VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

OK: onafhankelijk onderzoek naar uitkoopprijs aandelen Rodamco

Om de juiste prijs van het aandeel Rodamco te bepalen in de uitkoopprocedure van Unibail-Rodamco, is een onafhankelijk deskundigenonderzoek nodig. De waarde moet in elk geval worden vastgesteld enkel aan de hand van de waarde van Rodamco.

Dat heeft de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam dinsdag bekend gemaakt.

De OK schaart zich hiermee achter het standpunt van de VEB dat de door Unibail-Rodamco gehanteerde berekeningsmethode voor de waarde van de aandelen, in principe onjuist is.

Overnamebod
Het Franse vastgoedfonds Unibail bracht in het voorjaar van 2007 een openbaar bod van omgerekend 124,82 euro uit op de aandelen van de Nederlandse branchegenoot Rodamco. Aandeelhouders werden betaald in aandelen Unibail, waarbij voor 1 aandeel Rodamco, 0,5223 aandeel Unibail werd toegekend.

Niet alle aandeelhouders boden echter hun aandelen aan.

Verlaging van de prijs
Daarop vorderde de nieuwe Frans-Nederlandse combinatie Unibail-Rodamco in december 2007 in een uitkoopprocedure voor het Amsterdamse gerechtshof dat de overblijvende aandeelhouders hun aandelen alsnog moeten verkopen. Op dat moment bood Unibail-Rodamco aandeelhouders echter nog maar 81,03 euro per aandeel Rodamco.

Tegen de nieuw vastgestelde prijs heeft de VEB in januari 2008 verweer gevoerd, samen met vijf hedgefunds: Black River, Henderson Global, Citadel, Trafalgar en Deep Haven.

Berekening
De verlaging van de prijs is gebaseerd op een berekening die het Frans-Nederlandse vastgoedfonds hanteert. Het ruilbod is daarbij omgerekend naar een geldbedrag. Hierbij is echter niet uitgegaan van de koers van de gestanddoening van het bod, maar van een gemiddelde van de dertig dagen voorafgaand aan de dagvaarding.

Unibail-Rodamco profiteerde door deze aanpak van de in de zomer van 2007 ingezette koersdaling.

Als Unibail-Rodamco, zoals aangekondigd, de uitkoopprocedure zo snel mogelijk was gestart, dan had de uitkoopprijs alleen al op basis van dezelfde ruilverhouding minimaal boven de 100 euro gelegen.

Verkeerde methode
Met de door Unibail-Rodamco gehanteerde methode, wordt bovendien het koersrisico van het aandeel Unibail ten onrechte voor rekening gebracht van de groep aandeelhouders die zijn aandelen Rodamco ten tijde van de overname in 2007, bewust niet heeft aangemeld.

Duidelijkheid
De volgende stap in de zaak is dat de OK de onderzoekers benoemt. De verwachting is dat het zeker zes tot twaalf maanden duurt voor de OK tot een uitspraak komt.

OK: onafhankelijk onderzoek naar uitkoopprijs aandelen 9 maart 2010

23 juli 2009


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen