VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING meer dan gehalveerd door kredietcrisis

Dat ING veel last heeft van de kredietcrisis was aan de beurskoers al wel af te lezen. Dat dit vermoedelijk geen tijdelijke situatie is, bewijzen de jaarcijfers. Beleggers zien hun aandeel in het eigen vermogen in hoog tempo verdampen.

ING boekte in het laatste kwartaal van 2008 een verlies van 3,7 miljard euro. Dat viel ten opzichte van de voorlopige cijfers nog mee, maar het blijft een schrikbarend verlies. Het nettoverlies voor heel 2008 kwam uit op 729 miljoen euro, waar in 2007 nog een winst werd geboekt van 9,2 miljard euro. In het vierde kwartaal boekten alle bedrijfsonderdelen een negatief resultaat, behalve het als solide beschouwde retail banking, maar hier verschrompelde de winst met 85 procent. Bij ING Direct werd een verlies van 1,4 miljard euro genoteerd, omdat een groot deel van de afboekingen op Alt-A hypotheekbeleggingen hier neerslaat.

De nieuwe topman Jan Hommen meldt dat de kapitaalverhoudingen zich binnen de nieuwe marktnormen bevinden. Hij voegt daar aan toe dat waakzaamheid in het beheren van ons kapitaal en risico's in het huidige klimaat geboden blijft.

Balansverkorting wenselijk
De vermogenspositie lijkt na de steunoperatie van de Nederlandse Staat weer solide. De Tier-1 ratio (het kernkapitaal van een bank, dat als belangrijke maatstaf dient om de financiële kracht van een onderneming aan te geven) lag volgens ING bij het einde van het jaar op 9,3 procent en de kern Tier 1 ratio (het kernkapitaal zonder kasreserves) lag op 7,3 procent.

Bij het eind van 2008 was het eigen vermogen van ING 28,9 miljard euro en dat is ruim 3 miljard hoger dan de 25,6 miljard aan het eind van het derde kwartaal. Daarin zit echter wel de 10 miljard euro die de Staat in oktober in ING pompte, dus van dat bedrag is een groot deel door het putje gegaan.

De focus ligt in deze moeilijke tijden dus duidelijk op de Tier 1 getallen, maar het is zeker niet de enige meetlat waarlangs de prestaties van ING gelegd moeten worden. Het versterkte eigen vermogen is nog altijd slechts iets meer dan 2 procent van het enorme balanstotaal van ING van 1332 miljard euro. Dat balanstotaal is meer dan het gezamenlijke bruto nationaal product van de Benelux en ruim 6 keer de Nederlandse staatsschuld. Een verkorting van de balans is zeer wenselijk.

Embedded value
Interessant is het dat ING ter beschikking stelt. Embedded value wordt door verzekeraars gebruikt als maatstaf voor de waarde van een levensverzekeringsbedrijf, wat ING voor een belangrijk deel is. Het wordt berekend door de contante waarde van de toekomstige opbrengsten uit de polissen toe te voegen aan de reserves die worden aangehouden.

Nu is de embedded value na de kapitaalsinjectie door de staat met 14,5 procent afgenomen tot 23,1 miljard euro. Dat lijkt mee te vallen. Voor de staatssteun is de afname echter 36 procent. Dat is het verzekeringsdeel. Wordt de embedded value van de hele groep beschouwd, is het beeld nog ernstiger. De optelsom van de embedded value in de levensverzekeringen en het eigen vermogen in de overige bedrijfsonderdelen komt uit op 20,1 miljard. Dat was aan het einde van 2007 nog 44,5 miljard euro, een daling van maar liefst 53 procent.

Hoe verder

ING meldt dat het maatregelen neemt om deze moeilijke periode door te komen. Er komt een ‘ingrijpend' kostenbesparingsprogramma waarin onder meer 7.000 banen verdwijnen. Op een totaal van meer dan 120.000 is dat niet al te veel. In Nederland verdwijnen 1.000 arbeidsplaatsen, grotendeels door natuurlijk verloop. Dat is dus ook niet al te drastisch. ING stopt met beleggen voor eigen rekening en wil de blootstelling aan risicodragende beleggingen verminderen. Dat is inmiddels vanzelf gegaan.Gerelateerde artikelen