VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een topman die klaagt over de lage aandelenkoers. Zijn beleggers zo dom dat ze de strategie van biotechbedrijf Pharming niet snappen, hapert de communicatie, of wantrouwt de markt de mooie plannen? Bestuursvoorzitter Sijmen de Vries moest in de aandeelhoudersvergadering flink aan de bak om de moed erin te houden bij de aanwezigen.

De presentaties in de vergadering ademden, net als het jaarverslag, een en al optimisme en tevredenheid uit. Als je niet beter zou weten, was Pharmings aandelenkoers met een derde gestegen in plaats van gedaald in het afgelopen jaar.

Fundament Ruconest
Toegegeven, de omzet uit Ruconest – het medicijn tegen acute uitbraken van een zeldzame zwellingsziekte – was prima en Pharming verwacht dat deze voorlopig met enkele procenten per jaar blijft stijgen. Daarmee levert het middel als cashcow een stevig fundament voor de onderneming uit Leiden.

Met Ruconest heeft Pharming een solide marktpositie opgebouwd, waarbij het middel bovendien wordt gebruikt als preventieve medicijnen even niet werken. Veel zorgen over de concurrentie maakt De Vries zich dan ook niet. Hij verwacht geen bedreiging van het aankomende middel van Pharvaris. Dit medicijn is weliswaar patiëntvriendelijk (een pil in plaats van injectie), maar de effectiviteit zal op zijn best vergelijkbaar zijn met die van het injecteerbare medicijn dat de concurrent al biedt. En dat middel is beduidend minder effectief dan Ruconest in het tegengaan van acute zwellingen. 

Groeibriljant Joenja
De echte groei moet komen van Joenja, een medicijn voor APDS, een extreem zeldzame immuundeficiëntieziekte. Het komt zelfs zo weinig voor dat Pharming op zoek moet naar patiënten. De teller staat inmiddels op 840 mensen met een APDS-diagnose, terwijl de verwachting is dat er wereldwijd zo’n 2.000 zijn. Als Pharming die patiënten weet te bedienen met Joenja, gaat de kassa rinkelen. Zij zouden hun leven lang het medicijn moeten blijven nemen, met een prijs van tonnen per jaar.

Als het middel ook voor kinderen wordt goedgekeurd, neemt het aantal patiënten met een kwart toe. In commercieel opzicht nog belangrijker is de kans dat Joenja ook bij aanverwante ziektes effectief is. De Vries hoopt dat het middel de basis kan vormen voor een pijplijn aan  medicijnen, met een potentieel dat vele malen groter is dan APDS.

Ervaren beleggers zullen dergelijke verhalen vol scepsis aanhoren: teleurstelling is inherent aan de biotech-wereld. Chief medical officer Anurag Relan pareerde dit niet alleen door erop te wijzen dat de aan APDS verwante ziektes inderdaad veel op elkaar lijken, maar vooral dat kennis over deze specifieke aandoeningen – in tegenstelling tot vele andere kwalen – zeer diepgaand is.

Verwachtingsmanagement
Deze geweldige vooruitzichten lijken op gespannen voet te staan met de dalende beurskoers. De VEB probeerde in de aandeelhoudersvergadering de onderneming een spiegel voor te houden. Pharming verraste de markt in 2023 negatief met een verwaterende herfinanciering. Een oude converteerbare obligatie werd vervangen door een nieuwe, met hogere rentes en een lagere conversiekoers. Gezien de sterke balans van Pharming was een dergelijke herfinanciering opmerkelijk. Ook werd het jaar met verlies afgesloten, ondanks een keurige omzetstijging.

Diverse malen steunde president-commissaris Richard Peters zijn bestuursvoorzitter door te wijzen op de benodigde investeringen in Joenja. Toch was dat niet het kernpunt van de VEB; beleggers zijn terdege in staat een geloofwaardige strategie hoog te waarderen, zoals blijkt uit vele andere groeiondernemingen.

De strategie, de voortgang en de financiering moeten dan wel goed en tijdig worden gecommuniceerd. Desgevraagd bevestigden de commissarissen dat zijzelf niet verrast waren over het verlies in 2023. Het feit dat de markt dat wel was, bewijst dat Pharming extern niet de juiste verwachtingen heeft gewekt. Een goede relatie met aandeelhouders is sowieso een voorwaarde wanneer De Vries zijn businesscase bij meer grote beleggers wil laten landen.

Langetermijnbeloning pijnlijk
Gezien het teleurstellende verloop van de aandelenkoers, is het opmerkelijk dat de bestuursvoorzitter een langetermijnbonus ontvangt. Dat heeft hij volledig te danken aan de “strategische doelstellingen” die 60 procent van de beloning bepalen, terwijl de resterende 40 procent afhankelijk is van het aandeelhoudersrendement (TSR).

De Vries zal niet blij zijn dat hij nul scoorde op de TSR-maatstaf, maar met 99,5 van de 100 punten voor de strategische doelstellingen haalde hij toch 59,7 procent van de langetermijnbeloning binnen. Dat geluk hebben de andere aandeelhouders niet. Zij moeten hopen dat hun belegging in de toekomst wel rendement oplevert.

Met een solide Ruconest, een groeiend Joenja en de herfinanciering op zak, kan Pharming geduldig verder blijven zoeken naar meer licentiekandidaten om de pijplijn aan te vullen. Daarmee kan ook het zelf opgebouwde (dure) distributienetwerk beter renderen. Om het vertrouwen van de markt terug te winnen, zal in ieder geval een deel van de ambitieuze groeiplannen ook gerealiseerd moeten worden.

 
Gerelateerde artikelen