VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aegon kruipt uit het dal

Verzekeraar Aegon heeft het jaar 2009 tot een goed einde gebracht. Het vierde kwartaal bracht een nettowinst van 393 miljoen euro. Een jaar eerder stond daar nog ruim een miljard euro verlies.

Over heel 2009 was de nettowinst 204 miljoen euro. Het onderliggende resultaat (voor belastingen en eenmalige afboekingen) kwam uit op 427 miljoen euro, een sterke verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2009 daalde het onderliggende resultaat echter met 26 procent naar 1,16 miljard euro.

In de meeste bedrijfsonderdelen nam de omzet toe. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen bedroeg 549 miljoen euro, 13 procent meer dan in het derde kwartaal.

Meer vraag naar pensioenproducten
Aegon constateert een toenemende vraag naar pensioenproducten in Nederland. In Spanje en Azië zijn de verkopen gestegen door uitbreiding van de activiteiten. In Centraal- & Oost-Europa bleven de verkopen stabiel.

De waarde nieuwe productie is in bijna alle landen sterk verbeterd vergeleken met het derde kwartaal en kwam in totaal uit op 216 miljoen euro.

Aegon is recent in Nederland begonnen met het aanbieden van variabele lijfrenteproducten (variabele annuïteiten), een productgroep waarop in de VS al langer aantrekkelijke marges worden behaald, mede doordat het kapitaalbeslag laag is door het lagere risico voor de aanbieder. In Nederland werd goed verdiend aan hypotheken.

Kosten terugdringen
Aegon drong in 2009 de kosten met 250 miljoen euro terug, ruim boven de doelstelling van 150 miljoen euro. De kapitaalbuffer die Aegon aanhoudt om aan de eisen voor haar AA rating bij S&P te kunnen blijven voldoen bedroeg aan het eind van het jaar 3,7 miljard euro.

Dat bedrag zou dus deels kunnen worden aangewend om de resterende twee miljard staatssteun weer af te lossen.

Einde aan glijvlucht aandeel
Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de glijvlucht waarin het aandeel Aegon eigenlijk al sinds het jaar 2000 verkeert. Het eigen vermogen per aandeel bedraagt nu 5,88 euro en het tempo van de afboekingen op beleggingen is sterk afgenomen.

De gevoeligheid voor de waan van de dag op de beurzen is sterk afgenomen en zal in 2010 verder afnemen.

Operationeel draait Aegon goed. Er wordt over 2009 geen dividend uitgekeerd, en dat is verstandig zolang de staatsfinanciering nog niet is afgelost. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat beleggers in Aegon over 2010 weer op een dividend mogen rekenen.
Gerelateerde artikelen