VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
In februari 2013 heeft de Nederlandse staat bankverzekeraar SNS Reaal genationaliseerd. Voor 3,7 miljard euro komt de bank in overheidshanden. Aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders zijn hun geld kwijt. Namens gedupeerde beleggers is de VEB een collectieve actie begonnen.

Waar staan we?
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure 
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Op 16 april 2019 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een nader onderzoek door deskundigen bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. Deskundigen moeten voor 1 juli met nieuwe resultaten komen. Een nieuwe uitspraak wordt pas eind 2019 verwacht. Lees hier meer over de schadeloosstellingsprocedure.

Enquêteprocedure en aansprakelijkheidsprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de Staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie op 1 februari 2013. Inmiddels heeft de Ondernemingskamer drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop 2020 verwacht. De Staat en SNS hebben cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer. De cassatie schorst het onderzoek niet.

 

Deze actie is nu open voor deelname Aanmelden

Houd rekening met het volgende:

  • U dient aandeelhouder SNS Reaal te zijn geweest tot het moment van onteigening op 1 februari 2013.
  • VEB-leden zijn zeker van deelname aan (voor hen openstaande) VEB-acties.