VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op radio en televisie wordt uitvoerig reclame gemaakt voor een obligatielening die tot 11 procent per jaar zou opleveren. Die rente wil aanbieder Circle Fund Management betalen uit de valutahandel. Betrekkelijk risicoloos, zegt de initiatiefnemer. Die claim is absoluut niet realistisch. De Swap Arbitrage-obligatie langs de VEB-meetlat.

Bijna een spaarrekening”,marktneutraal en dus een laag risico” en “een beleggingsstrategie met een bewezen trackrecord”. Bij het aanprijzen van de obligaties kiest directielid Panayiotis Christodoulou zijn woorden zodanig dat een gematigd risicoprofiel bij de kijker blijft hangen.

Een beperkt risico is dan weer niet wat het voorgespiegelde rendement doet vermoeden. Circle Fund Management schermt met een rendement dat kan oplopen tot 11 procent, afhankelijk van de gekozen looptijd van de obligatie.

Is dat met elkaar te rijmen? Tijd om de Swap Arbitrage-obligatie langs de meetlat voor niet-beursgenoteerde beleggingen te leggen.

1: Complex verdienmodel
Beleg alleen in wat je begrijpt.

Wat is het doel van de obligatie-uitgifte van maximaal 50 miljoen euro? Volgens het informatiememorandum, dat per e-mail is aan te vragen op de website Swaparbitrage.nl , is de op 17 februari 2023 opgerichte en in Amsterdam gevestigde fondsbeheerder Circle Fund Management BV (CFM) op zoek naar kapitaal om mee te gaan beleggen.

Beleggers kunnen obligaties kopen in veelvouden van honderdduizend euro. CFM gaat daarmee zogenaamde “swap arbitrage beleggingsstrategieën” optuigen op valutamarkten.

Volgens de aanbieder hanteren brokers, banken en andere partijen verschillende rentepercentages voor het aanhouden van posities op de valutamarkt. Zo kun je winst maken door bijvoorbeeld dollars te kopen bij een broker met een hoge rente en – tegelijkertijd – eenzelfde hoeveelheid dollars te verkopen bij een broker met een lage rente. Zo stel je een zogenaamde arbitragewinst veilig, ongeacht welke kant financiële markten opgaan.

Op de website van de aanbieder is dan ook pontificaal te lezen dat een belegger “geen marktrisico loopt” omdat de strategie “100 procent marktneutraal” is.

Maar marktrisico is niet het enige risico van deze strategie, zo blijkt uit een waslijst aan andere risicofactoren die in het memorandum worden beschreven. Er is bijvoorbeeld tegenpartijrisico – denk aan een scenario waarin een broker waarmee zaken wordt gedaan in de problemen komt, waarbij “het risico bestaat van verlies van in bewaring gegeven activa”. Het is bovendien mogelijk dat – juist – de meest kwetsbare brokers hoge rentes moeten bieden om beleggers toch te verleiden bij hen (in valuta) te beleggen.

Ook is bij iedere arbitragestrategie meer in het algemeen de vraag hoelang deze werkt. Immers, dikke – risicoloze – rendementen zullen concurrentie van andere beleggers uitlokken. En dat is niet anders in valutahandel, één van de grootste beleggersmarkten ter wereld. Circle Fund Management claimt te werken met zelfontwikkelde algoritmes die de markt afstruinen naar arbitragekansen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat grotere spelers zoals kapitaalkrachtige hedgefondsen niet vergelijkbare handelssystemen hebben of kunnen bouwen.   

 

2: Garanties bestaan niet
Investeringen die een garantie geven op een rendement dat hoger ligt dan de spaarrente, moeten met extra argwaan worden bekeken.

Een belegger kan zijn geld momenteel voor vijf jaar aan de Nederlandse staat uitlenen tegen zo’n 2,8 procent op jaarbasis. Alle rendementen boven dit ‘risicovrije’ rendement gaan – bijna per definitie – gepaard met meer risico.

In de cashflowprognose die in het memorandum wordt gedeeld, is te lezen dat het fonds denkt gemiddeld 22 procent rendement per jaar te kunnen realiseren op de 50 miljoen euro die leningverschaffers inleggen. Voor de goede orde: dat gaat niet over één willekeurig jaar, maar over de hele periode van vijf jaar.

Circle Fund Management rekent op stevige rendementen

Bron: informatiememorandum Swap Arbitrage Obligatie.

Voor de obligatiehouders is het wel zaak dat deze stevige rendementen structureel worden behaald. De tussentijdse rentebetalingen, die (afhankelijk van de looptijd) 8,5 tot 11 procent per jaar bedragen, én de eindaflossing, zullen plaatsvinden indien voldoende “resultaat uit de activiteiten” van Circle Fund Management beschikbaar is.

Als de strategie niet werkt en de beheerder geld begint te verliezen, dan kunnen obligatiehouders met lege handen achterblijven. “Er is geen garantie dat het geprognosticeerde rendement wordt behaald”, zo waarschuwt ook het memorandum.

3: Hoge (verborgen) kosten
De beperkte omvang van veel niet-beursgenoteerde proposities maakt de kosten vaak onevenredig hoog.

“0% Emissiekosten”, staat op de website van de uitgever te lezen. Het klinkt aantrekkelijk dat beleggers niets betalen om de obligaties aan te kopen. Maar ondertussen zitten er flink wat kosten versleuteld in het product.

