VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Begin oktober werd bekend dat oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp van handelsconcern B&S Group op ramkoers ligt met een deel van de rvc. Aanleiding was een “indicatief bod” van Blijdorp om heel B&S weer in handen te krijgen. De VEB stuurde een brief op poten aan zowel bestuur als rvc.

Gisteren kwam daarop het antwoord binnen. Weliswaar wordt een deel van de vragen beantwoord, maar over de echt belangrijke kwesties zwijgen president-commissaris Jan Arie van Barneveld en ceo Tako de Haan in alle talen.

Al sinds de zomer rommelt het bij het aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelsconcern B&S Group. Begin oktober kwam naar buiten dat oprichter, commissaris en meerderheidsaandeelhouder Willem Blijdorp in de zomermaanden van 2022 heeft geprobeerd om met een “indicatief bod” B&S weer volledig in handen te krijgen. Zijn plan stuitte echter op verzet van de president-commissaris, die nu op de schopstoel zit.

De VEB stuurde daarom namens de minderheidsaandeelhouders een brief op poten aan zowel het bestuur als aan de beide onafhankelijke commissarissen met vragen over wat zich de afgelopen maanden in de bestuurskamer van B&S heeft afgespeeld.

Antwoord
Hoewel er dus twee brieven uitgingen, met verschillende vragen, ontving de VEB gisterenmiddag 13 oktober één antwoord vanuit B&S. “Deze antwoordbrief moet worden beschouwd als een antwoord op beide brieven en wordt dus mede namens de onafhankelijke commissarissen gegeven”

Bestuur en commissarissen van B&S hebben “de belangen van alle stakeholders meegenomen” toen zij een “indicatief bod” van grootaandeelhouder Sarabel afwezen, schrijven president-commissaris Jan Arie van Barneveld en ceo Tako de Haan in de brief.

Mocht Sarabel een nieuwe poging doen B&S volledig naar zich toe te trekken, dan zullen zij opnieuw “de belangen van alle stakeholders inclusief minderheidsaandeelhouders behartigen”, zo valt uit hun antwoord op te maken.

Biedprijs
Maar over wat er verder rond de verrassingsaanval van Sarabel is gebeurd, laten Barneveld en De Haan de minderheidsaandeelhouders in het ongewisse. De vragen over het moment waarop Sarabel zich met een overnamevoorstel heeft gemeld en de wijze waarop de onafhankelijke commissarissen het bod hebben gewikt en gewogen, worden niet beantwoord.

Ook gaat B&S in zijn schriftelijke reactie niet in op de biedprijs die Sarabel voor ogen had en hoe het voorgenomen bod juridisch in elkaar was gedraaid. “Vanwege het vertrouwelijke karakter van de informatie” willen beide functionarissen dat niet prijsgeven. Aan het bestuur van B&S vroeg de VEB bovendien of het de plannen van Blijdorp om het bedrijf van de beurs te halen steunde, maar ook op die vraag komt geen antwoord.

Lees hier de reactie van B&S

Verzet
Zoals in het eerdere VEB-artikel over B&S beschreven, stuitte het bod van Blijdorp op verzet van de twee onafhankelijke commissarissen. Samen met Kitty Koelemeijer vormt Jan Arie van Barneveld dat smaldeel van de rvc. De beide andere toezichthouders zijn meerderheidsaandeelhouder Blijdorp zelf en zijn zoon Leendert. Blijdorp eiste in eerste instantie het ontslag van beide dwarsliggende commissarissen. Hij veranderde echter plots van koers en wilde toen nog alleen nog maar van Van Barneveld af.

De eis een aandeelhoudersvergadering te organiseren waarin het ontslag van beide functionarissen bekrachtigd moest worden, is “op dezelfde avond ingediend en ingetrokken”. Volgens De Haan en Van Barneveld heeft Sarabel “de intrekking niet gemotiveerd”.

Nieuwe commissaris
Blijdorp wil nog steeds dat B&S uiterlijk half november een aandeelhoudersvergadering houdt waarin over het ontslag van Van Barneveld wordt gestemd. Zodra hij van het toneel is verdwenen, moet ten minste één nieuwe commissaris worden aangesteld.

In de persverklaring van B&S van 3 oktober, die voor de VEB aanleiding vormde het bestuur en de onafhankelijke commissarissen een vragenbrief te sturen, werd vermeld dat er een meningsverschil was ontstaan tussen Sarabel en de rvc “over de manier waarop de rvc het overnamevoorstel heeft beoordeeld”. Wat de bezwaren van de onafhankelijke commissarissen precies zijn geweest, blijft ook na hun schriftelijke reactie onduidelijk.

Machtsstrijd
De gang van zaken bij B&S heeft geleid tot een voor Nederlandse begrippen unieke machtsstrijd bij een beursgenoteerd bedrijf. Niet eerder heeft een controlerend aandeelhouder een president-commissaris willen ontslaan om vervolgens zijn eigen overnameplan erdoorheen te kunnen drukken.

De poging van Blijdorp de volledige controle naar zich toe te trekken, kan vermoedelijk niet helemaal los worden gezien van de ontwikkeling van de beurskoers van de groothandel in dranken, parfums en elektronica.

De VEB heeft grote zorgen dat minderheidsaandeelhouders de dupe worden van een overnamebod van Blijdorp op een moment dat de beurskoers onder druk staat. Sinds de beursgang in maart 2018 is de marktwaarde met ruim 60 procent gedaald. Blijdorp zou zijn positie als controlerend aandeelhouder misbruiken als hij met een opportunistisch bod minderheidsaandeelhouders wil uitstoten voor een te lage prijs. Zijn eerste poging om B&S volledig in handen te krijgen is weliswaar gesneefd, maar zijn uiteindelijke intenties laten zich niet heel moeilijk meer raden. 
Gerelateerde artikelen