VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waar beleggers al langer voor vreesden, gebeurde op de valreep van 2023 dan toch. Ebusco haalde deze week 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal op om de balans te stutten en de uitdagende omstandigheden beter het hoofd te kunnen bieden. Door de fors gedaalde aandelenkoers van de fabrikant van elektrische bussen zien bestaande aandeelhouders hun deel in toekomstige winsten fors dalen. Is de gifbeker nu helemaal leeg?

Het lijkt haast een understatement om 2023 het jaar van de ontgoocheling voor Ebusco te noemen. De Brabantse bussenbouwer struikelde dit jaar hard over de eigen ambities. Het bedrijf gaf twee winstwaarschuwingen (in maart en juli), haalde productiedoelen niet vanwege materiaal- en personeelstekort en ging noodgedwongen over op een andere manier van assemblage van zijn e-bussen. De problemen en onzekere vooruitzichten leidden tot een daling van de beurswaarde van het aan de smallcapindex (ascx) genoteerde bedrijf met zo’n 80 procent.

Deze week kwam daar een nieuwe teleurstelling bij. De bussenbouwer haalde 60 miljoen euro aan kapitaal op om de gehavende balans enigszins te repareren. Met het nieuwe noodverband tapte Ebusco in krap een half jaar zo’n beetje uit iedere denkbare externe financieringsbron.

Begin augustus regelde het bij de bank al een extra kredietlijn van 41,5 miljoen euro. Die kwam bovenop een bestaande bankfaciliteit van 50 miljoen euro. Het leek erop dat Ebusco daarmee voldoende financiële armslag zou hebben. Bij de kwartaalupdate medio oktober zei ceo Peter Bijvelds weliswaar dat de operationele prestaties nog niet op niveau waren, maar niets wees op een nieuwe kapitaalinjectie. Toch komen er nu twee smaken financiering bij. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat zijn de implicaties voor beleggers?

Kapitaalinjectie 1: aandelenemissie
Ebusco plaatste afgelopen week via een bliksememissie onderhands voor 25 miljoen euro aan nieuwe aandelen bij onder meer de vier grootste aandeelhouders: topman Peter Bijvelds, ING, Teslin en Van der Valk.

Opvallend daarbij is dat oprichter en ceo Bijvelds, die nu ruim 35 procent van aandelen bezit, zelf fors gaat verwateren. Hij koopt voor ‘slechts’ twee miljoen euro nieuw uit te geven Ebusco-stukken bij en veegt daarmee 400 duizend van de in totaal vijf miljoen nieuwe aandelen op (slechts 8 procent). Teslin en ING, met een belang van respectievelijk ruim vijf procent en bijna 21 procent, doen wel naar rato van hun huidige belang mee aan de kapitaalronde.

Kapitaalinjectie 2: converteerbare obligatie
Naast die bliksememissie werd een speciale converteerbare obligatie met een (nominale) waarde van 36,8 miljoen euro geplaatst bij Heights Capital Management . De investeerder met hoofdkantoor in Philadelphia, die voor zover bekend niet eerder zaken deed met een Nederlands beursfonds, kon de lening kopen voor 34,2 miljoen euro, een korting van circa 7 procent op de nominale waarde.

Ebusco betaalt een rente op de lening van 5 procent en kan die rente behalve in cash – onder bepaalde voorwaarden – ook voldoen in Ebusco-aandelen. De relatief lage rente heeft er alles mee te maken dat Heights ook het recht krijgt de lening om te zetten in aandelen zodra de beurskoers boven de 6,25 euro staat (25 procent boven de uitgifteprijs van 5 euro). Dit conversierecht (in feite een call-optie) heeft een waarde waardoor Heights genoegen neemt met een betrekkelijk lage rente.

