VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft in samenwerking met curatoren een schikking bereikt met de voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech, hun verzekeraars en KPMG, de (voormalig) accountant van Imtech. De schikking maakt onderdeel uit van de afwikkeling van het Imtech-faillissement. VEB-leden (peildatum 31 december 2023) kunnen nog tot uiterlijk 15 juli 2024 hun claim indienen.

Compensatie is voorbehouden aan VEB-leden (peildatum 31 december 2023) die Imtech-aandeelhouder waren in de periode van 4 februari 2013 tot en met 15 augustus 2015 en per saldo verlies hebben geleden op hun belegging. Het VEB-lidmaatschap is vereist tot de compensatie is uitbetaald.

Laatste mogelijkheid
Enkele maanden geleden heeft de VEB per post een claimformulier en een ‘verklaring van afstand’ toegezonden aan de voor de VEB-actie Imtech Faillissement geregistreerde VEB-leden.

Dit claimformulier kunnen zij invullen, ondertekenen en per post naar de VEB opsturen. Bij de documentatie is ook een retourenvelop (met daarop het betreffende antwoordnummer) gevoegd.

In het claimformulier dat is toegezonden stond een indieningstermijn voor de claim van 14 mei 2024. Hoewel deze termijn inmiddels is verstreken, krijgen geregistreerde VEB-leden nog een laatste mogelijkheid om een claim in te dienen. Deze laatste termijn sluit op 15 juli 2024.

Ik heb geen claimformulier ontvangen
Mocht u geregistreerd staan voor de VEB-actie Imtech Faillissement maar nog geen claimformulier en ‘verklaring van afstand’ per post hebben ontvangen, neem dan contact op met de VEB via imtech@veb.net. Wij sturen u dan een nieuw claimformulier toe.


Eerdere schikking: Actie Imtech I
De recent bekendgemaakte schikking staat los van de eerdere schikking die de VEB al in 2014 sloot met Imtech en accountant KPMG. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid waren geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. Claimanten die een geldige claim hadden ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen. Deze claimanten ontvangen in de toekomst nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. Aanmelding voor deze schikking is niet meer mogelijk.

Meer informatie over de Actie Imtech Failissement vindt u op de Imtech-overzichtspagina.