VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terugkijken op 2022 heeft voor de Sif-aandeelhouders weinig zin. In maart 2023 nam de buitengewone aandeelhoudersvergadering het belangrijke besluit tot het bouwen van een nieuwe fabriek op de Tweede Maasvlakte die Sif toekomstbestendig moet maken. Het orderboek voor 2023 en 2024 zit al vol.

Het is zelfs nog de vraag of de nieuwe fabriek in Rotterdam -kosten 328 miljoen euro- de grote vraag naar funderingen van windturbines vanaf 2025 wel aan kan. De vraag is al enkele jaren groter dan het aanbod. Sif verwacht tot in ieder geval 2030 geen problemen met het vullen van het orderboek met ‘gezonde’ orders, zo bleek uit de Q1 trading update.

Het oorspronkelijk alleen in Roermond gevestigde Sif is een belangrijke schakel in de windindustrie. Het bedrijf fabriceert de enorme funderingen (monopiles) waarop windturbines op zee worden geplaatst. Met de bouw van de nieuwe fabriek komt de kern van de activiteiten op het westelijkste puntje van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te liggen.

Windturbines op zee: groot, groter, grootst
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Sif medio mei kregen de aandeelhouders een update over project P11, de bouw van de nieuwe fabriek op de Tweede Maasvlakte die het mogelijk maakt funderingen voor windturbines te leveren met een diameter tot wel 11,5 meter en in de toekomst mogelijk nog groter (de huidige maximale diameter van Sif-monopiles is 9 meter). De bouwvergunning is inmiddels binnen, maar de aanvraag van de stikstofvergunning loopt nog. Sif verwacht hier geen problemen.

Sif bouwt de nieuwe fabriek niet uit luxe. Zonder deze investering zou Sif het schaalvoordeel ontberen dat nodig is om in deze sector te overleven. Windturbines worden steeds groter en wekken steeds meer energie op. Kleinere windparken zijn minder efficiënt en bereiken daarom relatief snel het einde van de economische levensduur. 

De aanloop naar P11 was allesbehalve soepel. Een toezegging van Invest-NL, het investeringsvehikel van de Nederlandse overheid om 64,8 miljoen euro bij te dragen, bleek noodzakelijk om andere investeerders over de streep te trekken en het project van de grond te krijgen

De bouw van de nieuwe fabriek heeft ook invloed op de andere werkzaamheden van Sif. De activiteiten rond het verzamelen van alle onderdelen en het transport van de monopiles (marshalling), waar Sif in 2022 nog 11 van de 75 miljoen euro brutowinst mee beurde, zullen voorlopig moeten worden teruggeschroefd.

De nieuwe fabriek wordt namelijk gebouwd op de plaats waar voorheen de opslag plaatsvond van de onderdelen van de verschillende windturbines, dus dit logistieke voordeel voor de klanten van Sif dreigt hierdoor te vervallen. Sif is in overleg met het Rotterdamse Havenbedrijf, de beheerder van het havengebied, om op korte termijn alternatieve ruimte te vinden voor z’n klanten.

Bonus- en governanceperikelen
Medio 2024 moet de nieuwe fabriek gereed zijn om proef te draaien en eind 2024 moet P11 op volle kracht draaien. De bonus van de twee Sif-bestuurders is voor een deel afhankelijk van dit doel. Niet alleen voor het investeringsbesluit, maar ook voor het succesvol opleveren van de fabriek eind 2024 is de bestuurders een basissalaris (annual base salary) als eenmalige bonus in het vooruitzicht gesteld (onder andere) op voorwaarde dat 60 procent daarvan in Sif-aandelen wordt geïnvesteerd.

Ook over 2022 kregen de bestuurders een bescheiden bonus van circa 30 duizend euro voor de “voortgang die geboekt werd ten aanzien van de productie-uitbreiding” (8 procent van het basissalaris). Hoewel het investeringsbesluit in 2022 nog werd uitgesteld en feitelijk pas begin 2023 werd genomen, rechtvaardigden de inspanningen en voortgang in 2022 toch deze bonus, aldus de voorzitter van de remuneratiecommissie Peter Gerretse.

Voor de aanwezige aandeelhouders was er nog een nieuwtje. Commissaris Gerretse, de voormalig ceo van Vanderlande, de niet-beursgenoteerde leverancier van onder andere bagagesystemen op luchthavens, zal de voorzittershamer overnemen van André Goedée, de huidige voorzitter van de rvc die na 8 jaar vertrekt.

De eerder beoogde opvolgster van Goedée – in verband met het wettelijk voorgeschreven vrouwenquotum moet de nieuwe commissaris van het vrouwelijke geslacht zijn – was kort voor het  uitschrijven van de aandeelhoudersvergadering afgehaakt. Sif zoekt dus nog naar een nieuwe commissaris. Deze dient in ieder geval ervaring te hebben met beursgenoteerde ondernemingen en corporate governance. Een gezonde reislust is met fabrieken in Roermond en het westelijkste puntje van Rotterdam mooi meegenomen.   

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap