VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wavin-topman Philip Houben stapt op

‘Ik wil de tent beter achterlaten dan ik ‘m gekregen heb en met zo weinig mogelijk voetsporen', aldus Wavin-bestuursvoorzitter Philip Houben een jaar geleden. Nu hij bij de buizenfabrikant stopt is het de vraag of hem dat na een periode van tien jaar is gelukt.

Philip Houben (60) trad in april 2000 aan als vierde bestuursvoorzitter in het nu 55-jarige bestaan van Wavin. Dat suggereert een bepaalde degelijkheid en stabiliteit bij het bedrijf.

Maar van stabiliteit is de laatste periode, met de crisis als aanjager, weinig te merken. De (toch al niet uitmuntende) financiële situatie verzwakte, bankconvenanten waren niet langer houdbaar en een claimemissie was nodig om Wavin te redden.

Beleggers kregen een verwatering van liefst 400 procent voor de kiezen. Niet bepaald een droomscenario voor het fonds dat sinds 2006 aan de Amsterdamse beurs is genoteerd.

Water en Vinyl
Wavin is in 1955 ontstaan uit de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO). Leidingen waren in die tijd van steen, lood of staal. De toenmalige directeur van de WMO begon te experimenteren met kunststof. Hij wilde de corrosie van het metalen waterleidingnet in Nederland aanpakken.

En zo begon Water en Vinyl, ofwel Wavin, met als aandeelhouders Shell en de overheid.

Op het moment dat Houben in 2000 begint als bestuursvoorzitter, is de provincie Overijssel nog voor 50 procent aandeelhouder. Shell heeft zijn belang een jaar daarvoor voor een prikkie verkocht aan het Britse private-equitybedrijf CVC Capital Partners.

Klaarstomen voor beursgang
Die trekt Houben aan. Zijn taak: Wavin klaarstomen voor een beursgang. Maar dat plan wordt door het barsten van de internetbubbel in de ijskast gezet. De beurs moet eerst weer eens sterk stijgen.

Houben krijgt bij zijn aantreden te horen dat hij in een gespreid bedje is terecht gekomen. De focus is op dat moment al vastgesteld op kunststof leidingsystemen en grote problemen in het buitenland zijn opgelost.

In 2005 koopt CVC ook het belang van Overijssel, voor 312 miljoen euro (inclusief een achtergestelde lening). CVC heeft op dat moment 80 procent van de aandelen Wavin, de Nederlandse private-equityfirma Alpinvest bezit 10 procent en het management de overige 10 procent.

Het beursklimaat is verbeterd en in ruim een jaar tijd wordt de buizenfabrikant door Houben klaargestoomd voor de beursgang. Het aandeel begint zijn beursleven op 13 oktober 2006 met een introductieprijs van 11 euro. CVC strijkt een koerswinst op van 900 procent.

Schulden
Met de beursgang groeit de aandacht voor het bedrijf. Duidelijk is dat de vorige eigenaren, de twee private-equitypartijen, Wavin vol hebben gehangen met schulden.

In september 2005 was de financiële structuur van het bedrijf omgegooid: de schuldpositie werd sterk vergroot. De rentedragende schulden lagen eind 2005 liefst 522 miljoen euro hoger dan een jaar eerder, op 907 miljoen euro. Liefst zestien keer het eigen vermogen van 57 miljoen euro.

In het prospectus bij de beursgang was dan ook een onheilspellende passage opgenomen. "Als ons bedrijf niet bevredigend presteert, zijn wij mogelijk niet in staat om de leningen af te lossen en rente te betalen, dan wel deze schulden tegen aanvaardbare schulden te herfinancieren."

De hoge schulden maken het cyclische Wavin kwetsbaar. Beleggers zijn gewaarschuwd.

Verbetering
Dankzij het gunstige beursklimaat loopt de koers van Wavin aanvankelijk nog een stukje op, tot boven de 15 euro. Ook operationeel verbeteren de zaken. De winst stijgt en de marktposities zijn sterk.

Al vrij snel na de beursgang neemt de schuld af van 907 miljoen euro tot 597,7 miljoen euro eind 2006. Desondanks blijft de balans zwak en drukken de rentelasten zwaar op het resultaat.

In 2007 wordt een recordjaar gedraaid, maar daar kan niet lang van worden genoten. Hoewel de financieringsratio's in 2007 binnen de afspraken met de bank blijven, verslechtert de leverage rate in de eerste helft van 2008 door een met vreemd vermogen gefinancierde overname. De kredietcrisis gooit vervolgens roet in het eten.

Crisis
Door het ineenstorten van de Europese en met name de Britse bouwmarkten, neemt de vraag naar plastic buizen sterk af. Vooral in het vierde kwartaal van 2008 stapelen de problemen voor Wavin zich op.

