VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Media-tak zwakke broeder van Docdata

Internetdienstverlener Docdata heeft over 2009 een forse winstgroei laten zien van 3,7 miljoen naar 7,7 miljoen euro. Dit ondanks de slechte prestaties van de media-activiteiten. De kleinere technologiedivisie compenseerde dit ruimschoots.

Topman Michiel Alting von Geusau kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Want ook de omzet steeg, althans op geconsolideerde basis. Hij wil in 2010 flink investeren in nieuwe ontwikkelingen en gaat het overnamepad op.

Docdata beslaat twee op het oog onsamenhangende divisies. Het e-commerce service bedrijf Docdata, met klanten als bol.com, de Bijenkorf en V&D en de kleinere tak IAI Industrial Systems, die zich bezig houdt met de bouw van machines waarmee onder andere paspoorten kunnen worden beveiligd en zonnecellen kunnen worden bewerkt.

E-commerce: omzet en bedrijfsresultaat dalen
Het e-commerce bedrijf Docdata zag de omzet dalen, terwijl het eigenlijk helemaal niet slecht ging. Zorgenkindje binnen deze divisie is echter de mediatak, die gegevensdragers als dvd's produceert. Enige tijd geleden was dit nog een op zichzelf staande divisie binnen Docdata, maar inmiddels tot onderdeel van e-commerce gedegradeerd.

Een deel van de media-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is inmiddels afgestoten, terwijl de resterende productieactiviteiten een omzetdaling van 4,5 miljoen euro laat zien.

Resultaten achteruit
Voor 2009 komt de omzet e-commerce mede daardoor uit op 62,9 miljoen euro, tegen 67,3 miljoen in 2008. Ook zakt het bedrijfsresultaat tot iets minder dan 1 miljoen euro. In 2008 wist de e-commercetak nog een bedrijfsresultaat van 2,7 miljoen te realiseren.

Een oorzaak van het lagere bedrijfsresultaat is te vinden in eenmalige kosten ter waarde van 2,9 miljoen euro, die betrekking hebben op afwaarderingen van goodwill en andere immateriële activa.

Belastingmeevaller
Dat er aan het einde van de streep toch nog een winst van 4 miljoen euro resulteert, heeft ecommerce voornamelijk te danken aan een belastingmeevaller door liquidatieverlies op de mediatak in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Alting van Geusau zou de e-commerce service tak van Docdata in 2009 een toename van de concurrentie hebben ervaren, wat een drukkend effect op de prijzen heeft gehad. Daarbij zijn door het omlaag brengen van de kosten, de marges wel omhoog gegaan.

Daarnaast meldt Docdata dat consumenten weliswaar steeds vaker aankopen via internet doen, maar dat de grootte van de gemiddelde transactie afneemt.

Resultaten Docdata en divisies

IAI Industrial Systems: sterke groei
De resultaten van de naar omzet gemeten kleinere divisie, IAI Industrial Systems zijn beduidend beter, en weten de daling van omzet en bedrijfsresultaat van de e-commercetak zelfs te compenseren.

De omzet nam toe tot 17,6 miljoen euro (+55% t.o.v. 2008) en ook het bedrijfsresultaat nam sterk toe tot 4,9 miljoen (+83% t.o.v. 2008). Deze prestaties komen met name uit de hoek van de beveiligde documenten, want met zonnecellen wordt momenteel nog geen noemenswaardige omzet behaalt. Docdata verwacht overigens dat dat voor 2010 niet anders zal zijn.

Vooruitzichten rooskleurig
Desalniettemin zijn de vooruitzichten voor IAI Industrial Systems voor 2010 rooskleurig. Niet alleen heeft Docdata de verwachting voor verdere omzetstijging uitgesproken, de eerste tekenen daarvan duiken nu al op in de balans.

De post onderhanden werk is geëxplodeerd van 2,4 naar 6,1 miljoen, hetgeen volgens het bedrijf geheel aan IAI kan worden toegeschreven. Deze post bevat kosten die zijn gemaakt in 2009 voor omzet die pas in 2010 gerealiseerd kan worden en kan daarom als indicatie voor de omzetontwikkeling worden gebruikt.

Overnames op til
Voor toekomstig groeipotentieel ziet Alting van Geusau een belangrijke rol voor overnames. Hoewel Docdata ook inzet op autonome groei, stelt de topman dat het overnamebeleid zelfs cruciaal zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de onderneming. In de aandeelhoudersvergadering van mei 2009 gaf hij nog aan dat naar eventuele acquisities kritisch zou worden gekeken.

Dat laatste is niet vreemd gezien de overname van Braywood in 2006. Docdata kreeg daar niet meteen 100 procent van de aandelen in handen en kreeg het aan de stok met minderheidsaandeelhouders, die tevens het management van het Britse bedrijf uitmaakten. Braywood wist er jaren niet in te slagen te voldoen aan de groeiverwachtingen. Dure lessen, die van pas kunnen komen bij de nu noodzakelijk geachte overnames.Gerelateerde artikelen