VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stand van zaken
Vanaf 2013 is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS effecten. Met de beschikking van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 is eindelijk duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 euro cent. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten van in totaal ruim 804 miljoen euro.

In de schadeloosstellingsprocedure werd de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties en andere achtergestelde effecten) bepaald op het moment van nationalisatie op 1 februari 2013. De Staat is in cassatie gegaan tegen de beschikking van de Ondernemingskamer. De VEB zag geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen de beschikking.

De waardebepaling van de SNS effecten op 1 februari 2013 staat los van andere vorderingen tot schadevergoeding van gedupeerde SNS aandeelhouders. De VEB is al eerder een enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. Een in juli 2021 verschenen onderzoek, in opdracht van de Ondernemingskamer Amsterdam, maakt duidelijk dat bestuur en commissarissen een aanzienlijk aandeel hebben in het debacle bij SNS.

De VEB heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam gevraagd wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal. Het onlangs verschenen onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij de acht jaar geleden genationaliseerde bank-verzekeraar biedt daartoe meer dan voldoende aanknopingspunten.

Enquêteprocedure inzake SNS: VEB vraagt rechter om wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal
Op 27 juli 2021 uitten onderzoekers in een lijvig rapport forse kritiek op de bestuurders en commissarissen van SNS Reaal in de periode voor nationalisatie op 1 februari 2013.

In bijna 500 pagina’s reconstrueren onderzoekers de val van SNS Reaal, van vlak na de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie begin 2013.

Het onderzoek biedt volgens de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen. Als de Ondernemingskamer dat oordeel ook is toegedaan, kan dat een opstap zijn richting compensatie van gedupeerde beleggers.

Tegelijkertijd met het verzoek tot vaststelling wanbeleid, vraagt de VEB namens beleggers om heropening van het onderzoek naar SNS. Het jarenlange onderzoek heeft de onderste steen niet boven gekregen en dat is zeer gewenst, zowel in het kader van waarheidsvinding als bescherming van de rechten van gedupeerde beleggers.

Schadeloosstellingsprocedure
In de beschikking van de Ondernemingskamer is de volgende waarde per effect vastgesteld: 

gewone aandelen SNS Reaal; € 0 

aandelen B SNS Reaal; € 0 

Stichting Beheer SNS Reaal Core Tier 1 securities; € 0 

6.258% achtergestelde obligaties SNS Reaal; € 168.900.000 

8.45% achtergestelde obligaties SNS Reaal; € 50.100.000 

11.25% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 244.900.000 

5.75% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 8.500.000 

6.25% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 204.400.000 

6.625% achtergestelde obligaties SNS Bank; € 29.000.000 

SNS Participatie Certificaten 3; € 51.000.000 

€ 5 million 4% Floating Rate achtergestelde obligaties SNS Bank; € 3.900.000

Uitkering schadeloosstellingsprocedure laat nog op zich wachten
De houders van onteigende obligaties en effecten waaraan wel een vergoeding is toegekend, zullen nog even geduld moeten hebben voordat zij de door de Ondernemingskamer vastgestelde vergoeding ontvangen. De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet.

De VEB zag geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen de beschikking. Op 11 mei 2021 werd duidelijk dat de Staat wel in cassatie gaat tegen de beschikking van februari 2021. Door de cassatie zal de uitkering aan de onteigende effectenbezitters worden opgeschort. Naar verwachting zal de cassatie ongeveer 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

Al eerder stelde de Hoge Raad de diverse kaders vast waarbinnen de Ondernemingskamer tot haar oordeel diende te komen. Toch heeft de Staat gemeend opnieuw cassatie in te moeten stellen en voert daartoe diverse technische argumenten aan. Het lijkt er op dat de Staat er alles aan gelegen is om de betaling aan de onteigende effectenbezitters uit te stellen.

Mocht de Hoge Raad de beschikking van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 vernietigen, dan zal de zaak worden terugverwezen naar de Ondernemingskamer waar het debat tussen partijen opnieuw gevoerd zal worden binnen de door de Hoge Raad vastgestelde kaders.

Enkele veelgestelde vragen over de VEB-actie SNS Reaal

Ik had SNS-obligaties, hoe weet ik welke waarde voor mij is vastgesteld?
Indien u op 1 februari 2013 bent onteigend, treft u in het bovenstaande overzicht per obligatie de totale waarde aan. Deze waarde kunt u afzetten tegen de totale nominale waarde. De nominale waarde per obligatie is terug te vinden in het onteigeningsbesluit van 1 februari 2013.

Stel dat u bijvoorbeeld de 11.25% achtergestelde obligatie SNS Bank in portefeuille had. Hiervoor is een totale waarde vastgesteld van 244.900.000 euro. In het onteigeningsbesluit staat een totale nominale waarde van 320.000.000 euro genoemd. Dat geeft een waarde van ongeveer 76,53 procent (244.900.000/320.000.000) van de nominale waarde. Indien u een andere onteigende obligatie in portefeuille had, kunt u op een vergelijkbare manier de vastgestelde waarde als percentage van de nominale waarde berekenen. Bij de uitkering komt ook nog een keer wettelijke rente te rekenen vanaf 1 februari 2013 tot het moment van betaling, zie onderstaande vraag.

Wanneer ga ik deze vergoeding ontvangen en hoe zit het met de wettelijke rente?
De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet. Omdat de Staat in cassatie gaat wordt de uitkering aan de onteigende effectenbezitters opgeschort. Naar verwachting zal de cassatie ongeveer 1,5 tot 2 jaar (vanaf mei 2021) in beslag nemen.

In geval u in aanmerking komt voor een schadeloosstelling, heeft u recht op een wettelijke rente vanaf 1 februari 2013 tot aan de datum van betaling. 

Deze actie is nu open voor deelname Aanmelden

U dient aandeelhouder te zijn geweest tot het moment van onteigening op 1 februari 2013. Enkel VEB leden zijn verzekerd van deelname aan VEB-acties.