VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zodra een resultaat is bereikt voor beleggers, begint de afwikkeling daarvan. Lees hier wat daarbij van belang is. 

Claim(s) indienen, hoe werkt dat?
Bij een succesvolle VEB-actie wordt het afwikkelingsproces meestal uitbesteed aan een gespecialiseerd administratiekantoor (‘Claims Administrator’). Beleggers die in aanmerking komen voor compensatie kunnen daar terecht met hun claims en vragen.

Oproep tot indienen claims
Via beleggingsmagazine ‘Effect’ worden gedupeerde beleggers opgeroepen om een claim in te dienen. De VEB streeft ernaar ook via de website te communiceren over de mogelijkheid om een claim in te dienen.

Bewijslast
Een claim moet worden onderbouwd. Slechts de Claims Administrator kan bepalen of uw stukken afdoende bewijs vormen ter onderbouwing van uw claim. De VEB doet dat niet. 

Eisen bewijslast geleden schade
Een belegger die in aanmerking wil komen voor compensatie moet daartoe bewijsstukken aanleveren. Uit deze bewijsstukken moet blijken welke effecten en hoeveel effecten zijn gekocht, verkocht en/of gehouden gedurende de relevante periode. Dit geheel ter beoordeling aan de aangewezen Claims Administrator.

Doorgaans geldige bewijsstukken zijn:

 • transactiebevestigingen van banken en brokers
 • effectenrekeningoverzichten
 • eventuele andere documentatie die is goedgekeurd door de Claims Administrator
 • andere geverifieerde overeenkomsten en verklaringen

Deze documentatie dient in ieder geval het volgende te vermelden:

 • de naam van de (rechthebbende) belegger
 • een beschrijving van de effecten
 • het aantal verhandelde c.q. gehouden effecten
 • de transactiedatum(s)
 • het betaalde of ontvangen bedrag per effect
 • het totale bedrag van iedere transactie en het aantal transacties
 • een logo met de naam van de bank die het document heeft uitgegeven

Houd verder rekening met het volgende:

 • Maak alle transacties inzichtelijk. Claimanten dienen volledig inzicht te (kunnen) verschaffen in alle uitgevoerde transacties in een effect gedurende de relevante periode.
 • Zorg voor originele documentatie. Bestanden die zelf zijn aangemaakt en verklaringen of brieven van banken en brokers worden doorgaans niet als geldige documentatie beschouwd.
 • Aanvullend bewijsmateriaal. De Claims Administrator kan vragen om aanvullende bewijsstukken die bevestigen dat de overlegde documentatie authentiek is.

Bewaar uw bewijsstukken
Wij raden u aan om alle originele afschriften van aan- en verkopen en houderschap zorgvuldig in uw administratie te bewaren. Stuur deze niet naar de VEB. Bij een eventuele schikking zal een Claims Administrator worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de beoordeling van claims en bewijsstukken.

Vraag eventueel bewijsstukken aan
Mocht u niet alle bewijsstukken hebben van uw transacties, dan kunt u overwegen deze alsnog bij uw bank of broker op te vragen. Banken en brokers hebben namelijk een bewaarplicht van zeven jaar. Daarna kan het lastig, kostbaar of zelfs niet langer mogelijk zijn om bewijsstukken op te vragen.

Collectieve aanvraag bewijsstukken
Wellicht dat de VEB - indien een eventuele compensatie wordt bereikt - collectief transactiedocumentatie zal opvragen bij een aantal banken. Daarvoor kan de VEB echter geen garantie verstrekken.

Eisen bewijslast rechthebbende
Bij het indienen van uw claim(s) dient u zich te legitimeren en aan te tonen dat u de rechthebbende bent. Daarbij kan de Claims Administrator u vragen bewijsstukken te overleggen.                          

Doorgaans gangbare bewijsstukken:

 • Geldige identiteitsbewijzen
 • Geverifieerde overeenkomsten en verklaringen
 • Uittreksels van de Kamer van Koophandel


Vragen?
Zie de veel gestelde vragen met antwoorden.