VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Flow Traders wil groeien maar voelt zich gehinderd door toezichteisen in Europa. En naar nu blijkt ook door zijn eigen aandeelhouders. Daarom wil het handelshuis zijn hoofdkantoor verplaatsen naar Bermuda. De vergadering waarbij aandeelhouders moesten instemmen met verhuizing naar Bermuda, werd een dieptepunt in de dialoog tussen beleggers en ondernemingen.

Een ‘update van de corporate holding structure’. Onder die noemer maakte Flow Traders eind oktober bekend uit Nederland te willen vertrekken om neer te strijken in Bermuda.
Het handelshuis benadrukte meteen dat er veel hetzelfde blijft, zoals de bedrijfsvoering in Nederland en de beursnotering aan Euronext Amsterdam. Ook blijft de onderneming belasting betalen waar het geld wordt verdiend en dat is wereldwijd.

Dat het hoofdkantoor verplaatst wordt van Amsterdam naar het vriendelijke klimaat van Bermuda is vooral ingegeven door de ambities van Flow Traders. Zonder Europese eisen over aan te houden kapitaal zou het voor de flitshandelaren van Flow Traders gemakkelijker zijn om te groeien, ook door overnames. De gevolgen voor aandeelhouders zouden minimaal zijn.

De VEB heeft vragen en kanttekeningen bij die zienswijze en heeft deze aan Flow Traders voorgelegd in aanloop naar de vergadering van aandeelhouders waar de verhuizing ter goedkeuring op de agenda stond.

Lees hier de VEB-brief aan Flow Traders

Flow Traders publiceerde een antwoord op de eigen website:

Antwoorden van Flow Traders

De vergadering zelf werd een aanfluiting van ongeziene proporties. Van enige inhoudelijke discussie was geen sprake. Veertig minuten stond een eenzijdige videoverbinding open, waarvan ruim een half uur op ging aan pauzemuziek. Die tijd bleek Flow Traders nodig te hebben om de tijdens de vergadering ingestuurde vervolgvragen te verzamelen.

De uiteindelijke beantwoording bleek buitengewoon kort en kwam voor rekening van president-commissaris Rudolf Ferscha die met verve een journaal-uitzending uit de jaren vijftig wist te imiteren.

Alleen ontbeerde zijn korte betoog enige inhoud of duiding.

Zo blijft ons niet duidelijk waarom uitgerekend voor Bermuda is gekozen als plaats voor het hoofdkantoor. Op de goedkeuring door aandeelhouders van de verhuizing gaat Flow Traders voortaan door het leven als een Bermudaanse vennootschap. De bevoegdheden en de zeggenschap van aandeelhouders zijn daar op een aantal vlakken een stuk kariger, zo niet geheel weggespoeld.

Zo kunnen aandeelhouders niet naar de Ondernemingskamer stappen bij een geschil met Flow Traders en kiest de onderneming ervoor de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur niet langer te volgen.

Op de suggestie van VEB dit vrijwillig te doen, evenals vele instellingen van maatschappelijke relevantie die ook niet aan de code zijn gebonden, werd niet ingegaan.

Jaarlijks bestuurders en commissarissen al dan niet kwijting verlenen voor het gevoerde beleid is na de verhuizing naar Bermuda niet meer een automatisch agendapunt en ook voor wat betreft het veel bekritiseerde beloningsbeleid wordt Flow Traders wettelijk gezien geen strobreed meer in de weg gelegd.
Het handelshuis wil aandeelhouders tegemoet komen met een aantal toezeggingen, maar die zullen minder sterk zijn dan de huidige wettelijke vereisten. Zonder meer valt te zeggen dat de veranderingen als gevolg van het Bermudaans ondernemingsrecht buitengewoon onduidelijk en onbegrijpelijk zijn. Voor de aandeelhouders is het een ondoorgrondelijke puzzel.

Aan adequate uitleg van de zijde van Flow Traders heeft het ontbroken. Zo men in Bermuda al enige ervaring met goede corporate governance heeft of zou wensen is hierover nagenoeg niets te vinden.

Onduidelijk
Voor de VEB is ook na de vergadering onduidelijk waarom de beoogde voordelen (flexibeler kapitaal) gepaard moeten gaan met een verschraling van aandeelhoudersrechten. Veel uitleg over onderzochte alternatieven geeft Flow Traders zelfs niet nadat het in november tot twee keer toe de informatie op de eigen website over de gevolgen van de aanstaande verhuizing had aangepast en uitgebreid.

Wel bevestigt Flow Traders op vragen van de VEB dat er gerechtvaardigde belangen zijn om in Europees verband additionele kapitaaleisen te stellen op holdingniveau. Immers in de holding komen de risico’s van de wereldwijde activiteiten en de financiering daarvan bij elkaar.

De VEB heeft nog steeds vragen over de vermeende voordelen van de verhuizing. In jaarverslagen over afgelopen jaren vermeldt Flow Traders echter een positief financieel effect te verwachten van deze nieuwe Europese regels. Ook duurt het nog enkele jaren voordat de regels definitief gaan gelden. Er was dus nog tijd om langer te zoeken naar een wat minder omstreden - en meer aandeelhoudersvriendelijke bestemming.

Topman weg
Flow Traders wil na goedkeuring door aandeelhouders per 1 januari 2023 verder gaan onder Bermudaanse vlag. Huidig topman Dennis Dijkstra zal die nieuwe status maar kort meemaken. De aankondiging van zijn aftreden per 1 februari 2023 kwam onlangs bij verrassing en op een ongelukkig moment, gegeven de ingrijpende, aanstaande verandering. Dijkstra is sinds 2014 ceo en betitelde het werk van Flow Traders in een interview eens als ‘kunst’.

Een reden voor het vertrek van Dijkstra is niet bekend gemaakt, zodat de buitenwereld het zal moeten doen met de aanname dat hij andere creatieve stromingen gaat verkennen.

Diskwalificatie
In theorie is Flow Traders na de goedkeuring van aandeelhouders nog bijna een maand een Nederlandse vennootschap, maar in praktijk blijken ze de hier heersende normen van goed bestuur en dialoog al achter zich gelaten te hebben. Laat het een waarschuwing zijn voor (mogelijke) aandeelhouders in Flow Traders: aan beleggers laten de flitshandelaren zich maar weinig gelegen liggen en dat is zonder meer een donkerrode vlag voor investeerders.
Gerelateerde artikelen