VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Algemeen
 • Hoe word ik lid van de VEB?

  Meld u hier aan voor het VEB-lidmaatschap.

   

 • Welke lidmaatschapsvormen zijn er?

  Klik hier voor een overzicht van de verschillende lidmaatschappen.

 • Ik woon in het buitenland. Hoeveel betaal ik voor een lidmaatschap?

  In de tabel hieronder staan de tarieven vermeld die gelden in het buitenland. 

    Regulier lidmaatschap Weblidmaatschap
  Europa (excl. Nederland/België) € 120,-* € 65,-*
  Buiten Europa € 150,-* € 65,-*

   

  * Betreft de tarieven op jaarbasis. Na korting van 10 euro bij betaling per automatische incasso. Prijswijzigingen voorbehouden.

 • Hoe kan ik mijn contributie voldoen?

  Er zijn drie mogelijkheden om de contributie te betalen:

  1.U betaalt via een automatische incasso. Hierbij wordt een korting gehanteerd van €10,- per jaar.

  2. U maakt de contributie via internet- of mobiel bankieren over aan de VEB onder vermelding van het betalingskenmerk. De relevante informatie vindt u in de contributiebrief die u ontvangt. 

  Mocht u deze brief niet hebben (ontvangen), dan kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor de betaling. 

  IBAN-rekeningnummer: NL90INGB0004470100
  Ten name van: Vereniging van Effectenbezitters
  Vermeld daarbij: uw relatienummer*
  BIC-code (indien van toepassing): INGBNL2A

  * Uw relatienummer vindt u terug op brieven die u van ons heeft ontvangen. Ook staat het relatienummer vermeld op de achterkant van het maandblad Effect

  3. U scant de QR-code in de contributiebrief met uw mobiele telefoon of tablet en voldoet de betaling via uw bankapp.

  Belangrijk bericht indien u gewend bent met een acceptgirokaart te betalen: Op 1 juni 2023 verdween de acceptgirokaart als mogelijkheid om te betalen. Daarom is European Investors-VEB gestopt met het versturen van acceptgirokaarten aan de groep leden die hier altijd gebruik van maakte. Betaalde u de VEB-contributie altijd met een acceptgirokaart? Dan kunt u in de toekomst op een van de andere hierboven genoemde manieren betalen.

 • Ik heb een eenmanszaak of maatschap en wil mij aanmelden voor het lidmaatschap. Welk tarief geldt?

  U kunt gewoon op persoonlijke titel lid worden (web of regulier lidmaatschap). Uw eenmanszaak is namelijk geen rechtspersoon (met eigen rechten en plichten).

  Let wel op: in het geval van een maatschap dienen alle maten zelfstandig lid te zijn om met hun persoonlijke vorderingen op effecten zeker te zijn van deelname aan VEB-acties. 

 • Ik heb een VOF en wil mij aanmelden voor het lidmaatschap. Welk tarief geldt?

  Indien u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de VOF, en deze dus geen aparte rechthebbende is, dan kunt u op persoonlijke titel lid worden (web of regulier lidmaatschap). Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat eventuele andere vennoten afzonderlijk lid moeten worden om te profiteren van alle voordelen van het VEB-lidmaatschap.

  Indien de VOF een rechtspersoon is, dient deze zelfstandig lid te worden. 

 • Mijn pensioen BV heeft verlies geleden inzake een VEB-actie. Wie moet nu lid zijn? Ik op persoonlijke titel of mijn pensioen BV?

  Iedere natuurlijk persoon en rechtspersoon dient zich afzonderlijk bij de VEB (als lid) te registreren. In dit geval dient u uw pensioen BV aan te melden. Lees hier meer over de verschillende soorten lidmaatschappen.

  Door lid te worden van de VEB is uw pensioen BV – naast vele andere voordelen – zeker van deelname aan VEB-acties. Een juist registratie is daarbij van belang. Lees hier meer over wat een juiste registratie inhoudt. Ook leest u hier meer over het verloop van VEB-acties en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden. 

Omzetten lidmaatschap
 • Is het lidmaatschap persoonsgebonden?

  Ja, het VEB-lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zo geldt bijvoorbeeld bij deelname aan VEB-acties dat iedere rechthebbende zelfstandig lid moet zijn. 

 • Kan ik het lidmaatschap omzetten naar een andere naam?

  Dit is enkel mogelijk binnen twee weken na het aangaan van het lidmaatschap. Langer dan twee weken geleden lid geworden? U dient in dat geval een nieuw lidmaatschap aan te gaan. Het bestaande lidmaatschap kunnen wij dan eventueel uit coulance per direct voor u beëindigen.

  Indien uw naam is gewijzigd, door bijvoorbeeld een huwelijk of echtscheiding, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Deze wijzigingen voeren wij vervolgens door. Op onze website leest u meer over hoe u zich juist kunt registreren voor het VEB-lidmaatschap met het oog op deelname aan VEB-acties

Effect
Opzeggen
 • Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen per het eerstvolgende contributiejaar?

  U kunt uw lidmaatschap tot uiterlijk één maand voor afloop van een lopend contributiejaar schriftelijk opzeggen (per reguliere post of e-mail). Het lidmaatschap wordt dan na afloop van dat contributiejaar beëindigd. 

  Zegt u 
  het lidmaatschap later op, dan wordt het lidmaatschap – conform onze Statuten - automatisch met een jaar verlengd en zal het lidmaatschap aan het eind van het daaropvolgende contributiejaar worden beëindigd.

  Let wel op: enkel VEB-leden zijn zeker van deelname aan en mogelijke compensatie uit (voor hen open) VEB-acties. Bovendien dient het lidmaatschap vaak aangehouden te worden tot het moment van uitbetaling van compensatie, in het geval een schikking is getroffen. Wellicht heeft u zich dit niet gerealiseerd.

   

 • Ik ben onlangs VEB-lid geworden, maar wil toch van het lidmaatschap afzien. Hoe kan dat?

  Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor het lidmaatschap, biedt de VEB u bij (wijze van coulance) twee weken bedenktijd. U kunt zich hier afmelden.

  Indien u het lidmaatschap na deze periode opzegt, gelden de gebruikelijke opzegvoorwaarden (zie vraag 1).  

 • Hoe kan een lidmaatschap worden opgezegd na overlijden van de aangeslotene?

  Het lidmaatschap eindigt (van rechtswege) per direct bij overlijden van een lid. Erfgenamen kunnen het overlijden schriftelijk (per e-mail of reguliere post) aan de VEB kenbaar maken. Voor het beëindiging van het lidmaatschap dienen erfgenamen wel enige vorm van documentatie te verstrekken waaruit volgt dat het lid is te komen overlijden.

 • Ik houd een Bottom-Line rekening aan. Hoe kan ik opzeggen?

  Om het VEB-lidmaatschap te kunnen beëindigen, dient u eerst uw Bottom-Line rekening op te heffen bij uw bank. Vervolgens ontvangt u van de bank een schriftelijke opzegbevestiging.  

  Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van deze opzegbevestiging naar de VEB te sturen, tezamen met een verzoek tot beëindiging van het VEB-lidmaatschap.

   

Overige vragen