VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft {{ totalRecords }} voorbeeldportfolio’s samengesteld, elk bestaande uit zeven gelijk gewogen ETF’s. Alle voorbeeldportefeuilles bevatten enkele breed gespreide ETF’s in aandelen als basis. Op dit scherm kunt u een selectie maken op basis van uw voorkeuren. Hiermee geeft u een accent aan op bepaalde onderdelen.

1 Geef uw
voorkeuren aan
2 De resultaten bekijken
3 Voorbeeld-
portefeuille bekijken

Stap 1: Geef uw voorkeuren aan

In selectie: {{ totalItems }}/{{ totalRecords }}

Welke beleggingscategorieën moeten in elk geval aanwezig zijn

De basis van alle voorbeeldportefeuille bestaat uit aandelen. Daarnaast kunt u een accent aanbrengen voor de categorieën : “Staatsobligaties”, “Vastgoed” en “Bedrijfsobligaties”.

Hoeveel mag de portefeuille in waarde schommelen

Beleggen gaat gepaard met risico’s, hier geeft u aan hoeveel de portefeuille mag schommelen.

{{ filter.label }}

De volgende regio’s moeten aanwezig zijn:

Hier geeft u aan in welke regio u wilt beleggen, bij “geen voorkeur” belegt u wereldwijd.

Disclaimer

Stap 2: De resultaten bekijken

Uw selectie: {{ getActiveFilters() }}

Op basis van uw selectie zijn er de volgende voorbeeldportefeuilles geselecteerd.
Indien u meer uitleg wilt over hoe de grafiek is opgebouwd, kunt u dit lezen in de whitepaper.
Meer weten over een portefeuille, klik op een van de bollen.

Voorbeeldportefeuilles in selectie: {{ totalItems }}/{{ totalRecords }}


Disclaimer

Stap 3: Voorbeeldportefeuille bekijken

 

Portefeuille ID: {{ selectedData.runId }}

(Tijdsperiode: 36 maanden tenzij anders vermeld)

Kerngegevens:

Hier vindt u het rendement van de modelportefeuille en de wereldaandelenindex. De hoogte van de Sharpe ratio geeft weer hoe goed de portefeuille presteert.

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar
Rendement in % {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementsInPercent[0]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementsInPercent[1]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementsInPercent[2]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementsInPercent[3]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementsInPercent[4]) }}
Rendement MSCI World in % {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementMsciWorldInPercent[0]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementMsciWorldInPercent[1]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementMsciWorldInPercent[2]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementMsciWorldInPercent[3]) }} {{ replaceNullWithNA(selectedData.rendementMsciWorldInPercent[4]) }}
Portefeuille score: {{ replaceNullWithNA(selectedData.sharpeRatios[2]) }}

De portefeuille score is de Sharpe ratio, berekent over een periode van 3 jaar. Dit is een maatstaf voor de verhouding van het rendement ten opzichte van de bewegelijkheid van de portefeuille, het risico. Hoe hoger de score, des te beter de risico rendementsverhouding.

Volatiliteit in maandrendement

Hier vindt u de normale- en de extreme bandbreedte van de maandrendementen van deze modelportefeuille.

Rendement

Rendementsverloop

Fondsensamenstelling:

Beschrijving ISIN nummer Rendement in % Kosten
1 jaar 3 jaar
{{ composition.name }} {{ composition.isin }} {{ composition.isin }} {{ composition.rendement1.toFixed(2) }} {{ composition.rendement3.toFixed(2) }} {{ composition.kosten > 0 ? composition.kosten.toFixed(2) + '%' : '-' }}
Gehele portefeuille {{ selectedData.compositionAverage }}%

Beleggingscategorieën:

{{ item.name }} {{ item.value > 0 ? item.value + '%' : '-' }}

Geografische focus

De modelportefeuille uitgesplitst naar regio’s.

{{ item.name }} {{ item.value > 0 ? item.value + '%' : '-' }}

Meer leren over ETF’s

Etf’s: fondsen die tegen lage kosten een index volgen

De belegger kan op de beurs losse aandelen of obligaties kopen, maar men kan ook volgens een index beleggen. Dat kan door in de juiste verhouding alle aandelen te kopen die in de index zitten, of – en dat is veel eenvoudiger – een product kopen dat precies volgens de index belegt.

Etf’s die een hoge dividendstroom genereren

De koersen van aandelen kunnen sterk fluctueren, maar het jaarlijkse dividend maakt vaak dat de belegging uiteindelijk zijn goede rendement oplevert. Veel beleggers hebben daarom een voorkeur voor aandelen met een hoog en stabiel dividend. Er zijn ook etf’s die zich daarop richten.

Etf’s met een thema

Voor elk beleggingsidee en elk modeverschijnsel kan wel een index bedacht worden. Het aantal bijzondere etf’s neemt daardoor snel toe. Maar ze verdwijnen vaak ook weer snel, en de kosten zijn vaak relatief hoog, waardoor een goed beleggingsresultaat op de lange termijn minder waarschijnlijk wordt.