VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winst Aegon gaat gepaard met terugval in resultaat

Een fiscale meevaller en lagere afboekingen op beleggingen in de Amerikaanse huizenmarkt hebben Aegon het beslissende zetje richting winst gegeven in het derde kwartaal. Het onderliggende resultaat verslechterde.

Teleurstelling was er, een kwartaal terug toen Aegon de resultaten over het tweede kwartaal bekend maakte. De markt hield rekening met winst, Aegon moest een verlies noteren. Dat cijfer gaf toen een wat vertekend beeld door een eenmalig boekverlies op de verkoop van een dochterbedrijf in Azië. Aegon-topman Wynaendts toonde zich toen verheugd "dat het onderliggende resultaat zich kwartaal op kwartaal verder heeft verbeterd."

In het derde kwartaal zijn de zaken omgedraaid. Aegon noteert voor het eerst sinds vier kwartaal een nettowinst, euro 145 mln. En dat is hoger dan verwacht. Daarbij krijgt het verzekeringsconcern een zetje in de rug door een fiscale meevaller en ook de afboekingen op beleggingen in de Amerikaanse huizenmarkt vallen lager uit dan in voorgaand kwartaal.

Daartegenover staat een lager onderliggend resultaat. Dit kwartaal rapporteert Ae4gon een onderliggend resultaat voor belastingen van eur 351 mln. Dat is dertien procent lager dan in het tweede kwartaal en dertig procent lager dan in het derde kwartaal vorig jaar.

Beleggen in de min
Aegon schrijft die daling toe aan "de daling op de aandelenmarkten". Het beleggingsresultaat van Aegon is in het derde kwartaal 100 miljoen euro negatief. Opvallend is het verschil met SNS Reaal waar de beleggingen juist fors bijdroegen aan het resultaat. Aegon zag echter de behaalde winst op obligaties in Nederland en Groot-Brittannië wegsmelten door verliezen in de VS en vastgoedbeleggingen in Nederland.

Behoedzaam
Aegon blijft behoedzaam opereren. Het bedrijf heeft buffers versterkt, de gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten terug gebracht en de solvabiliteitsratio's verhoogd. De kapitaalpositie laat verdere terugbetaling van de ontvangen staatssteun toe (eenderde wordt eind deze maand afgelost).

Aegon liet ook weten de terugbetaling "als eerste prioriteit te zien." Het lijkt logisch dat Aegon die staatssteun eerst afbetaald voordat er weer naar overnames gekeken gaat worden.

Tegelijkertijd wil het bedrijf een forse buffer wil aanhouden als "noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de huidige omstandigheden. Zekerheid is het devies bij de Haagse verzekeraar.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen