VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het rendement oogt prachtig, maar bij het recent gelanceerde Dividend Groei Fonds van Beleggers Belangen lopen de kosten flink op. Hoe zit het fonds in elkaar? Wat zijn de voorwaarden? En zijn er alternatieven? Een kritische blik.

Op 1 juli is een nieuw beleggingsfonds in de markt gezet. Het gaat om een fonds dat is gebaseerd op de Dividendportefeuille van het magazine Beleggers Belangen. De redacteuren van dat blad houden sinds 2011 de resultaten bij van eigenhandig geselecteerde aandelen van bedrijven die duurzame en/of groeiende dividenduitkeringen voor hun aandeelhouders creëren.

Eerst een stukje geschiedenis over de herkomst van het fonds: in september 2011 begon Beleggers Belangen (BelBel) een Dividendportefeuille bij te houden in het magazine. Er werd op papier een bedrag ingelegd in enkele aandelen om zo een theoretische portefeuille te creëren waarin verschillende bedrijven met ieder een eigen weging vertegenwoordigd zijn. Deze Dividendportefeuille bestaat nog steeds en is op de website en in het magazine te volgen.

Het doel van de Dividendportefeuille is volgens Beleggers Belangen “om op lange termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. Alle aandelen in portefeuille keren een stabiel of vaak jaarlijks groeiend dividend uit”.

In 2020 lanceerde BelBel in samenwerking met beheerder FundShare een beleggingsfonds gebaseerd op de Dividendportefeuille. Dit was dagelijks verhandelbaar en te koop bij broker Saxo Bank. FundShare besloot echter het dividendfonds op 11 mei van dit jaar stop te zetten. De portefeuille werd geliquideerd en de opbrengsten zouden worden uitgekeerd aan de deelnemers. Dat gebeurde uiteindelijk ook, zij het met enige vertraging.

Nieuw fonds
Sinds 1 juli is er dus een nieuw fonds met een nieuwe beheerder: het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, beheerd door Alpha Based Capital (ABC). Alpha Based Capital Fund Management BV is een beheerder met een AFM-vergunning. Ook is deze bindend aangesloten bij het Kifid. Er zijn wat betreft toezicht en klachten-afhandeling dus waarborgen ingebouwd.

Het fonds volgt, net als het vorige fonds, de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen. De portefeuille bestaat uit 25 tot 75 aandelen in ontwikkelde landen.

Andere karakteristieken van de portefeuille zijn als volgt: minimaal 95 procent van het vermogen zit in bedrijven met een marktkapitalisatie van minimaal 1 miljard euro. Niet meer dan 30 procent van het vermogen mag belegd zijn in één land, met uitzondering van de Verenigde Staten. Daar mag maximaal 80 procent belegd zijn. Een flinke weging van Amerikaanse aandelen is dus mogelijk.

Documentatie
Een opvallend punt is dat de prospectus is opgesteld voor het Pandion Fund, waarvan BBDGF (Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds) een subfonds is. Daarnaast is er een tweede subfonds: Pandion Global Sustainable Equity Long Short. Een heel ander soort fonds, dat ook gebruik kan maken van short selling en derivaten. Een paraplu-structuur (umbrella) als dit is overigens niet ongewoon in de fondsenwereld, maar het is soms niet helder welke voorwaarden voor welk subfonds van toepassing zijn.

Volgens het Essentiële-informatiedocument (EID) kan het fonds de positie vergroten met geleend geld en/of geleende effecten (hefboomfinanciering). Er zou ook een performance fee zijn volgens de prospectus (pagina 53), maar hoofdredacteur Johan Brinkman heeft op het forum van BelBel (alleen toegankelijk voor abonnees) toegelicht dat deze niet van toepassing is. 

Verhandelbaarheid
Volgens BelBel is het fonds op dit moment alleen te koop bij Saxo, maar het streven is om het fonds bij meer partijen beschikbaar te stellen. De minimale inleg is 5.000 euro. De handel vindt maandelijks plaats op de eerste beursdag van de maand tegen de nettovermogenswaarde van het fonds op de voorgaande beursdag. Een belegger moet minimaal tien dagen voor zo’n handelsdag een order inleggen om op die dag te kunnen handelen.