Forse verwatering
De operatie leidt tot een aanzienlijke verwatering voor beleggers die niet konden meedoen met de kapitaalronde. Bij conversie van de lening zal het aantal uitstaande aandelen toenemen van 59 tot net geen 70 miljoen aandelen (verwatering inclusief de aandelenuitgifte). Daarbij gaan we er wel van uit dat Ebusco de rente in cash zal betalen en niet zal voldoen in aandelen. Dat laatste zou namelijk nog zorgen voor een extra verwatering.  

Beleggers moeten de uitgifte van de speciale lening nog goedkeuren in een aandeelhoudersvergadering die Ebusco eind januari zal houden.

Wat gaat Ebusco met het nieuw opgehaalde geld doen?
In het persbericht zegt Bijvelds dat de opbrengst wordt gebruikt voor de “herfinanciering van bestaande schulden, het financieren van werkkapitaal en voor algemene bedrijfsdoeleinden”.

Dat is een wat algemene formulering om aan te geven dat er de nodige druk stond op de liquiditeitspositie. Ebusco kampte met leveringsproblemen van onderdelen en met te weinig handjes in zijn fabrieken waardoor de bussen niet tijdig geassembleerd en geleverd konden worden. Ook werd veel cash opgeslokt door voorraden en nog niet afgebouwde bussen (onderhanden werk), terwijl er geen geld binnenkwam door haperende leveringen en omdat sommige klanten weigerden al te betalen voor bussen die nog niet rijklaar waren.

Vrije kasstroom duikt ver onder nul bij Ebusco

Bron: jaarcijfers Ebusco. De resultaten over 2023 betreffen de halfjaarresultaten. Bedragen in miljoenen euro’s. Bij de derdekwartaalcijfers gaf Ebusco geen inzage in de kasstromen.

In augustus kwam Ebusco al met een of meerdere banken tot een akkoord over een extra kredietlijn om “ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit beschikbaar is om aan kortlopende verplichtingen te voldoen”, aldus het persbericht van Ebusco. De vrees onder beleggers voor een aandelenemissie leek toen wat af te nemen, al was meteen duidelijk dat het risico nog niet helemaal was geweken.

Ebusco gaf destijds geen inzicht in de voorwaarden van die financiering. Bijvoorbeeld met welke bank(en) de kredietlijn was overeengekomen, of de bank(en) bepaalde zekerheden kregen en welke vergoeding is verschuldigd zodra Ebusco geld uit die faciliteit trekt.

Dat Ebusco er nu alsnog voor kiest om extra kapitaal op te halen, is een signaal dat het management verwacht dat de weg omhoog hobbelig zal blijven. Topman Bijvelds waarschuwde ook dat “de onbalans in de toeleveringsketen onze business blijft raken en dat het ontbreken van componenten tot inefficiënties en extra kosten leidt”. Dat contrasteert met andere bedrijven die bij de Q3-cijfers juist aangaven dat de aanvoerketens weer normaliseren.

De opbrengst van de emissie en de converteerbare lening zal volgens Ebusco onder andere worden gebruikt om betere voorwaarden te heronderhandelen met de bank(en) ten aanzien van de nieuwe kredietlijn die in augustus werd overeengekomen.

Hoe draait Ebusco op dit moment?
Slecht nieuws komt nooit alleen. In het persbericht zat namelijk ook een omzetwaarschuwing verscholen. Twee weken voor het jaareinde schaafde Ebusco 10 miljoen euro af van de bovenkant van de recent (medio oktober) afgegeven bandbreedte. Ebusco gaat niet langer uit van een omzet van tussen de 145 en 165 miljoen euro, maar van verkopen die ergens zullen landen tussen de 145 en 155 miljoen euro.

Het is de derde keer dat Ebusco beleggers moet teleurstellen en eerdere financiële doelen inslikt. Bijvelds blijft wel vasthouden aan een positief bedrijfsresultaat (ebitda) voor 2024. Ook liet Ebusco weten dat de omzet volgend jaar ten minste 300 miljoen euro zal bedragen. Het bedrijf gaf echter geen inzage in de ontwikkeling van het orderboek.

