VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
In februari 2013 heeft de Nederlandse staat bankverzekeraar SNS Reaal genationaliseerd. Voor 3,7 miljard euro komt de bank in overheidshanden. Aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders zijn hun geld kwijt. Namens gedupeerde beleggers is de VEB een collectieve actie begonnen.

Waar staan we?
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet. De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport. Het pleidooi was wegens het coronavirus uitgesteld tot 24 september 2020.

Kort voor de zitting gooide de Staat een nieuw rapport van Deloitte over de schutting. De VEB vindt het een staaltje guerrilla-procesvoering. In nettere juristentaal: in strijd met de goede procesorde. Toch is er een kans dat de Ondernemingskamer rekening moet houden met de nieuwe informatie. De Ondernemingskamer moet zelfstandig de waarde van de onteigende effecten bepalen en kan dus acht slaan op de nieuwe informatie. Het oordeel van de Ondernemingskamer zal begin 2021 volgen. Het is nog niet duidelijk of dit een definitief oordeel zal zijn of dat er nog verder moet worden geprocedeerd.

Enquêteprocedure 
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie op 1 februari 2013.

De Ondernemingskamer heeft drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De kosten van het onderzoek, die in beginsel voor rekening van de onderzochte onderneming zijn, lopen inmiddels op tot 3 miljoen euro. Het onderzoeksrapport wordt begin 2021 verwacht. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

Deze actie is nu open voor deelname Aanmelden

Houd rekening met het volgende:
U dient aandeelhouder SNS Reaal te zijn geweest tot het moment van onteigening op 1 februari 2013.
VEB-leden zijn zeker van deelname aan (voor hen openstaande) VEB-acties.