VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Transporteur Dockwise verwacht twee moeilijke jaren

De jongste aanwinst op de Nederlandse beurs heet Dockwise, wereldspeler in zwaar zeetransport. In de eerste twee weken op de Amsterdamse beurs verloor het aandeel ruim vier procent. Het bedrijf heeft een stevige marktpositie, een zwakke balans en opereert nu in een moeilijke markt.

Sinds 3 december heeft Dockwise behalve in Oslo ook een notering in Amsterdam. Het bedrijf profileert zich graag als pendant van de trotse Hollandse natie op de zeven wereldzeeën.

Wat geschiedenis en activiteiten betreft klopt dat beeld wel.

Het huidige Dockwise begint in 1993 wanneer Wijsmuller Transport (onderdeel van Heerema) en Dock Express Shipping (onderdeel van Van Ommeren, het huidige Vopak) samengaan. Gecombineerd zijn zij wereldwijd de grootste op het gebied van zwaar zeetransport. En dat zijn ze nu nog steeds.

Schuldenberg
Minder Nederlands is de uitgeholde balans van het bedrijf. Niet verwonderlijk met een private-equityhuis als voormalige eigenaar. Vijf jaar geleden werd Dockwise opgekocht door private investeerder 3i. en sindsdien verslechterden de balansverhoudingen aanzienlijk.

Bedroeg het eigen vermogen in voorgaande jaren nog circa 70 procent van het balanstotaal, eind 2006 is dat nog maar 56 procent. In de twee daaropvolgende jaren zet die verslechtering door en daalt de solvabiliteit tot slechts 32 procent.

De gevolgen van de hoge schulden zijn ook duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van de financiële lasten. Betaalde Dockwise tot en met 2006 jaarlijks 6 tot 7 miljoen dollar aan rente, in de afgelopen twee boekjaren sprong dat bedrag ineens naar 102 miljoen dollar in 2007 en 85 miljoen dollar in 2008.

De gevolgen voor de winstgevendheid zijn ook direct zichtbaar. De brutowinstmarge blijft redelijk op niveau in die jaren, maar de nettowinstmarge, dus inclusief de rentebetalingen, komt niet meer terug op het niveau van de voorgaande jaren.

Markt zit niet mee
De onderneming is weliswaar scherp gefinancierd, maar naar eigen zeggen is het geld goed besteed. "De schepen zijn in topconditie." Men verwacht dat de significante investeringen de komende jaren voor relatief gematigde onderhoudskosten zullen zorgen. Dit moet resulteren in een herstel van de winstgevendheid en daarmee verbetering van de balansverhoudingen.

Dat zal nog geen makkelijke opgave worden, want de markt zit niet mee. Door de economische neergang en de gedaalde olie- en gasprijzen is de vraag naar de diensten van Dockwise teruggevallen. Prijsdruk is het gevolg en er zou sprake zijn van dalingen met 15 tot 20 procent.

Hoewel het huidige boekjaar desondanks een topjaar lijkt te worden, vooral door goede prestaties in de eerste jaarhelft, wordt voor 2010 en 2011 rekening gehouden met een teruggang van de markt.

Daarna moet de groei weer oppikken, waarna in 2014 de markt een omvang van 5,7 miljard dollar bereikt moet hebben. Dat zou dan een jaarlijkse groei betekenen van circa 8,5 procent.

Door aanhoudend moeilijke marktomstandigheden zal de winst over 2010 lager uitvallen dan in het huidige boekjaar. Een lagere rentelast weegt daar niet tegen op. De winst per aandeel zal ook lager uitkomen door de toename van het aantal aandelen. Analisten verwachten voor volgend jaar een winst per aandeel van 2,77 euro. Daarmee worden de aandelen gewaardeerd op net geen acht keer de winst. Dat lijkt niet al te duur.

Lees ook:
Gerelateerde artikelen