VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De claimemissie Wavin uitgelegd

Tot 16 juli kunnen beleggers deelnemen aan de claimemissie van Wavin. Omdat het om een ingewikkeld proces gaat, heeft de VEB de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.VRAAG EN ANTWOORD

Het proces lijkt ingewikkeld, waarom maakt Wavin gebruik van verhandelbare inschrijvingsrechten?
De prijs van Wavin aandelen is, net zoals andere aandelen en certificaten, volatiel. Het is daarom lastig om op een eerlijke manier vooraf een goede prijs voor de nieuwe aandelen te bepalen, zonder daarbij de zittende aandeelhouders te benadelen. De nieuwe aandelen worden daarom tegen een prijs aangeboden die fors lager is dan de prijs waarop de huidige aandelen worden verhandeld, maar zittende aandeelhouders krijgen het recht als eerste tegen deze lage prijs te mogen kopen. Omdat zij dit recht mogen verkopen, worden zij, ook als zij besluiten zelf geen gebruik van het recht te maken, gecompenseerd.

Wat is het effect van het ex claim gaan van een aandeel?
Het inschrijvingsrecht is verhandelbaar en vertegenwoordigt een bepaalde waarde. De prijs van een aandeel zal daarom, op de ex claim datum lager openen, vergelijkbaar met de opening van een aandeel op een ex dividend datum.

Er wordt gesproken over een discount van 38 procent op de TERP, wat wordt hiermee bedoeld?
Als een aandeel ex claim gaat, dan heeft dit een effect op de koers. Van te voren wordt daarom een theoretische prijs berekend, op basis waarvan de uitoefenprijs wordt bepaald. Deze theoretische prijs wordt theoretical ex-rights price (TERP) genoemd. De TERP is het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen:

TERP =     #oude aandelen p. recht x aandelenkoers + #nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
                                  #oude aandelen p. recht + #nieuwe aandelen p. recht


Uitgaande van de slotkoers van vrijdag 3 juli (2,85 euro) is de TERP voor Wavin als volgt:

TERP = 1 x 2,85 + 4 x 0,70   = 1,13
                        5

De discount (de korting) van de nieuwe aandelen ten opzichte van de TERP is dus:

Discount = 1,13 - 0,70   x 100% = 38%
                             1,13


Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten. Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is (het gaat slechts om enkele dagen), kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

Prijs inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (huidige beurskoers - uitgifteprijs)

Bij een aandelenkoers ex claim van 1,13 euro is de prijs in theorie als volgt:

4 x (1,13 - 0,70) = 1,72

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er gemakkelijk afwijkende prijzen ontstaan.

Wat gebeurt er met inschrijvingsrechten van particuliere beleggers die voor de deadline niet worden verkocht en niet worden uitgeoefend? Lopen deze waardeloos af?
De meeste banken en brokers hanteren voor hun klanten een deadline die eerder ligt dan de door Wavin aangekondigde deadline. In de tijd tussen brokerdeadline en de deadline van Wavin zullen deze banken of brokers de inschrijvingsrechten in de markt verkopen. De opbrengst komt dan, na aftrek van eventuele kosten, ten goede aan de belegger.

Wat gebeurt er vervolgens met deze op de open markt verkochte rechten?
Als er na de door Wavin aangekondigde deadline nog niet-uitgeoefende inschrijfrechten zijn, dan proberen de begeleidende banken deze via de zogenaamde rump plaatsing alsnog te verkopen. Als de opbrengst van de rump plaatsing na aftrek van alle kosten positief is, dan wordt het saldo verdeeld over de houders van de niet-uitgeoefende claims. Voor de meeste particuliere beleggers zal deze procedure echter niet relevant zijn.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De VEB geeft geen beleggingsadvies, we kunnen u enkel van achtergrondinformatie voorzien.

Verkopen
Als u niet meer in Wavin wenst te investeren dan uw huidig aandelenbezit, kunt u besluiten uw rechten te verkopen. Uw belang in Wavin verwatert dan voor 400%. Uw bezit in de onderneming is 4 keer kleiner geworden vergeleken met uw bezit voor de claimemissie.

Uitoefenen
Als u niet wilt dat uw bezit in Wavin verwatert, kunt u uitoefenen. Als een recht eenmaal is uitgeoefend, kunt u dit niet terugdraaien en is het recht niet langer verhandelbaar. Hoe langer u wacht met uitoefenen, des te meer informatie er beschikbaar is voor het maken van uw keuze. Let u er wel op dat u voor de door uw bank of broker gestelde deadline uw keuze duidelijk heeft gemaakt.

Waarom heeft Wavin deze claimemissie nodig?
Onder druk van private equity partijen CVC en Alpinvest, grootaandeelhouders in Wavin, nam de onderneming zeer veel schulden op de balans. Het hiermee opgehaalde geld is door de grootaandeelhouders gebruikt om de aankoop van Wavin zelf mee te betalen. Nu de economie tegenzit heeft Wavin, een sterk cyclisch bedrijf, moeite om aan de kapitaaleisen te voldoen. De opbrengst van de claimemissie zal worden gebruikt om schulden af te lossen.
De VEB waarschuwde bij de beursgang van Wavin in 2006 voor de grote risico's die zijn verbonden aan een zware schuldenlast bij een sterk cyclisch bedrijf. Deze claimemissie komt dan ook niet als een verrassing.

Zijn de problemen bij Wavin met deze claimemissie verholpen?
Na de claimemissie is de balans van Wavin sterker geworden. Uitgaande van de balans zoals deze in het jaarverslag 2008 is gepubliceerd, stijgt de solvabiliteitsratio van 24,3 procent naar 40,8 procent. Wavin opereert echter in een zeer cyclische markt, waardoor het succes van de claimemissie afhangt van een onzekere economische toekomst.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen