VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Smit geeft gevraagde informatie niet prijs

Smit Internationale weigert haar aandeelhouders de noodzakelijke informatie te geven in verband met het vijandige bod van Boskalis en de door Smit onderzochte alternatieven. Dit blijkt uit de reactie van Smit op het dringende verzoek daartoe van de VEB van 8 december jongstleden.

Op de oproep van de VEB om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden om aandeelhouders adequaat in te lichten over alle feiten en omstandigheden van het inmiddels afgeketste overnameproces wordt in de brief niet ingegaan. Daarmee gaat Smit wel erg makkelijk voorbij aan haar informatieverplichting richting aandeelhouders.

(pdf)

Zo blijft onduidelijk welke financiële scenario’s Smit heeft doorgerekend, wat de uitkomsten daarvan zijn en welke gekwantificeerde synergievoordelen in de berekeningen zijn meegenomen. Opmerkelijk is dat Smit wel aangeeft regelmatig met enkele grootaandeelhouders contact te hebben gehad, naar eigen zeggen onder strikte vertrouwelijkheid, om hun mening over het bod te polsen. Niet uit te sluiten is dat enkele grootaandeelhouders deze gegevens wel hebben gekregen.

Volgens Smit heeft haar strategie zich mede gezien de winstgroei de afgelopen jaren ‘succesvol bewezen’. En met deze weinig zeggende mededeling moeten aandeelhouders het doen. Want op de vraag van de VEB naar de gekwantificeerde omvang van de synergievoordelen tussen de verschillende divisies wordt eenvoudig verwezen naar de jaarverslagen vanaf 2001 en het laatste halfjaarbericht. Hierin wordt echter helemaal geen cijfermatige informatie over synergievoordelen gegeven en dus is een reële waardebepaling door aandeelhouders nog altijd niet mogelijk. Volgens Smit kan de meest actuele informatie niet worden prijsgegeven ‘in verband met de overeengekomen vertrouwelijkheid met verschillende partijen en de concurrentiegevoeligheid van bepaalde informatie.’

De VEB is teleurgesteld dat Smit, nadat zij gedurende de overnamepoging haar aandeelhouders nimmer publiekelijk heeft geïnformeerd, ook nu nog altijd niet bereid is volledige openheid van zaken te geven. Voor aandeelhouders blijft onduidelijk op basis van welke uitgangspunten het bestuur en de raad van commissarissen kennelijk tot het oordeel komen dat het bod van Boskalis niet in belang van de vennootschap zou zijn. Ook de onderzochte alternatieven en de uitkomsten daarvan – waaronder een eventueel consortiumbod van Boskalis en SHV samen – blijven volstrekt onduidelijk. De VEB concludeert dan ook dat Smit zich kennelijk niet bewust is van haar verantwoordelijkheid jegens haar aandeelhouders.

Opvallend is dat Smit vandaag ook met het bericht komt dat de resultaten in de in de tweede helft van dit jaar beter zullen uitvallen dan eerder voorspeld. Hierdoor zal de nettowinst over 2008 die in 2007 evenaren. Smit verwacht de gevolgen van de wereldwijde recessie op te kunnen vangen met de groei in de Baltische staten, Taiwan en Brazilië. Het aandeel stijgt uitsluitend daardoor, niet door de antwoorden die Smit vandaag aan de VEB geeft.
Gerelateerde artikelen