VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hier leest u hoe u zich juist registreert bij de VEB om zeker te zijn van deelname aan VEB-acties. 

Kwalificatie voor acties
Een VEB-actie kan relevant zijn indien u rechthebbende bent tot de betreffende effecten. Vaak is daarbij ook de relevante periode van belang. 


Aanmelden voor acties
Beleggers wordt aangeraden zich voor alle (voor hen relevante) acties bij de VEB te registreren:


Wijze van registreren
Registratie is vereist per rechthebbende op de (vorderingen met betrekking tot de) effecten. Dat betekent het volgende:

  • Registratie per natuurlijke persoon/particulier. Geldt bijvoorbeeld ook voor (minderjarige) kinderen en ouders van geregistreerde beleggers. Kinderen of kleinkinderen van leden kunnen dus niet meedoen op het lidmaatschap van respectievelijk hun ouders of grootouders. Bent u een erfgenaam van een gedupeerde belegger? Lees hier meer over de voorwaarden.
  • Registratie per rechtspersoon/bedrijf. Indien er sprake is van meerdere rechtspersonen, al dan niet in een holdingstructuur, dienen deze allen afzonderlijk geregistreerd te staan bij de VEB. Zie ook hieronder achter 'Wijze van aanmelden overige rechtspersonen' en 'Afwijkende voorwaarden voor institutionele/professionele beleggers'. 

 

Belang van het lidmaatschap
Door VEB-lid te worden (en dat onafgebroken te blijven), bent u zeker van deelname aan (voor u openstaande) VEB-acties. De VEB treedt primair op namens haar (betalende) leden; niet-leden komen bij een eventuele schikking mogelijk niet in aanmerking voor compensatie. Zo was er in de World Online schikking enkel compensatie beschikbaar voor VEB-leden en werden VEB-leden (die tijdig lid waren geworden) significant bevoordeeld in de KPNQwest en Imtech schikkingen. 

Houdt u verder rekening met het volgende:

  • Registreer u correct. Zorg ervoor dat u zichzelf of een rechtspersoon op de juiste wijze registreert. Verkeerd geregistreerd staan (tegen bijvoorbeeld een te laag contributietarief of met een verkeerde tenaamstelling), kan ertoe leiden dat deelname aan VEB-acties ongeldig wordt verklaard bij een eventueel resultaat (zoals een schikking). Een verkeerde registratie is voor uw eigen rekening en risico.
  • Wijze van aanmelden 'overige rechtspersonen'. Een onderscheid wordt gemaakt tussen pensioen BV's, stamrecht BV's en beleggingsstudieclubs aan de ene kant en aan de andere kant 'overige rechtspersonen', zoals stichtingen, verenigingen, bedrijven en familiefondsen. 'Overige rechtspersonen' dienen aan de VEB hun belegd vermogen door te geven, wat bepalend is voor de hoogte van de te betalen contributie. Lees hier meer over de het aanmelden van 'overige rechtspersonen'
  • Afwijkende voorwaarden voor institutionele/professionele beleggers. De VEB kent naast particuliere leden ook zakelijke/professionele partners. Lees hier meer over de mogelijkheden.
  • Word tijdig VEB-lid. Acties kunnen op elk moment (al dan niet met terugwerkende kracht) worden gesloten voor nieuwe leden. 
  • Blijf lid. Indien het VEB-lidmaatschap een voorwaarde is voor compensatie uit een schikking, dient u minimaal onafgebroken lid te blijven tot uitbetaling heeft plaatsgevonden.
  • Partners van leden met een gemeenschappelijk vermogen. Personen die een gemeenschappelijk vermogen hebben met een VEB-lid hoeven niet afzonderlijk lid te worden. Zij kunnen deelnemen aan een VEB-actie op basis van het lidmaatschap van hun echtgenoot (of 'geregistreerde' partner). Heeft u een gemeenschappelijk vermogen met een VEB-lid (dus bijvoorbeeld getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden)? Dan dient u dit bij deelname aan een compensatieregeling aan te tonen via officiële documentatie. Een registratie bij de VEB volstaat hiervoor niet, en wij kunnen deze informatie niet voor u administreren.

Lees meer op onze website over de soorten VEB-lidmaatschappen die er zijn en welke in uw geval passend is. 

Erfgenamen
In het geval van een erfenis zijn twee situaties te onderscheiden. Bij een onverdeelde boedel volstaat een lidmaatschap op naam van ‘erven van’ voor alle erfgenamen. Bij een verdeelde boedel is het aan iedere rechthebbende om vanaf het moment van verdeling voor de uit de nalatenschap verkregen effecten afzonderlijk lid te worden. 

 

Wijzigingen persoonsgegevens
Beleggers zijn zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat zij juist zijn geregistreerd bij de VEB. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen per direct aan de VEB te worden doorgegeven. Dat kan via uw VEB-account door in te loggen op onze website, per e-mail of per reguliere post.

 

Vragen?
Hier treft u enkele veel gestelde vragen met antwoorden. Lees ook ons artikel Deelname aan VEB-acties: enkele 'do's en don'ts'.