VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders Pharming zien flinke verwatering op zich af komen

De emissies gaan door. Na BAM en Wessanen, is nu biotechbedrijf Pharming voorbereidingen aan het treffen om een aandelenuitgifte mogelijk te maken. Daarmee staat beleggers wederom een flinke verwatering te wachten.

Pharming heeft geld nodig om te proberen de belangrijkste troef, het medicijn Rhucin, naar de markt te brengen. Bestuursvoorzitter Sijmen de Vries sluit niet uit dat zijn bedrijf daarvoor een 'significant' aantal aandelen gaat uitgeven.

Het is voor Pharming momenteel echter praktisch niet mogelijk om een nieuwe emissie te doen. Om hier verandering in te brengen wil het biotechbedrijf een aantal wijzigingen doorvoeren.

Toegestane aandelenkapitaal omhoog
Zo wil Pharming het toegestane aandelenkapitaal van 200 miljoen aandelen, verdubbelen naar 400 miljoen aandelen. Het bedrijf heeft momenteel 154,5 miljoen van de toegestane 200 miljoen aandelen uitstaan.

Een meerderheid van de overige 45,5 miljoen aandelen is gereserveerd voor een mogelijke conversie van de uitstaande obligaties van in totaal 18,4 miljoen euro, waardoor er vrijwel geen ruimte is voor een extra uitgfite. 

Nominale waarde omlaag
Pharming kan bovendien geen aandelen uitgeven omdat de koers van het bedrijf momenteel onder de nominale waarde van 0,50 euro noteert. 

Daarom wil De Vries de nominale waarde van de aandelen verlagen van 0,50 euro naar 0,04 euro. Met een verlaging van de nominale waarde is een aandelenuitgifte wel mogelijk. 

Flinke verwatering
De plannen van Pharming betekenen bij doorgang voor aandeelhouders wederom een flinke verwatering. Afgelopen jaar vond ook al een behoorlijke verwatering plaats om een converteerbare schuld af te kunnen lossen en geld bij investeerders los te krijgen.

Bij de publicatie van de jaarcijfers in februari stelde het bedrijf al dat het zich dit jaar wil richten op verdere verbetering van de financiële positie. Als middelen werden een combinatie van projectspecifieke financiering, licentieovereenkomsten, leningen en aandelentranscties genoemd.

Rhucin
Pharming probeert al jaren toestemming te krijgen van de Europese toezichthouders voor het op de markt krijgen van het medicijn Rhucin. De aanvraag voor het middel tegen acute zwellingen van zacht weefsel werd al twee keer afgewezen.

In september 2009 diende het biotechbedrijf zijn derde verzoek tot goedkeuring in. De Vries verwacht komend najaar uitsluitsel.

Financiën
Intussen is de financiële positie van Pharming niet heel stevig. Het bedrijf heeft weliswaar nog maximaal 23,4 miljoen euro van financier YA Global beschikbaar, maar daar zingt het bedrijf het, gezien het huidige uitgavenpatroon, geen jaren meer mee uit.

In 2009 kwam het nettoverlies uit op 32,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 26,2 miljoen euro. Het is duidelijk dat Pharming meer kapitaal nodig heeft voor verdere ontwikkelingen. Maar als het biotechbedrijf besluit over te gaan tot een aandelenemissie, trekt dit wederom een zware wissel op de aandeelhouders.

Het is te hopen dat Pharming de nadruk legt op het sluiten van commerciële deals. Die kunnen het bedrijf weer lucht geven. 

De Vries legt het voorstel voor de ingrepen die hij wil doorvoeren op 30 maart voor aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders.Gerelateerde artikelen