VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opnieuw verlies USG, stabilisatie in zicht

Topman Rob Zandbergen van uitzendbedrijf USG People ziet prille, maar sterke aanwijzingen voor stabilisatie van de uitzendmarkt. De tijdelijke bestuursvoorzitter zei dit nadat bekend werd dat het bedrijf voor het derde kwartaal op rij verlies heeft geboekt.

USG People, van uitzendbureau's Start en Unique, signaleert in Nederland, waar USG ongeveer 45 procent van zijn omzet behaalt, een lichte verbetering in de uitzendmarkt. USG verwacht in de tweede helft van 2009 echter geen significante verbetering van de markt.

In juni was de volumedaling minder sterk dan in mei. De omzet kwam 25% lager uit, maar gecorrigeerd voor minder werkdagen op jaarbasis, lag de daling op 23%. In Duitsland en Belgie lijkt de omzet zich te stabiliseren. In Italie is sprake van een lichte verbetering. Volgens Zandbergen ziet juli er tenminste hetzelfde en wellicht zelfs iets minder slecht uit dan de voorgaande maanden.

Het bedrijf noemt de afvlakking van de volumedaling 'hoopgevend, maar pril'. Om die reden onthoudt de uitzender zich van een concreten winstverwachting voor de tweede helft van 2009.

'Het is nog te vroeg om te spreken van een omslag', schrijft USG in een toelichting op de cijfers. 'Hoewel steeds meer indicatoren in verschillende industrielanden ook lijken te wijzen op een lichte verbetering van de economie.'

Hoopvol
De omzet van USG daalde in het tweede kwartaal met een kwart tot 327,9 miljoen euro. 'De activiteiten in Nederland en België waren gezond winstgevend te noemen in het eerste halfjaar', aldus de onderneming in de toelichting. Buiten Nederland en België om boekte het bedrijf geen winst in het eerste halfjaar.

Zandbergen is 'zeer hoopvol' dat het ergste achter de rug is. 'Als je de afgelopen vier maanden een stabilisatie van de daling hebt, dan is dat wel een sterk signaal.' De betere cijfers in juli zijn mede te danken aan vakantiekrachten. 'Daarin zien we in Nederland een kleine toename, zoals elk jaar. De toename is wel minder dan vorig jaar.'

Maatregelen
De uitzendmarkt kraakt al enige tijd onder de recessie. Maar naast de al aangekondigde kostenbesparingen, neemt USG geen extra maatregelen. Het bedrijf wil wel op jaarbasis tenminste 75 miljoen euro besparen, waar eerder 60 miljoen euro werd verwacht. De uitzender is van plan in totaal 1750 banen te schrappen en tweehonderd vestigingen te sluiten. Daarvan zijn tot nu toe volgens Zandbergen ruim 1600 banen en 185 kantoren verdwenen.

USG heeft zijn schuld in het afgelopen kwartaal weten te verminderen met 19 miljoen euro, tot 333 miljoen euro eind juni. Het terugbrengen van de schuld is nodig om te blijven voldoen aan de bankconvenanten. Omdat het bedrijfsresultaat omlaag gaat, loopt de verhouding tussen bedrijfsresultaat en schuld (ratio) op. Eerder maakte USG People hierover al ruimere afspraken met zijn banken. De ratio mag nu maximaal 3 zijn. Het bedrijf zat eind juni op 2,1, maar de verwachting is dat die ratio nog gaat oplopen.

Groeikansen
Nu veel herstructureringen zijn doorgevoerd wil USG in het derde kwartaal de aandacht weer volledig richten op commerciële initiatieven. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden ziet het bedrijf groeikansen. Zoals bijvoorbeeld kleine acquisities van bedrijven in problemen.

Leiding
Zandbergen nam eerder deze maand de leiding over USG People tijdelijk over van Ron Icke. Zandbergen is tevens financieel directeur. Icke vertrok vanwege een verschil van mening over de strategie bij het bedrijf. Over een opvolger van Icke is volgens Zandbergen nog niets bekend. 'De zoektocht naar kandidaten loopt.' 


 Gerelateerde artikelen