VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft met Wavin een minnelijke regeling getroffen tot compensatie van de schade van beleggers geleden op 5 mei 2009 tussen 9.00 en 13.06 uur. Wavin N.V. heeft die dag mogelijk niet-tijdig koersgevoelige informatie over de onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties bekend gemaakt aan haar aandeelhouders.

De regeling houdt onder meer in dat de verkopende Wavin-aandeelhouders een compensatiebedrag met een rentevergoeding zullen ontvangen. VEB-directeur Paul Koster toont zich dan ook tevreden met de schikking: “Ik ben verheugd dat Wavin de beleggers op adequate wijze tegemoet komt.”

De feiten
De AFM heeft Wavin op 9 maart 2011 een boetebesluit opgelegd omdat Wavin te laat koersgevoelige informatie openbaar had gemaakt. Het besluit had betrekking op de sterke koers- en omzetontwikkeling van Wavin op maandag 4 en dinsdag 5 mei 2009. Pas op dinsdag 5 mei 2009 om 13.06 informeerde Wavin haar aandeelhouders over het principeakkoord inzake de onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties. Dat was te laat, zo oordeelde de AFM.

De Rechtbank Rotterdam en het CBB lieten het boetebesluit van de AFM overeind.

Compensatiepercentage
De compensatie is afhankelijk van het moment van verkoop op de ochtend van 5 mei 2009. Het compensatiepercentage bedraagt 13,33% voor verkopen voor 10.44 uur en 75% voor verkopen na 10.44 uur. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van een referentiekoers van € 2,90. Daarnaast ontvangen beleggers een rentecomponent. 

Voor wie?
Uitsluitend mensen die 1) op 1 juni 2016 VEB-lid waren en die 2) hun Wavin-aandelen hebben verkocht op dinsdag 5 mei 2009 tussen 9.00 en 13.06 uur kunnen aanspraak maken op een vergoeding onder de minnelijke regeling.

Wat doen?
VEB-leden die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden dienen hun claim(s) voor 1 december 2016 bij Wavin in te dienen. U vindt het claimformulier met instructies hier. Met vragen over (het indienen van) uw claim kunt u bij Wavin terecht, zoals u zult lezen in de instructies bij het claimformulier.  

 

 

Veel gestelde vragen Wavin-schikking
Gerelateerde artikelen