VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat is de crisis rond Ajax bepaald nog niet bezworen. Een extern onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling en of er andere ontoelaatbare zaken hebben gespeeld. De VEB vraagt namens beleggers om meer informatie over de gang van zaken rond dat onderzoek.

Chaos op het veld, chaos op het pluche. De wittebroodsweken van de eerder dit jaar aangestelde directeur voetbalzaken Sven Mislintat zijn geëindigd in ontslag. Het afscheid van de Duitser kwam in een stroomversnelling nadat de NOS berichtte over mogelijke belangenverstrengeling bij een transfer van Ajax-speler Borna Sosa naar Ajax die werd begeleid door een zakenrelatie van Mislintat.

Het betreffende zaakwaarnemerskantoor is sinds juni dit jaar aandeelhouder in een door Mislintat opgericht voetbaldatabedrijf (Matchmetrics). Mislintat zelf is de grootste aandeelhouder van Matchmetrics (35 procent).

In reactie op deze berichtgeving kondigde Ajax een onafhankelijk, extern onderzoek aan naar de gang van zaken rond genoemde transfer.

Bijna een week na aankondiging heeft Ajax nog geen nadere informatie verstrekt over het externe onderzoek. Voor aandeelhouders en alle overige stakeholders van Ajax is het van belang dat dit onderzoek op prudente wijze plaats vindt. Daarom vraagt de VEB Ajax om meer informatie over de opzet en reikwijdte van dit onderzoek.

Gezien de ontstane situatie is het onwenselijk dat Ajax voor nadere mededelingen wacht tot de komende aandeelhoudersvergadering. Deze moet nog worden aangekondigd en zal daarom niet binnen zes weken gehouden kunnen worden.

In een brief vraagt de VEB ook aan de raad van commissarissen om te reflecteren op de interne controle en de verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie. Zo moet duidelijk worden in hoeverre commissarissen hun toezichthoudende rol naar behoren hebben uitgeoefend ten aanzien van het functioneren van Mislintat. Daarbij verdienen ook de reden van het ontslag van de directeur voetbalzaken en afspraken over een eventuele afvloeiingsregeling het om met aandeelhouders gedeeld te worden.

Lees de VEB-brief aan Ajax 

Update: Ajax stuurt reactie maar geen antwoorden
  • Ajax heeft inmiddels gereageerd op de brief van de VEB. 
  • De club komt tot geen enkel concreet antwoord op de vragen, maar citeert passages uit het jaarverslag en een persbericht. 

    -> De reactie van Ajax

  • De VEB zal - onder meer - tijdens de komende aandeelhoudersvergadering genoemde kwesties onder de aandacht brengen.
  • De eerstvolgende bijeenkomst met aandeelhouders vindt plaats op 17 november. 

 

 Gerelateerde artikelen