De teruggang op de bouwmarkten in Ierland, Groot Brittannië en Denemarken met 30 procent is nog nooit vertoond. Diverse valuta's dalen fors ten opzichte van de euro. Daar komt nog eens bij dat de grondstoffenprijzen stijgen als gevolg van de hoge olieprijs en Wavin die niet kan doorberekenen. Klanten richten zich bovendien op de afbouw van voorraden.

In het eerste kwartaal van 2009 verslechtert de markt verder. De crisis hakt er ongenadig in. Het aandeel loopt terug tot 2 euro, 80 procent onder de emissiekoers van eind 2006. En Wavin dreigt de bankconvenanten te gaan schenden. De zwakke balans is niet tegen de crisis bestand.

Claimemissie
Juli 2009 stemmen aandeelhouders in met een claimemissie. Veel aandeelhouders zijn ontstemd, maar ze hebben geen keus. Een aantal grootaandeelhouders geeft middels onthouding van stemmen wel het signaal af dat ze kritisch staan tegenover de ontwikkelingen binnen Wavin.

De emissie levert 225 miljoen euro op en wordt aangewend om schulden af te lossen.

Houben grijpt in de crisistijd flink in en ontslaat 1.600 van de circa 8.000 werknemers in onder meer Ierland, Spanje en Denemarken.

Op weg naar stabilisatie
Hoewel de resultaten van Wavin in 2009 niet overhouden, blijkt bij de presentatie van de jaarcijfers dat het bedrijfsresultaat in het Verenigd Koninkrijk al weer groeit.  In de tweede helft van 2009 bedroeg het bedrijfsresultaat in deze regio 8,6 miljoen euro, 274 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een knappe prestatie aangezien de omzet in dezelfde periodes met 20 procent afnam. De grof ingezette kostenbesparingsprogramma's doen dus hun werk.

Ook lijkt het er volgens Wavin op dat de omzet ergens in het tweede helft van 2009 is uitgebodemd. Hoewel de omzet op lage niveaus liggen, lijken deze dus in elk geval niet verder te verslechteren.

Maar de vooruitzichten voor 2010 zijn nog niet rooskleurig. 'Constructiemarkten zijn van nature laatcyclisch, de consument houdt de hand op de knip, en bouwmarkten laten nog altijd geen structurele groei zien', zo meldde Houben zelf bij de presentatie van de cijfers. Daar komt nog eens bij dat door het koude winterweer in het begin van 2010 bouwvakkers thuis zaten.

Wavin kan weer tegen een stootje
Goede ontwikkeling is dat de aangesterkte balans van Wavin inmiddels weer tegen een stootje kan. 2009 was het jaar waarin Wavin afscheid nam van de vervelende erfenis uit haar private-equityverleden: een hoge schuldenlast.

Met de sterkere balans heeft Houben in 2010 in elk geval een kopzorg minder dan in 2008. Het bedrijf kan zich nu vol op operationele en strategische zaken richten.

En daarmee neemt Houben afscheid op een moment dat de grootste ellende achter de rug lijkt en weer vooruit gekeken kan worden. Of de topman het bedrijf beter heeft achtergelaten dan aangetroffen, zoals hij wilde, is niet af te lezen aan de beurskoers. Die was er niet op het moment van zijn aantreden tien jaar geleden.

Uitgaand van de 11 euro bij de introductie in 2006, staat het fonds er slechter voor. Het aandeel piekte in de periode na de introductie tot boven de 15 euro en tikte naar beneden de 81 cent aan. Woensdag sloot Wavin op 1,48 euro, bijna 3 procent lager dan de dag ervoor. Beleggers reageerden duidelijk teleurgesteld op het vertrek van Houben. 

Voetsporen
De topman heeft het bedrijf in de afgelopen tien jaar goed op de kaart gezet. De Europees marktleider stevende na de beursgang en voor de crisis op een mooie groei af. Houben heeft in crisistijd hard ingegrepen en de zaak weer op de rit gezet. Hij zal nu een jaar de tijd nemen om Wavin over te dragen aan zijn opvolger, de huidige executive vice president Henk ten Hove.

Aandeelhouders kunnen op 21 april stemmen over zijn voordracht. Aangezien Ten Hove uit de eigen gelederen komt en Houben de tijd neemt om de zaken over te dragen, lijkt het erop dat Wavin strategisch op hetzelfde pad voortgaat.

Houben doet ook nog een poging de voetsporen een stukje uit te wissen. Hij stelt voor een omgekeerde aandelensplitsing uit te voeren. Daarbij worden steeds 8 gewone aandelen met een nominale waarde van 0,40 euro samengevoegd tot 1 aandeel met een nominale waarde van 0,40 euro.

'De samenvoeging is bedoeld om het aantal uitstaande aandelen te reduceren, wat zal leiden tot een hogere koers waartegen de aandelen worden verhandeld en een afname van de volatiliteit', zo beredeneert de topman.

Ook hierover kunnen aandeelhouders op 21 april stemmen.Gerelateerde artikelen