VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De fiscus wil Nederlandse huishoudens aanslaan voor onrealistisch hoge rendementen op hun beleggingen in 2022. Heeft u vragen over dit initiatief? Wellicht staan de antwoorden hieronder.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen? 
VEB-leden krijgen bericht via de wekelijkse nieuwsbrief. Niet-leden kunnen zich hier aanmelden om op de hoogte gehouden te worden.

Wat is de VEB van plan?
Belasting heffen over rendement is alleen mogelijk als er ook rendement is behaald. Uitgangspunt is dat daarvoor gekeken wordt naar het behaalde rendement van een belastingplichtige per kalenderjaar. Lukt dat niet, dan moet de fiscus een rendement aanhouden dat zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat Nederlandse belastingplichtigen afgelopen jaar ruim 5,5 procent aan rendement hebben behaald op hun beleggingen. De VEB betwijfelt dat zeer, gezien het slechte beursjaar en het gemiddelde vermogensverlies van Nederlandse huishoudens van 14 procent.

De VEB wil inventariseren in hoeverre de aanslag van de fiscus over box 3-beleggingen realistisch is. Als het vermoeden juist is dat de inschatting van de fiscus niet strookt met de werkelijkheid, dan overweegt de VEB naar de rechter te stappen.

Hoe werkt dat?
Om deze kwestie in het juiste perspectief te zien hebben we uw hulp nodig. Dat is nodig omdat er zeer veel verschillende beleggingsportefeuilles denkbaar zijn.

In een kort online onderzoek vragen we enkele gegevens van u. Hoe meer beleggers meedoen, des te duidelijker het beeld. Op basis daarvan zal de VEB beslissen of zij de rechter in enkele specifieke gevallen om een oordeel vraagt. De uitspraak van de rechter kan dan weer als basis dienen om voor grotere groepen beleggende huishoudens te veel opgelegde belasting te laten vervallen.

Beleggen betekent risico nemen. Dan zit het weleens tegen, toch?
Dat klopt, er zijn jaren dat beleggers gemiddeld een hoger rendement hebben behaald dan werd belast. Dat is vooral de fiscus aan te rekenen, die niet in staat is om werkelijke rendementen te belasten.

We hebben in Nederland nu eenmaal afgesproken dat we voor belastingheffing kijken naar rendementen per kalenderjaar. Die afspraak is er om te respecteren.

De rechter heeft bezwaarmakende spaarders al gelijk gegeven en het kabinet verplicht om te veel geïnd belastinggeld terug te betalen. Voor beleggers verwachten wij dat ook.

Hoe groot is de groep die te veel belasting dreigt te betalen over 2022?
De VEB inventariseert hoeveel mensen zich hebben gemeld. Het is te verwachten dat veel beleggers te hoog worden aangeslagen. Uit cijfers van DNB blijkt dat Nederlandse beleggers in 2022 een gemiddeld vermogensverlies van 14 procent hebben moeten slikken.

Maakt het uit of ik mijn aangifte over 2022 al heb ingestuurd?
In principe niet. Dien in ieder geval voor 1 mei uw aangifte in. Na ontvangst van de definitieve aanslag kunt u in bezwaar gaan tegen de te hoge heffing.

Moet ik lid zijn van de VEB om mee te doen aan deze actie?
Op dit moment is dat nog niet verplicht. We zijn bezig met een inventarisatie en waarderen het dat u bereid bent met ons mee te denken.

Mogelijk besluiten we de gang naar de rechter te maken. Dat zijn vaak dure en langdurige trajecten, waarbij wij uw steun goed kunnen gebruiken. U bent dan ook van harte welkom om lid te worden van de VEB. Lees welke voordelen het lidmaatschap voor u heeft.

Meer informatie:
- VEB in actie tegen onrealistische belastingaanslag voor beleggers
- VEB-directeur Gerben Everts over box 3 in Effect
- Column van VEB-directeur Gerben Everts over box 3 in De Telegraaf