CFM rekent namelijk een managementvergoeding van vijf procent per jaar over de inleg van de leningverschaffers (jaarlijks 2,5 miljoen euro vergoeding op 50 miljoen euro aan obligatieleningen). Dat is bijzonder hoog. Volgens het memorandum wordt dit bedrag gebruikt om onder andere marketing-, juridische en andere operationele kosten te dekken.

De beheerder lijkt graag zelf zo min mogelijk risico te willen lopen, zo blijkt uit de kleine lettertjes. Het staat CFM vrij “gedurende de looptijd een voorschot op toekomstige managementvergoedingen in rekening te brengen”.

Het bestuur zou dus – in ieder geval in theorie – in jaar één of twee al vergoedingen kunnen toucheren voor (alle) jaren daarna, terwijl nog onduidelijk is of de beloofde torenhoge rendementen wel behaald worden.

4: Te weinig rendement voor het risico
Veel producten hebben een asymmetrisch karakter. Gaat het onverhoopt mis, dan is een belegger zijn geld kwijt, maar als het (heel) goed gaat is het opwaarts potentieel gemaximeerd.

CFM-directielid Christodoulou noemde in het programma Business Class zijn obligaties “net een spaarrekening”. Die kwalificatie mist iedere grond. In het onverhoopte scenario dat beleggingsrendementen tegenvallen, is het mogelijk dat de obligatiehouder geen rente ontvangt en zelfs (een deel van) zijn geld kwijtraakt.

Daarnaast heeft het beleggen in obligaties nog een nadeel, want in een scenario waarin juist extreem goede rendementen worden behaald door CFM is de upside voor leningverschaffers gemaximeerd.

Overwinsten naar CFM
In het memorandum is te lezen dat “aan het einde van de looptijd, indien de cashflow het toelaat, de winst aan de directie zal worden uitgekeerd”. Dat dit om serieuze bedragen gaat, blijkt wel uit het cashflowprognose-overzicht in het memorandum. Daarin is te lezen dat er aan het eind van de rit 11,9 miljoen euro voor het management te verdelen valt als de prognose van 22 procent per jaar wordt gerealiseerd (zie bedrag rechtsonder in het snapshot boven).

Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de som van alle managementvergoedingen over de hele vijfjaarsperiode.

5: Voorwaarden in het voordeel van de aanbieder
De aanbieders van beleggingsproducten hebben het vaak voor het zeggen.

De directie van de uitgever van de obligaties, Circle Fund Management BV, bestaat uit twee personen: Balazs Simon en Panayiotis Christodoulou. Simon werkte ruim een decennium als fondsbeheerder, onder meer voor een Maltees beleggingsfonds. Zijn kompaan Christodoulou werkte eerder voor een op Cyprus gevestigde financiële instelling.

Volgens het memorandum heeft de directie de touwtjes strak in handen. Zo kunnen de directieleden besluiten obligaties vroegtijdig af te lossen. De “keuze om vroegtijdig terug te betalen ligt in zijn geheel” bij CFM. Beleggers die denken dat ze vijf jaar lang een bepaalde belegging hebben uitstaan, kunnen dus zomaar onaangenaam worden verrast met een eenzijdig bericht dat de obligatie eerder wordt terugbetaald.

6: Geen toezicht
Doe nog meer huiswerk als investeringen buiten toezicht vallen.

Dat de obligaties een ton per stuk gaan kosten is geen toeval. Door het minimum-aankoopbedrag van 100.000 euro voor één obligatie te hanteren, geldt een vrijstelling van de prospectusplicht. Het informatiememorandum van deze beleggingspropositie is dus niet bekeken en goedgekeurd door toezichthouder AFM.

De aanbieder staat niet onder toezicht van de AFM. Wel is Circle Fund Management geregistreerd bij de toezichthouder als een zogenaamde AIFM (Alternative Investment Fund Manager). De AFM noemt geregistreerde AIFM’s zelf “light beheerders”. Dit betekent dat deze financiële instellingen niet vallen onder de eisen op het gebied van onder andere de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers, informatievoorziening aan beleggers, integere bedrijfsvoering en adequaat risicobeheer (zie deze link voor meer informatie).

De activiteiten van CFM spelen zich dus af buiten het gezichtsveld van de toezichthouder.

Ook belangrijk om te weten....
  • De Swap Arbitrage-obligaties zijn niet beursgenoteerd. Een obligatiehouder kan zijn stukken dus niet verkopen aan een andere belegger. Het memorandum noemt de obligaties daarom “illiquide”. 
  • Voor de maximale rente van 11 procent op jaarbasis, dient een belegger zijn geld voor vijf jaar in te leggen. Inschrijven voor een kortere periode kan ook. In dat geval daalt het rentepercentage wel snel. Wie een obligatie met een looptijd van slechts één jaar koopt, ontvangt 8,5 procent – als alles goed gaat. 

  • De bekende oud-beurshandelaar en vermogensbeheerder Han Vermeulen is als adviseur van CFM verschillende keren in het programma Business Class geweest om de obligaties aan te prijzen (zie deze link). Vermeulen was eerder betrokken bij de promotie van Yelza-certificaten. Daarmee zou kapitaal opgehaald worden om een nieuwe broker in de markt te zetten, maar het is onduidelijk wat de precieze status van dat initiatief is.