Op de website van ABC worden in de maandelijkse factsheet de grootste posities van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds gepubliceerd. De gehele portefeuille waarop het fonds is gebaseerd, is - voor abonnees - inzichtelijk via de website van Beleggers Belangen. Zo kan een belegger deze in principe zelf kopiëren. Het beleggingsfonds biedt een voordeel dat er slechts één transactie hoeft te worden gedaan, wat veelal goedkoper uitpakt qua transactiekosten.

De vraag is natuurlijk wel waar u in belegt. De Dividendportefeuille van Beleggers Belangen is gebaseerd op onderzoek van de redacteuren van het blad. Volgens de FAQ biedt het “een directe belegging in tientallen kwaliteitsaandelen uit ontwikkelde landen, een jaarlijks groeiend dividendinkomen uit de portefeuille en een maximaal rendement op lange termijn door het herbeleggen van dividend”.

Tegen de benchmark
Het is natuurlijk sympathiek om aandelenkeuzes te volgen van een magazine dat zich richt op de particuliere belegger. Maar wat levert het op? Het is interessant dat de resultaten van de Dividendportefeuille sinds de start op 6 september 2011 zijn gepubliceerd op de website, waarmee deze zijn te vergelijken met de benchmark. Tot 7 juli 2023 is het rendement op de theoretische portefeuille volgens BelBel 329 procent.

Ter vergelijking: een etf op de MSCI World die in euro’s noteert, de iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA) op Euronext Amsterdam, heeft over dezelfde periode een rendement van 315 procent. Deze index hanteert BelBel zelf als benchmark voor het fonds (zie de benchmark hieronder).

Beleggers moeten wel beseffen dat het lastig, zo niet onmogelijk is om het rendement van de Dividendportefeuille daadwerkelijk te behalen. In de rendementsberekening van de Dividendportefeuille zijn de kosten namelijk niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor de dividendbelasting, die de belegger niet altijd volledig zal kunnen terugvorderen of pas later kan verrekenen waardoor herbeleggingsverschillen ontstaan. Het is dus een rendement in theorie. Maar hoe zit dat bij het fonds?

Kostenimpact
Een blik op het EID geeft de impact van de verwachte kosten binnen het fonds weer, op pagina 2 en 3. Daarin is het effect van de kosten na één jaar 1,7 procent, maar dit loopt op tot 2,6 procent per jaar bij een horizon van vijf jaar. Dat zou een hele grote hap nemen uit het rendement.

Levert de Dividendportefeuille een rendement van 13,1 procent op jaarbasis vanaf de introductie (329 procent over 11 jaar en 10 maanden), dan blijft daar na jaarlijkse kosten van 1,7 procent nog 11,4 procent van over. Het totaalrendement over de hele periode zou dan 258 procent zijn, veel minder dan de MSCI World-etf. De kosten van het dividendfonds kunnen volgens het EID echter nog hoger uitvallen bij een lange horizon.

Alternatief
De toekomstige prestaties van het dividendfonds zijn natuurlijk niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat er goedkopere alternatieven zijn, die bovendien dagelijks verhandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de eerdergenoemde IWDA-etf met lopende kosten van 0,2 procent, die ook onderdeel is van de VEB-Beleggingsgarantie.

In Effect leest u daarnaast over tien dividend-etf’s, waarbij de kosten voor de varianten in ontwikkelde markten onder de 0,50 procent liggen. Deze zijn ook bij de meeste brokers te koop en de portefeuille is bovendien volledig inzichtelijk bij de uitgevende partij.

Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds

  • Dividend: herbelegd
  • Lopende kosten: 1,28 procent
  • Instapkosten: 0,15 procent
  • Transactiekosten (verwacht): 0,10 procent
  • ISIN: NL00150001B1
  • Benchmark: MSCI World Index Net Return

 

 

 

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap