat de plannen succesvol zullen worden afgerond”. Volgens Rijpkema liggen er ook “fall back scenario’s klaar”, mocht de poging onverhoopt stranden. “We gaan hier niet speculeren over welke scenario’s dat zijn.” 

Nieuwe financiers
Triodos meldde op de vergadering ook dat het op zoek is naar nieuwe investeerders die verkopen kunnen absorberen zodra de handel op het platform - naar verwachting halverwege 2023 - van start gaat. Er wordt vooral gezocht naar fondsen die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke thema’s. Er zou ook belangstelling zijn van financiële partijen. “Maar die partijen zeggen we altijd dat de missie van de bank voorop staat.”

Dividend omlaag
De langdurige impasse rondom de certificaten was niet het enige onderwerp waarover wrevel bestond bij Triodos-beleggers. Onvrede was er ook over het voorstel om het dividendbeleid aan te passen. De uitkering werd gemaximeerd op 50 procent van de jaarwinst, waar in het oude beleid deze grens nog op 70 procent was gelegd. Een certificaathouder stelde de vraag of het nog wel zou lukken om investeerders te vinden met dit lagere dividend? Interim-cfo Willem Horstmann liet weten dat hij 50 procent een heel normaal percentage vond. Ook wees hij erop dat de niet-uitgekeerde winst wordt geherinvesteerd en tot groei van toekomstige winsten moet leiden.

Het verbeteren van de winstgevendheid heeft prioriteit al zal Triodos, zo werd vermeld, nooit zo rendabel worden als de grootbanken omdat het investeringen in bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven mijdt. Rijpkema heeft als doelstelling een rendement op eigen vermogen van 4 tot 6 procent in 2025, en liet doorschemeren dat dit percentage daarna nog een beetje omhoog kan. Triodos beloofde dat het geen nieuwe certificaten zal uitgeven om het eigen vermogen te versterken. Door het relatief lage rendement is aannemelijk dat de certificaten structureel onder de intrinsieke waarde zullen handelen.

Stemrecht certificaathouders
SAAT-voorzitter Jolande Sap gaf aan dat ze in gesprek gaat met beleggers over de rol van de SAAT in de toekomst. Nu heeft de stichting het alleenrecht om te stemmen op vergaderingen. Sap liet weten dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ook certificaathouders die hier expliciet om vragen stemrecht te geven. Ook een totale ontmanteling van de stichting, waardoor kapitaalverschaffers volledige zeggenschap (one share one vote) krijgen, wordt niet uitgesloten. Sap beloofde hier duidelijkheid over te geven voordat de certificaten op het platform verhandeld worden.