VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Algemeen
 • Hoe word ik lid van de VEB?

  Meld u hier aan voor het VEB-lidmaatschap.

  Geen lid, wel maar al een VEB-account?
  Indien u al een VEB-account heeft kunt u hier inloggen en u aanmelden voor het VEB-lidmaatschap.

 • Welke lidmaatschapsvormen zijn er?

  Klik hier voor een overzicht van de verschillende lidmaatschappen.

 • Ik woon in het buitenland. Hoeveel betaal ik voor een lidmaatschap?

  In de tabel hieronder staan de tarieven vermeld die gelden in het buitenland. 

    Regulier lidmaatschap Weblidmaatschap
  Europa (excl. Nederland/België) € 125,-* € 62,50,-*
  Buiten Europa € 155,-* € 62,50,-*

   

  * Betreft de tarieven op jaarbasis. Bij betaling per automatische incasso geldt (jaarlijks) een korting van 5 euro op bovenstaande tarieven. Prijswijzigingen voorbehouden.

 • Hoe kan ik mijn contributie voldoen?

  Indien u per acceptgiro betaalt, ontvangt u jaarlijks een brief met betaalinstructies en een acceptgirokaart.

  Mocht u deze brief niet hebben (ontvangen), dan kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor de betaling. 

  IBAN-rekeningnummer: NL90INGB0004470100
  Ten name van: Vereniging van Effectenbezitters
  Vermeld daarbij: uw relatienummer*
  BIC-code (indien van toepassing): INGBNL2A

  * Uw relatienummer vindt u terug op brieven die u van ons heeft ontvangen. Ook staat het relatienummer vermeld op het wikkel om maandblad Effect.

 • Ik heb een eenmanszaak of maatschap en wil mij aanmelden voor het lidmaatschap. Welk tarief geldt?

  U kunt gewoon op persoonlijke titel lid worden (web of regulier lidmaatschap). Uw eenmanszaak is namelijk geen rechtspersoon (met eigen rechten en plichten).

  Let wel op: in het geval van een maatschap dienen alle maten zelfstandig lid te zijn om met hun persoonlijke vorderingen op effecten zeker te zijn van deelname aan VEB-acties. 

 • Ik heb een VOF en wil mij aanmelden voor het lidmaatschap. Welk tarief geldt?

  Indien u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de VOF, en deze dus geen aparte rechthebbende is, dan kunt u op persoonlijke titel lid worden (web of regulier lidmaatschap). Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat eventuele andere vennoten afzonderlijk lid moeten worden om te profiteren van alle voordelen van het VEB-lidmaatschap.

  Indien de VOF een rechtspersoon is, dient deze zelfstandig lid te worden. 

 • Mijn pensioen BV heeft verlies geleden inzake een VEB-actie. Wie moet nu lid zijn? Ik op persoonlijke titel of mijn pensioen BV?

  Iedere natuurlijk persoon en rechtspersoon dient zich afzonderlijk bij de VEB (als lid) te registreren. In dit geval dient u uw pensioen BV aan te melden. Lees hier meer over de verschillende soorten lidmaatschappen.

  Door lid te worden van de VEB is uw pensioen BV – naast vele andere voordelen – zeker van deelname aan VEB-acties. Een juist registratie is daarbij van belang. Lees hier meer over wat een juiste registratie inhoudt. Ook leest u hier meer over het verloop van VEB-acties en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden. 

Omzetten lidmaatschap
 • Is het lidmaatschap persoonsgebonden?

  Ja, het VEB-lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zo geldt bijvoorbeeld bij deelname aan VEB-acties dat iedere rechthebbende zelfstandig lid moet zijn. 

 • Kan ik het lidmaatschap omzetten naar een andere naam?

  Dit is enkel mogelijk binnen twee weken na het aangaan van het lidmaatschap. Langer dan twee weken geleden lid geworden? U dient in dat geval een nieuw lidmaatschap aan te gaan. Het bestaande lidmaatschap kunnen wij dan eventueel uit coulance per direct voor u beëindigen.

  Indien uw naam is gewijzigd, door bijvoorbeeld een huwelijk of echtscheiding, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Deze wijzigingen voeren wij vervolgens door. Op onze website leest u meer over hoe u zich juist kunt registreren voor het VEB-lidmaatschap met het oog op deelname aan VEB-acties

Effect
 • Hoe kan ik een adres- of e-mailwijziging doorgeven?