Beleggers hadden op een concreet ebitda-bedrag voor 2024 gehoopt, maar Ebusco zal pas in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid geven. In het tweede kwartaal organiseert het een capital markets day om beleggers bij te praten over het wel en wee van het bedrijf. Aanvankelijk was die beleggersdag overigens voor deze maand (december) gepland.

Kapitaalinjectie valt samen met weer een bestuurswissel 
De kapitaalversterking en de verlaagde outlook waren niet het enige nieuws. Ebusco maakte ook bekend dat operationeel directeur Bob Fleuren het bedrijf gaat verlaten. Fleuren zat nog relatief kort bij het Deurnse bedrijf.

Hij begon in april 2021, enkele maanden voordat Ebusco zijn beursdebuut zou maken, als verantwoordelijke  voor het productieproces. “Bob is een voorstander van de aangepaste productiestrategie, die hij mede heeft geïnitieerd. Toch heeft hij besloten dat zijn persoonlijke ambities elders liggen en hij zal deze buiten Ebusco nastreven”, aldus Bijvelds.

Met Fleurens aftocht zijn twee van de drie bestuurders die Ebusco naar de beurs brachten van het toneel verdwenen. Alleen ceo en grootaandeelhouder Peter Bijvelds heeft de winstwaarschuwingen, productieproblemen en kapitaalrondes overleefd. Eerder dit jaar ruimde financieel directeur Paul van Beers al het veld. Hij vertrok nadat de bussenbouwer bij de jaarcijfers in maart een eerste winstalarm afgaf.

Fleuren had, voordat hij bij Ebusco aan de slag ging, zijn eigen bedrijf: Pondus. Met Pondus ontwikkelde hij een technologie waarmee de carrosserie van de bussen zo licht mogelijk kan worden geproduceerd met behulp van speciale koolstofvezels. Ebusco gebruikt die techniek nu voor zijn meest vooruitstrevende bus, de Ebusco 3.0.

Fleuren verkocht een meerderheidsbelang (60 procent belang) van Pondus aan zijn nieuwe werkgever Ebusco precies twee weken nadat hij in het Ebusco-bestuur had plaatsgenomen. Voor zijn aandelenbelang én het pakket dat in handen was van een andere partij betaalde Ebusco destijds 42 miljoen euro. Fleuren gebruikte 750 duizend euro van de verkoopopbrengst om bij de beursgang Ebusco-aandelen te kopen. Die (betrekkelijk kleine) investering is vooralsnog geen gelukkige gebleken. Maar door ‘zijn’ Pondus te verkopen aan Ebusco is hij tot nu toe wel zo ongeveer de enige die geld heeft verdiend aan de bussenbouwer.   

Omhoog
Toen Ebusco in oktober 2021 naar de Amsterdamse beurs toog, was er aan zelfvertrouwen geen gebrek. De bussenbouwer deed alles om zichzelf zo goed mogelijk aan nieuwe beleggers te verkopen. Tot aan bijzonder optimistische vooruitzichten toe. Het bedrijf had de ambitie om op de middellange termijn jaarlijks 3.000 elektrische bussen te verkopen, wat een omzet moest opleveren van 1,5 miljard euro. Daar zou het minimaal 500 miljoen euro aan ebitda-winst aan overhouden, een winstmarge van circa 35 procent. Eerder dit jaar kieperde Ebusco die prognose overboord. Een marge van 20 tot 25 procent op de middellange termijn was het hoogst haalbare vanwege aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en inflatie.

En van die lagere ebitda-winst blijft per aandeel nu nog minder over doordat (potentieel) een sloot nieuwe aandelen wordt uitgegeven. Van gouden vergezichten in de toekomst is de aandacht inmiddels helemaal verschoven naar een overlevingsmodus. Het is nu aan Ebusco om te laten zien dat het over niet al te lange tijd zichzelf uit de eigen kasstroom kan bedruipen.