VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Benarde situatie dreigt voor Pharming

Zet de jaarcijfers van Pharming over 2008 op een rijtje en er ontstaat geen rooskleurig beeld. Nog een jaar als 2008 en er resteert een negatief eigen vermogen.

Het nettoverlies nam toe van 21,4 miljoen euro in 2007 tot 26,0 miljoen euro in 2008. Maar wat wil je bij een onderneming die net als vorig jaar op een omzet blijft steken van 0,7 miljoen euro. Het is vervolgens ook niet verwonderlijk dat van de kasmiddelen slechts een derde over bleef ten opzichte van een jaar geleden. Daarbovenop werd het eigen vermogen meer dan gehalveerd tot 13,5 miljoen.

Was er dan helemaal niets positiefs te melden? Pharming ziet de eigen toekomst gelukkig zonniger in. In 2008 zijn belangrijke stappen gezet met de grote belofte, Rhucin. Daarnaast heeft het de financiële verplichtingen teruggebracht door de terugkoop van haar uitstaande converteerbare obligaties.

Dat laatste lijkt vooralsnog inderdaad een goede zet te zijn, omdat de terugkoop tegen gunstige voorwaarden werd gedaan. Er gingen echter wel kostbare liquiditeiten mee verloren die de komende jaren nog wel eens dringend nodig kunnen blijken.

Cruciaal bij een biotechbedrijf als Pharming is de kaspositie. Zoals gezegd werd er in 2008 een forse achteruitgang geboekt. Bij een gelijke gang van zaken in 2009 zou er voor de onderneming een serieus probleem ontstaan.

Topman Sijmen de Vries vindt de liquiditeitspositie echter relatief sterk. Daarbij vermeldt hij wel dat de mijlpaalbetalingen van Aslan een belangrijke bijdrage zullen leveren.

Hoop uit Turkije
In 2008 werd met het Turkse Aslan een licentieovereenkomst getekend. Hieruit zijn de komende drie jaar een totaal aan betalingen van 20 miljoen euro te verwachten. De helft daarvan is echter al in het lopende jaar te verwachten.

Daarnaast zullen de nodige liquiditeiten uit nieuwe overeenkomsten en voornamelijk uit nieuwe leningen en "beperkte" aandelentransacties moeten komen. Hogere financieringslasten en/of winstverwatering doemen daarmee op aan de horizon.

Race tegen de tijd
De vooruitgang met Rhucin biedt enige hoop, maar is tevens de enige stevige strohalm die Pharming op dit moment zelf in handen heeft. In de opsomming van haar producten, is dit het enige dat binnen afzienbare termijn, enkele jaren, daadwerkelijk op de markt kan komen en een substantiële omzet kan genereren.

In 2009 zal hard gewerkt worden aan de toelating van het medicijn in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daadwerkelijke verkopen worden niet eerder dan in 2010 verwacht. En dat is precies de periode die bestuursvoorzitter Sijmen de Vries denkt uit te zingen met de huidige kas en verwachte kasstromen.Gerelateerde artikelen