VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een maand geleden stapte een groep van 2000 beleggers naar de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek naar de gang van zaken bij Triodos Bank over afgelopen jaren af te dwingen. De VEB steunde die oproep tot waarheidsvinding en heeft nu de OK gevraagd als belanghebbende te kunnen optreden. Wat betekent dat? Een paar vragen beantwoord.

Al bijna twee jaar kunnen beleggers in Triodos Bank nauwelijks bij door hen ingelegd geld, circa 1 miljard euro. Dat is het directe gevolg van het besluit van Triodos om het interne handelssysteem voor certificaten plat te leggen. Als het vanaf volgend jaar weer mogelijk is om Triodos-certificaten te verhandelen, dreigt een fors koersverlies.

De VEB heeft Triodos al eerder opgeroepen tot absolute openheid over de besluitvorming rond het stopzetten van dat handelssysteem. Volgens de VEB had ook Triodos al veel eerder de onhoudbaarheid moeten inzien van dit handelssysteem waarbij certificaten tegen intrinsieke waarde werden ge- en verkocht. Tot nu toe is de bank daar niet voldoende toe bereid geweest. Om toch duidelijkheid te krijgen is onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer een goede zaak.

Wat is het nieuws?
Zoals gezegd steunt de VEB het eerdere verzoek tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het (besluit tot) stilleggen van het handelssysteem. De Stichting Certificaathouders Triodos heeft dat verzoek vorige maand ingediend.

De VEB schaart zich aan de zijde van de stichting en zal ook zelfstandig onderzoeksonderwerpen inbrengen en bepleiten op welke punten te twijfelen valt aan een juist beleid door Triodos. Doel is om inzicht te krijgen in besluitvorming bij de bank. Wanneer is besloten om te stoppen met de interne handel in certificaten, was dat op tijd of had men beter moeten weten en zijn alle alternatieven wel goed onderzocht?

Waarom is dat belangrijk?
De VEB meent dat certificaathouders gediend zijn bij een nauwkeurig beeld van de gang van zaken in het verleden. Alleen dan kunnen noodzakelijke lessen getrokken worden.

Dat ziet bijvoorbeeld op de zeer geringe zeggenschap van certificaathouders bij Triodos. De bank zegt te luisteren naar deze kapitaalverschaffers maar weigert ze serieuze inspraak te geven. Dat is niet meer van deze tijd.

Kunnen certificaathouders een schadevergoeding verwachten?
Het doel van de VEB is duidelijk: waarheidsvinding. Dat is essentieel om lessen te trekken, vertrouwen te herstellen en verbeteringen door te voeren. De VEB meent dat daarmee de belangen van certificaathouders het beste gediend zijn. Financiële compensatie ligt niet voor de hand. Daar is een mogelijk onderzoek ook niet op gericht.

Moet of kan ik me aanmelden?
Nee, dat hoeft niet. De VEB neemt dit initiatief omdat zij opkomt voor alle beleggers, ook de Triodosbeleggers onder haar leden. Via de VEB-website en VEB-magazine Effect houden we iedereen op de hoogte van ontwikkelingen.