  U kunt een adres- en/of e-mailwijziging doorgeven door op deze website in te loggen met uw VEB-account. De inlogknop vindt u rechtsboven op deze pagina.  Vervolgens kunt u de wijziging doorvoeren onder het hoofdmenu item "mijn VEB". 

  Nog geen account?
  U kunt zelf eenvoudig een VEB-account aanmaken door hier te klikken.

  Indien u de wijziging wenst door te geven per e-mail of reguliere post verzoeken wij u vriendelijk de volgende gegevens te vermelden:
  - Uw relatienummer
  - Oud (e-mail)adres
  - Nieuw (e-mail)adres

  U kunt uw e-mail sturen naar info@veb.net

  Post kunt u sturen naar:
  Postbus 240
  2501 CE Den Haag

 • Ik heb magazine Effect niet ontvangen. Kan ik een exemplaar nagezonden krijgen?

  Ja, dat kan tot uiterlijk één maand na verspreiding van het betreffende nummer. U kunt contact opnemen met het Secretariaat. Vermeld daarbij:

  •          uw relatienummer*;
  •          volledige naam- en adresgegevens;
  •          het nummer van Effect dat u niet heeft ontvangen.

  * Uw relatienummer vindt u terug op brieven die u van ons heeft ontvangen. Ook staat het relatienummer vermeld op het wikkel om maandblad Effect.

 • Ik heb nu een weblidmaatschap, maar ontvang Effect liever per post. Kan dat?

  Ja, u kunt uw lidmaatschap laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. Dit kunt u schriftelijk (per post of e-mail) aan ons kenbaar maken. 

  Het tarief voor het reguliere lidmaatschap (inclusief Effect) ligt 15 euro hoger dan het tarief van het weblidmaatschap. Voor de resterende maanden ontvangt u een aparte acceptgiro (€15,-/12 maanden x aantal resterende maanden).

 • Ik wil adverteren in Effect, waar vind ik informatie?

  Lees hier u hoe u kunt adverteren in Effect. 

Opzeggen
 • Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen per het eerstvolgende contributiejaar?

  U kunt uw lidmaatschap tot uiterlijk één maand voor afloop van een lopend contributiejaar schriftelijk opzeggen (per reguliere post of e-mail). Het lidmaatschap wordt dan na afloop van dat contributiejaar beëindigd. 

  Zegt u 
  het lidmaatschap later op, dan wordt het lidmaatschap – conform onze Statuten - automatisch met een jaar verlengd en zal het lidmaatschap aan het eind van het daaropvolgende contributiejaar worden beëindigd.

  Let wel op: enkel VEB-leden zijn zeker van deelname aan en mogelijke compensatie uit (voor hen open) VEB-acties. Bovendien dient het lidmaatschap vaak aangehouden te worden tot het moment van uitbetaling van compensatie, in het geval een schikking is getroffen. Wellicht heeft u zich dit niet gerealiseerd.

   

 • Ik ben onlangs VEB-lid geworden, maar wil toch van het lidmaatschap afzien. Hoe kan dat?

  Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor het lidmaatschap, biedt de VEB u bij (wijze van coulance) twee weken bedenktijd. U kunt zich hier afmelden.

  Indien u het lidmaatschap na deze periode opzegt, gelden de gebruikelijke opzegvoorwaarden (zie vraag 1).  

 • Hoe kan een lidmaatschap worden opgezegd na overlijden van de aangeslotene?

  Het lidmaatschap eindigt (van rechtswege) per direct bij overlijden van een lid. Erfgenamen kunnen het overlijden schriftelijk (per e-mail of reguliere post) aan de VEB kenbaar maken. Voor het beëindiging van het lidmaatschap dienen erfgenamen wel enige vorm van documentatie te verstrekken waaruit volgt dat het lid is te komen overlijden.

 • Ik houd een Bottom-Line rekening aan. Hoe kan ik opzeggen?

  Om het VEB-lidmaatschap te kunnen beëindigen, dient u eerst uw Bottom-Line rekening op te heffen bij uw bank. Vervolgens ontvangt u van de bank een schriftelijke opzegbevestiging.  

  Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van deze opzegbevestiging naar de VEB te sturen, tezamen met een verzoek tot beëindiging van het VEB-lidmaatschap.

   

Overige vragen