VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders wachten op harde cijfers fusie Smit en Boskalis

Het vijandige overnamebod van Boskalis op Smit is vergeten. De twee bedrijven spreken nu van een voorgenomen fusie. Aandeelhouders van beide partijen wachten op details om het indicatieve bod op waarde te beoordelen.

De vijandige sfeer van vorig jaar tussen Smit en Boskalis lijkt verdwenen. De twee bedrijven willen nu samen optrekken.

Het bod op de maritieme dienstverlener uit Rotterdam bedraagt 60 euro. De overname wordt gesteund door enkele grootaandeelhouders - waaronder Boskalis zelf met ruim 25 procent - die tezamen 44 procent van de aandelen van Smit in handen hebben. Na de overname blijft Smit onder eigen naam opereren, Smit-topman Vree krijgt een bestuurszetel in het fusiebedrijf.

Het bod zal voor aandeelhouders niet als een complete verrassing komen. Boskalis aast al langer op de voornamelijk de terminal activiteiten van de maritieme dienstverlener. Smit is voor boskalis ook aantrekkelijk omdat het zo in een eerder stadium wordt betrokken bij grote projecten met alle mogelijkheden van dien.

In februari 2008 deed Boskalis een bod op deze activiteiten van 300 miljoen dollar, maar Smit hield de boot af.

Als reactie begon de baggeraar een belang op te bouwen in Smit en deed het een vijandig bod in september vorig jaar. Smit topman Ben Vree verzette zich toen hevig tegen het vijandige karakter van de overname en de uitgesproken intentie van Boskalis om het bedrijf op te breken. Het persbericht spreekt nu van een "overeenstemming".

Lager bod
Het huidige bod ligt 2,50 euro onder het bod dat Boskalis in september 2008 deed. Gekeken naar de totale waarde van het bedrijf ten opzichte van de nettowinst betaalde Boskalis bij het eerste bod 12,8 keer de winst over 2007 voor Smit. Bij het nieuwe bod van 60 euro en rekening houdend met de winst over 2008, betaalt Boskalis nu 11,9 keer de winst.

Als de winst van Smit in de tweede helft van dit jaar op peil blijft, dan stijgt de ratio, Boskalis betaalt dan 12,3 keer de winst.

Wat Boskalis biedt

Waardering bod september 2008 (60 euro)

EV/nettowinst 12,7
(Waardering 2007)

Waardering huidig bod (62,50 euro)

EV/nettowinst 11,9
(Waardering 2008)

EV/ nettowinst 12,3
(Waardering H1 2009 * 2)

Potentieel zit dus nog iets in het vat voor Smit aandeelhouders. Helemaal omdat aandeelhouders, maar ook Smit bestuursvoorzitter Ben Vree, het eerste al bod te laag vonden. Het is interessant hoe Ben Vree nu over het bod denkt, nu het karakter van de overname van vijandig naar vriendelijk is opgeschoven.

Bovendien zal Vree toetreden tot de Raad van Bestuur in de nieuwe combinatie. Over de hoogte van het bod meldt het persbericht: "vanwege het korte tijdsbestek sinds het begin van de gesprekken zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Smit zich in een later stadium uitlaten over de hoogte van het voorgenomen bod".

Onderbouwing Boskalis
Berdowski heeft al eerder uitgesproken dat hij de activiteiten rond het baggerwerk wil verbreden. Door aanpalende deskundigheid aan te bieden op het gebied van pre-engineering, haalbaarheidonderzoek, haventerminalaanleg en - beheer, kan het Boskalis waarde toevoegen voor haar klanten. Smit kan hierbij aardig van pas komen.

Tegelijkertijd zijn beleggers in Boskalis, ook gezien de koersdaling van drie procent, sceptisch. Berdowski heeft in een toelichting op het persbericht uitgesproken dat zij niet met Smit willen fuseren om kosten te besparen. Ook spreekt hij uit dat het "opbreekplan", waarbij enkele onderdelen van Smit meteen doorverkocht zouden worden, in de kast zal blijven.

Wel zal Smit's terminaldivisie worden samengevoegd met Lamnalco, een joint venture tussen Boskalis en het Saoedi-Arabische concern Rezayat. Hierdoor zal een sterke speler ontstaan op het vlak van maritieme olie- en gas terminalactiviteiten. Het persbericht spreekt verder van synergievoordelen tussen havensleepdiensten en Boskalis door `uitwisseling, inkoop en bemanning van schepen`.

Boskalis moet deze en overige synergievoordelen op korte termijn, goed en in harde cijfers uiteenzetten, zodat aandeelhouders weten waar ze mee instemmen als ze de overname goedkeuren.

Cijfers Smit 'in lijn' met verwachtingen
Smit publiceerde vandaag ook een trading update over het derde kwartaal. Het bedrijf haalde in de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 75,1 miljoen euro, waarvan 51,9 miljoen euro in het eerste half jaar. Het halfjaarresultaat was inclusief een eenmalige bate van 10 miljoen euro uit een schikking met olieconcern BP voor werk aan een boorplatform.

Smit rekent er nog altijd op dat de winst in de tweede helft van dit jaar ,,in lijn'' zal liggen met het resultaat in de eerste helft. De lagere opbrengsten bij de havensleepdiensten, transport en hijswerk worden gecompenseerd door de terminaldivisie en de bergingsactiviteiten waar de opgaande lijn in het derde kwartaal heeft doorgezet.
Gerelateerde artikelen